Uitreik

Wil jy graag met etes help?
PEN het Stellastraat genader om te help met ‘n weeklikse kosbeurt by ‘n ‘shelter’. Ons gaan as gemeente vir Woensdagaande se etes verantwoordelikheid neem. Persone of gesinne wat graag wil help en vir ‘n Woensdag of ‘n deel van Woensdag se etes verantwoordelikheid wil neem, kan direk vir Fay (083 478 0854) skakel.

727 Arcadia Afrikaans

 

Scroll to top