Kontak ons

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is elke dag van 08:00 – 16:00 oop en die personeel is beskikbaar om met enige navrae behulpsaam te wees.

Kantoor (Tel ): 012 460 8570
Kantoor (Faks): 086 480 7844
Kantoor (Epos): info@stellastraat.co.za

 

Bankbesonderhede

 

 

 

 

NG Gemeente Suidoos-Pretoria

ABSA (Takkode 632 005)

Rek: 540 580 022

 

Snapscan kode

 

 

 

 

Zapper kode

Scroll to top