Huisgeloofvrae

18 Oktober 2020
Liewe ouers,

Gesels as gesin oor:
“Die vroeë kerk het elke Sondag nagmaal gebruik. Hierdie Sondag is maar ons 2de nagmaal vir die jaar. Wat beteken die nagmaal vir julle as gesin – ook in die Covid tyd?”

 
11 Oktober 2020
Liewe ouers,

Gesels as gesin oor:

            “As vere dan nie die voël maak nie wat maak dan […]

Jeuggroepe – Alles wat jy moet weet

Hoe werk die jeuggroepe?
In Stellastraat is die Jeuggroepe die jongmense se byeenkoms waar hulle onder leiding van ‘n volwasse groepleier met hulle eie portuurgroep in gesprek gaan oor geloofsake.  Jeuggroepe (kategese/Sondagskool) vorm deel van die lewenslange geloofsontwikkeling en toerusting.
Die temas wat tydens die 10:00 erediens oordink word, is ook die temas wat deel vorm van […]

Uitreik

Wil jy graag met etes help?
PEN het Stellastraat genader om te help met ‘n weeklikse kosbeurt by ‘n ‘shelter’. Ons gaan as gemeente vir Woensdagaande se etes verantwoordelikheid neem. Persone of gesinne wat graag wil help en vir ‘n Woensdag of ‘n deel van Woensdag se etes verantwoordelikheid wil neem, kan direk vir Fay (083 […]

Digby U – Stil oggende

Die datums vir die volgende Digby U stil oggende sal nog bevestig word.
Die bywoning is gratis of ‘n donasie in die dankofferkis in die kapel. Laat weet asseblief indien jy plek wil bespreek deur ‘n epos te stuur na marita.roos@netactive.co.za en dui ook jou gekose datum aan. Jy kan haar ook kontak by 082 878 […]

Scroll to top