post

Reis saam met jongmense

Tienie Bosman
2019-10-14 07:27:00


Om ‘n jeuggroepleier te wees, gee jou die geleentheid om saam met jongmense op hulle geloofspad te reis. Ons wil graag hê dat daar vir elke jaargroep (vanaf Gr 1-10) minstens 2 groepleiers sal wees. Dit is deur die jeuggroepe dat jongmense die geleentheid kry om met hulle eie portuurgroep oor geloofsake te kan gesels. As jy belangstel, vul asseblief die Aansoekvorm (groen) in die Binnehof in en laat dit by Ontvangs of kontak vir Tienie 083 627 5086.Scroll to top