Huisgeloofvrae

20 September 2020
Liewe ouers,

Gesels as gesinne oor:
Hoe ervaar julle God?
Wat in die natuur herinner jou daaraan dat God die Skepper en die Almagtige is? Miskien moet julle as gesin sommer bietjie buite in die tuin sit as julle hieroor gesels.

 
13 September 2020
Liewe ouers,

Gesels as gesinne oor:
Jakob is opvlug en hy het die spanning van vrou […]

Jeuggroepe – Alles wat jy moet weet

Hoe werk die jeuggroepe?
In Stellastraat is die Jeuggroepe die jongmense se byeenkoms waar hulle onder leiding van ‘n volwasse groepleier met hulle eie portuurgroep in gesprek gaan oor geloofsake.  Jeuggroepe (kategese/Sondagskool) vorm deel van die lewenslange geloofsontwikkeling en toerusting.
Die temas wat tydens die 10:00 erediens oordink word, is ook die temas wat deel vorm van […]

Scroll to top