Terug-skool-toe tasse vir Graad R Filistyne

 

Elskooltassie-2015ke jaar maak ons plan om die voornemende graad 1 kinders van ons kleuterskole te help met tassies en skryfbehoeftes. Ons het hierdie Sondag na al twee die eredienste 160 tassies gepak wat ons in die week by al die kleuterskole gaan aflaai.

Jy kan ons help met hierdie belangrike projek deur ‘n skooltassie te borg vir R400, wat by die kerkantoor of eletronies (EFT) inbetaal kan word.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off on Terug-skool-toe tasse vir Graad R Filistyne

Herinneringsdiens

Ons onthou ons geliefdes

Aan die einde van die jaar dink ons altyd terug aan wat dié tyd opgelewer het.  Elke jaar het sy mooi oomblikke, maar vir baie gesinne is dit ook ‘n tyd van groot verlies.

Heelwat gesinne het vanjaar geliefdes aan die dood afgestaan.  Soms was dit iemand wat reeds gevorderd was in jare, ander gesinne moes die trauma ervaar van jong kinders wat skielik oorlede is.

Hulle wat ons moes afstaan, is nooit uit ons gedagtes uit nie.  Om die waarheid te sê, hulle het so ‘n spesiale plek, dat ons hulle nooit wíl vergeet nie!

Op Sondag 4 Desember, tydens die 08:30 erediens gaan ons vir elkeen van ons dierbares wat in die jaar oorlede is, ‘n kers op steek.  Familie en/of vriende word genooi om aan die plegtigheid deel te neem.  Die lys is in die binnehof.  Skryf jou naam op, maar dit sal goed wees as jy met Sonja (012 460 8570) kan bevestig dat jy by die geleentheid teenwoordig sal wees om ‘n kers op te steek.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Herinneringsdiens

Malema en die kis sit ons terug

Stellastraat se Waarderingsdiens is ‘n druppel in die emmer.  Wat Suid-Afrika nodig het is emmers vol waardering van ons land se mense teenoor mekaar.

Ons is ‘n potpourie van volke in ons almal se geliefde land.  Geen enkele groep kan op sy eie die ekonomiese masjien laat hardloop nie.  Ook nie die opvoedkunde of gesondheid of  konstruksie nie.  Almal moet handevat, mekaar se talente en gawes raaksien, en in mekaar se belang optree.

Terwyl ons die ongelykhede van die verlede probeer regstel – en dit vind op baie gebiede plaas – sal ons moet waak teen onwilligheid, teen haat en wraak, en doodeenvoudig teen dwaasheid.  Terwyl alles gebeur om in die samelewing gelykheid te bewerk, moet die enjin van vooruitgang loop.

Dink net wat gesoute opvoedkundiges kan beteken vir die bestuur en ontwikkeling van onderwys?  Dit is dwaas om dié talente en gewilligheid te ignoreer en kinders se toekoms verder te benadeel.  As daar meer talentvolle en entoesiasiese jongmense tot  mediese opleiding toegelaat word, het ons nie bedenklik opgeleide buitelandse medici nodig nie.  Daar is baie gevestigde boere en instansies wat wil help om jong swart boere te vestig op plase – maar vooroordeel skiet uiteindelik dié vooruitgang in die voet.

Wat ons nie nodig het nie, is weerstand teen gewillige mense wat graag wil help dat die land balans en harmonie kry.  Ons het nie die opruiende uitsprake van Julius Malema nodig nie.  Al wat hy bereik met sy uitlatings, is om mense bang te maak, kwaad te maak en hulle in kampe te jaag.  Sy uitsprake help die land nie vorentoe nie.

Wat ons ook nie nodig het nie is twee jong manne wat ‘n swartman in ‘n kis druk omdat hulle hom kwansuis wil straf.  Dit is nie net vernederend en traumaties nie, dit skep persepsies dat alle witmense, veral Afrikaners, dit wil doen met swart mense.  Sulke insidente sit die hoop op ‘n vreedsame en gelukkige samelewing dekades terug.

Ek pleit nie vir ‘n bepaalde straf nie, die moet sy gang gaan.  Maar ek pleit vir dinkwerk en praatwerk.

Julius dink nie aan die gevolge van sy opruiende aanmerkings nie.  Baie Afrikaners dink ook nie oor die toekoms van hulle kinders as hulle sulke dwaashede soos die twee van Middelburg aanvang nie.

Ons moet dAntonink oor die pad wat gevolg moet word om ‘n gelukkige potpouriesamelewing te hê.  En ons moet hard werk daaraan, al kos dit opoffering.

–  Anton Pienaar

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Malema en die kis sit ons terug

MENLOPARKFEESKOMITEE

G E L O F T E F E E S

VRYDAG,  16 DESEMBER 2016

Hervormde Kerk Pretoria–Oos

Delyweg 100, Waterkloofpark

Erediens: 09:00

Prediker: Ds Hannes van der Merwe

(Hervormde Predikant, Pretoria-Oos)

PROGRAM

08:30  Orrelspel

08:45  Samesang

09:00 Verwelkoming

09:00 Prediking

Gelofte

Sing van die Stem

Bedankings

Verversings

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on

Herinneringsdiens

Ons onthou ons geliefdes

Aan die einde van jaar dink ons altyd terug aan wat dié tyd opgelewer het.  Elke jaar het sy mooi oomblikke, maar vir baie gesinne is dit ook ‘n tyd van groot verlies.

Heelwat gesinne het vanjaar geliefdes aan die dood afgestaan.  Soms was dit iemand wat reeds gevorderd was in jare, ander  gesinne moes die trauma ervaar van jong kinders wat skielik oorlede is.

Hulle wat ons moes afstaan, is nooit uit ons gedagtes uit nie.  Om die waarheid te sê, hulle het so ‘n spesiale plek, dat ons hulle nooit wíl vergeet nie!

Op Sondag 4 Desember, tydens die 08:30 erediens gaan ons vir elkeen van ons dierbares wat in die jaar oorlede is, ‘n kers op steek.  Familie en/of vriende word genooi om aan die plegtig-heid deel te neem.  Die kantoor sal jou skakel, maar dit sal goed wees as jy met Sonja (012 460 8570) kan bevestig dat jy by die geleentheid teenwoordig sal wees om ‘n kers op te steek.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Herinneringsdiens

Opname vir Uitsaaidiens

Aanstaande Sondag word daar in Stellastraat ‘n opname gemaak met die oog op uitsending op die RSG radiostasie.  Dié erediens, 08:30, word deur James gelei.  Die beoogde datum vir die uitsaai van die diens is 1 Januarie 2017.  Jy kan dus na ‘n vervroegde nuwejaarsdiens kom luister, veral as jy daai tyd in die Bahamas gaan wees!

Kom litte van Stellastraat!  –  daag op sodat die volk daar buite kan hoor hoe mooi die dominee preek en hoe mooi Stellastraat kan sing!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Opname vir Uitsaaidiens