post

Hervorming, Nagmaal & spesiale bydraes - 27 Oktober 2019

2019-10-14 07:43:00


In dié week gaan elkeen van ons ‘n brief van die kerkraad van Stellastraat ontvang. In die brief word ons gevra om ‘n spesiale bydrae te maak op Hervormingsondag, 27 Oktober.

* Kliek op die teks om die volle artikel te lees.


Die gebruik van 'n jaarlikse dankfeesbydrae is aan die meeste van ons goed bekend. Sonder dié bydraes kan die gemeente se begroting glad nie klop nie! Baie dankie vir jou omgee in die verband vir die gemeente!

Ons het vergeet om die gemeente se bankbesonderhede op die dekblad te plaas wat in die koevert is, daarom doen ons dit hier. Rekeningnaam NG Gemeente Suidoos- Pretoria, Tjekrekeningnommer by ABSA 540 58 0022; Takkode 63 2005.


Scroll to top