post

Kursus OOP VIR DIE OOMBLIK

Willem Nicol
2019-04-08 16:09:00

DiƩ kursus word vanjaar vir die vierde keer aangebied. Dit handel oor teenwoordig-wees in die oomblik.

Vanjaar word dit in korter formaat aangebied met 6 weeklikse byeenkomste en met die klem op die praktiese inoefening in teenwoordigheid.


Aanbieder: Willem Nicol.
Byeenkomste: 5 Donderdagaande van 19:00 tot 20:30. 9, 16, 23, 30 Mei en 13 Junie.
Plek: Stellastraatgemeente se kapel.
Een Saterdagoggend, 11 Mei, van 07:00 tot 12:00 in Moreleta Kloof Natuurreservaat (waar Rademeyer-restaurant ook is).
Inskrywings: Stuur 'n epos aan wnicol@mweb.co.za met jou naam en kontakbesonderhede.
Koste: R400 betaalbaar in rekening van Sentrum vir Spiritualiteit.
Rekeningbesonderhede: NG RING, ABSA, 9328323743.
Merk die betaling soos volg: teenwoordigheid, van, noemnaam.


Scroll to top