Jeuggroepe – Alles wat jy moet weet

Hoe werk die jeuggroepe?

In Stellastraat is die Jeuggroepe die jongmense se byeenkoms waar hulle onder leiding van ‘n volwasse groepleier met hulle eie portuurgroep in gesprek gaan oor geloofsake.  Jeuggroepe (kategese/Sondagskool) vorm deel van die lewenslange geloofsontwikkeling en toerusting.

Die temas wat tydens die 10:00 erediens oordink word, is ook die temas wat deel vorm van die junior jeuggroepe (jongmense van gr 1-gr 7). Hierdie jongmense verdeel direk na die Dankoffers in hulle jeuggroepe.  Die ideaal is dat die gesprek wat in die groot groep (erediens) begin het, voortgesit word in die kleingroep (jeuggroepe) en dat hierdie gesprek dan oorvloei na die huisgesprek (skets).  Die huisgesprek is ‘n spontane gesprek tussen lede van die huisgesin.  Ons plaas elke week die Huisgloofvrae.

Die senior jeuggroepe is vir die hoërskool jongmense en dit is gekoppel aan die aanddiens (18:00).  Dit volg dieselfde skema van groot groep, kleingroep en huisgesprek.

 

 

 

 

 

 

 

Hierdie jaar se temas is saamgestel uit die LP3 (jaar 1) reeks vir die juniors en die Real lewe (jaar 2) vir die seniors.  Volg die skakels om die hele jaar se temas te lees:

Sillabus-oggend 2020

Sillabus-Gr 7 2020

and 2020

Sillabus-Verbintenis 2020

Tydens die 10:00 diens is daar ook Kleuterkerk (in die biblioteek) vir kinders van 3 jaar tot 5 jaar.  Kontak gerus vir Marina Pienaar (082-872-3958) vir meer inligting.

Vir enige navraag is jy welkom om Tienie Bosman (083-6275086) die leraar vir Toerusting te kontak.

Scroll to top