post

Huisgeloofvrae

Tienie Bosman
2019-06-11 06:44:00


Liewe Ouer,

Baie dankie dat jy bereid is om jou kind op sy/haar geloofsreis te ondersteun. Ons stuur elke week vir jou ‘n Huisgeloof-vraag wat julle as gesin kan bespreek. Hierdie vraag het te make met die vorige Sondag se preektemas. Julle kan enige een van die vrae kies om oor te gesels. Indien jy enige vraag het, is jy welkom om my te kontak (10ni 083-6275086).

* Kliek op die teks om die volle artikel te lees.


 • Junior jeuggroepe
  • Teks: Rom 11:33-12:2
  • Tema: "Aan God alleen die eer"
  • Vraag: Gesels oor:
   • "Hoe maak ons as gesin God sigbaar hier op aarde?"
   • "Waarin beleef mense dat ons aan God alleen die eer gee?"

 • Graad 7's
  • Teks: Hnd 4:13-20
  • Tema: Petrus - "Hoe werk die Gees in my?"
  • Vraag: Gesels oor:
   • "As jy aan die Heilige Gees dink - watter prentjie kom by jou op?"

 • Senior jeuggroepe
  • Teks: Joh 14:15-20
  • Tema: Op die vraag "War is God?" antwoord ons "Ons glo in die Heilige Gees"
  • Vraag: Gesels oor:
   • "God is by ons deur sy Gees teenwoordig. Is dit waar?"
   • "Ons beleef dit nie almal dieselfde nie. Praat met mekaar hoe en waarin jy God as teenwoordig beleef."

10ni

(083-6275086)


Scroll to top