Hartlik welkom Mamelodi-Oos!

Stellastraat verwelkom vandag Ds Moeketsi Matsepe en lidmate van die gemeente Mamelodi-Oos in die erediens!

Dit is vir ons ‘n voorreg om hulle as ons gaste vandag te hê. Dankie ook aan Ds Matsepe wat vandag vir ons die boodskap bring. Hy gaan lees uit Markus 11 en die tema is: Dra die vrugte. Dankie ook vir die lidmate van Mamelodi-Oos wat ons erediens verryk met musiek wat hulle saambring.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Hartlik welkom Mamelodi-Oos!

Leeskring bottel- en bordaand 14 November 19:00 – Ons leer Jesus deur Hom te volg

“Die doel van die boek is om jou te help om Jesus beter te leer ken. Onthou egter dat lees net ‘n begin is, want ons leer Jesus eintlik ken deur Hom te volg.” skryf Willem in die inleiding van sy nuwe boek Genooi om te volg. “Jesus was nie nét ‘n mens soos ons nie, maar Hy was nie minder mens as enigeen van ons nie”.

Soos in sy vorige boeke, skryf Willem in kenmerkende verstaanbare taal. En skryf hy oor ‘n praktiese manier waarop ons Jesus se volgelinge kan wees.

Die boek word bekendgestel en bespreek Woensdag 14 November 19:00 in die binnehof. Neels Jackson gaan voor die gehoor met Willem in gesprek oor die boek, en daarna kan enige-een aansluit by die gesprek. Bybelmedia gaan ‘n hele aantal van die boeke daar beskikbaar hê. Daar is ook ‘n Bybelstudie handleiding wat saam met die boek gaan, beskikbaar. Vir die wat die boek nou wil hê, daar is in die kerkkantoor beskikbaar.

Bybelmedia, wat die uitgewers van die boek is, gaan teenwoordig wees en voorsien drinkgoed vir almal wat teenwoordig is. Dit is ‘n bottel-en bordaand, dus bring ons elkeen ‘n eetdingetjie saam.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Leeskring bottel- en bordaand 14 November 19:00 – Ons leer Jesus deur Hom te volg

Welwillendheid in die erediens

Aanstaande Sondag, 18 November tydens die 09:00 erediens, verwelkom ons lidmate van die VGK Gemeente Mamelodi-Oos in ons midde. ‘n Aantal van dié gemeente se lidmate kom saam met hulle huidige leraar, Ds Moeketsi Matsepe. Dit is ook die jaarlikse waarderingserediens waartydens ons werknemers en werkgewers nooi om saam met mekaar in die erediens te wees.

Ons saamwees is ‘n teken van welwillendheid jeens mekaar. En ‘n diep en historiese verbondheid aan mekaar. Anton en Ds Matsepe gaan saam die erediens lei.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Welwillendheid in die erediens

Leeskring 14 November 2018 “Ervaar die aardse lewe van Jesus”

Daar is so baie mense wat daarna vra. Hoe was die aardse lewe van Jesus? Is dit moontlik om sy lewe na te doen? As jy daaroor gewonder het, dan moet jy dié interessante boekbespreking nie misloop nie!

Willem Nicol se nuwe boek Genooi om te volg. Ervaar die lewe van die aardse Jesus, word aanstaande Woensdag, 14 November 2018, in die gemeente vrygestel. Tydens die vrystelling sal Neels Jackson in gesprek met Willem gaan oor die inhoud van die boek. Bybelmedia gaan die drinkgoed voorsien, maar andersins bring elkeen van ons sy bordjie eetgoed. Die boek sal vanaf Woensdag, 7 November 2018 by die kerkkantoor beskikbaar wees.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Leeskring 14 November 2018 “Ervaar die aardse lewe van Jesus”

Jonges kry vlerke

Almal van ons kom by nuwe momente in ons lewe. Nadat jy êrens moes stop, begin ‘n nuwe reis. Twee groepe van Stellastraat se kinders kom vandag by ‘n roetemerker aan wat die einde van ‘n era in hulle lewe beteken, en ter self ter tyd die begin van ‘n nuwe fase.

Die graad 7’s voltooi hulle laerskool jeuggroepfase. Hulle roetemerker sê: julle kinderjare loop nou uit, julle moet aanbeweeg na die tienerfase. Stellastraat gee vir elkeen van die kinders ‘n Bybeltjie. In die lewensfase wat hulle nou ingaan moet hulle die Bybeltjies gebruik en vra na die manier waarop hulle moet lewe.

In die 18:00 erediens is dit die graad 11’s wat hulleself op ‘n seremoniële manier verbind aan God en die kerk. Dis ‘n pragtige geleentheid waar ouers en grootouers en ‘buddies’ teenwoordig is. En hoewel dit ‘n roetemerker met ‘n viering is, is daar ‘n element van onsekerheid by. Hoe verstaan die jongmense die bedoeling van die verbintenis? Is dit maar net iets wat hulle moet deurloop omdat die ouers en die gemeenskap dit in stand hou?

Dis nie wat die kerk hoop nie. Ons hoop dat dié jong mense die volgende generasie is wat die kerk liefhet en sal meedoen om dit waarvoor die kerk staan, uit te bou. Hulle roetemerker vandag, gee vir hulle vlerke. Die gemeente se liefde gaan saam met hulle!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Jonges kry vlerke

Dankfees – dankie vir almal wat kan help!

Die dankfees is Stellastraat se jaarlikse spesiale fondsinsameling. Die kerkraad het in sy begroting van inkomstes en uitgawes geskat dat vanjaar se Dankfees R780 000 sal oplewer.

Sedert Stellastraat se begroting in die begin van die jaar gedoen is, het daar baie water in die Suid-Afrikaanse see ingeloop! Die rand het verswak, die olieprys het druk op inflasie gesit en die aandelebeurs het getuimel. Die ekonomie het op baie plekke verklein.

Nogtans vertrou ons dat die hoop nie sal beskaam nie! Dankie vir almal wat kan wat help om die wa deur die drif te trek. Dankie vir almal wat glo in dit wat Stellastraat doen en ‘n bydrae kan maak! Indien jy nie ‘n dankfeeskoevert gekry het nie, kan jy gerus vir Susan by die kerkkantoor (012 460 8570) kontak om jou bydrae te maak.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Dankfees – dankie vir almal wat kan help!