Welwillendheid in die erediens

Aanstaande Sondag, 18 November tydens die 09:00 erediens, verwelkom ons lidmate van die VGK Gemeente Mamelodi-Oos in ons midde. ‘n Aantal van dié gemeente se lidmate kom saam met hulle huidige leraar, Ds Moeketsi Matsepe. Dit is ook die jaarlikse waarderingserediens waartydens ons werknemers en werkgewers nooi om saam met mekaar in die erediens te wees.

Ons saamwees is ‘n teken van welwillendheid jeens mekaar. En ‘n diep en historiese verbondheid aan mekaar. Anton en Ds Matsepe gaan saam die erediens lei.

Scroll to top