Onthou die tyd en tye!

Onthou asseblief die eredienste se tye!  Vir die res van die jaar Sondagoggende 09:00, die   gewone aanddiens 18:00 en die Adoramusdiens 18:00 in die kapel.  En daar is steeds kleuterkerk elke Sondagoggend tydens die 09:00 erediens!

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Onthou die tyd en tye!

Gemeenskapserediens 19 November 2017 – Stellastraat maak sy hart oop

Aanstaande Sondag maak Stellastraat nie net sy hart oop vir mense nie, maar nooi hulle doelbewus binne.

Ons wil graag dat enige-een van ons lidmate hulle bure, kollegas, werkers en vriende sal nooi om saam met ons in ‘n gemeenskapserediens te wees.  A community Service.  Ons het ook ds Popps Matshepo en die VGK Mamelodi Oos-gemeente genooi om ons erediens by te woon en saam met ons tee te drink na die erediens.  Ds Matshepo gaan ook saam met Anton ‘n deel van die erediens behartig.  Ongelukkig kan net ‘n paar lede van die Mamelodi Oos se kerkraad hier wees. 

En natuurlik wil ons nie afbreek maak aan ons gebruik om te fokus op die waardering wat werkers en werkgewers teenoor mekaar behoort te hê nie.

Waarom die gemeenskapserediens?  Die eerste is om opnuut te verklaar dat ons deel wil wees en konkreet wil help om harmonie te vestig in die land waarvoor ons so lief is.  Ons het gespreksgenote, ons eie NG Kerk-familie se mense, nodig om saam te besin oor die toekoms en hoe ons almal kan help om die land gelukkig en voorspoedig vir ons kinders te maak.

Ons doen ‘n beroep op al Stellastraat se lidmate om moeite te maak om volgende week se erediens by te woon.  Ons reik binne ons kerkgebou uit na mense met wie ons elke dag saamleef.  Dit is die regte ding om te doen.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Gemeenskapserediens 19 November 2017 – Stellastraat maak sy hart oop

Vennootskap met Stella Artois – ‘n Kanonskoot gholfdag

Stellastraat se gholfdag op die baan van Pretoria  Buiteklub vind plaas op Woensdag 22 November.  En dit gaan ‘n kanonskootafslaan wees!  Almal slaan presies om 12h00 af.

Wanneer ons klaar is, kuier ons in die klubhuis met Pizzas en ‘n nuwe vennoot.  Stella Artois gaan ‘n druppel of twee borg vir Stellastraat.  Hoe gesellig kan dinge nie raak nie!

Ons het reeds 52 spelers wat ingeskryf het, maar ons kort nog ‘n paar litte!  Om die finansiële onkoste vir Pretoria Buiteklub te regverdig, moet ons ongeveer 100 spelers wees.  As daar nie genoeg Stellastraters is nie, dan gaan ons die kompetisie oopmaak vir ander lede.  Dus, maak vandag nog aanstaltes en meld aan!  Inskrywing vind by Stellastraat se kerkkantoor plaas.

Kontak vir Anton (0834588712) of vir   Nancy (0834075000) of Sonja by die kerk-kantoor (0124608570) as jy wil speel. 

Indien jy kans sien om ‘n prys te borg sal dit    wonderlik wees!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Vennootskap met Stella Artois – ‘n Kanonskoot gholfdag

Gemeenskapserediens/Community Service – Kom sit jou arms om Afrika

Daar is net een uitweg, en dit is om aan te hou praat oor versoening.  Hoe meer Suid-Afrika in ‘n put van korrupsie en ekonomiese ellende  afsak, hoe groter word die wedersydse verwyte.

Jy kan wegtrek na ‘n vêr land, jy kan jou ou landsvlag gaan uithaal, jy kan boere vermoor of gewetenloos steel, niks gaan ons uit die put uithaal nie.  Ons het net een kans, en dit is as nugterdenkende mense van alle bevolkings-groepe hande vat en as ‘n groep hier probeer uitkom.

En daarmee kan die kerk dalk help.  Daarom wil ons op Sondag 19 November in die 09:00     erediens ons verbind aan ‘n wêreld van verdraagsaamheid, van medemenslikheid en van geregtigheid.  Ons wil uit die Bybel nadink oor hoe die toekoms kan lyk as die waardes van die Bybel ons almal inspireer.

En ons sal dit graag saam met mense van ander kulture van ons stad wil doen.  Wil jy nie jou bure en vriende wat nie deel van ons gemeente is nooi om op die dag saam kerk toe te kom nie?  Wil jy nie ook saam met hulle tee drink na die erediens nie?  By die kerk of by jou huis? Wil jy nie help dat ons begin praat oor ‘n beter en veilige Suid-Afrika vir ons almal se kinders nie?

Ons het dit goed gedink om kollegas uit die NG Kerkfamilie te vra om saam met ons aan die   erediens deel te neem.  Daar gaan ook lidmate uit die ander gemeentes van die NG Kerkfamilie deel aan die erediens.  Daarom gaan ons dié   betrokke erediens in Afrikaans en Engels aanbied.

In die verlede het ons Waarderingsdiens grootliks ‘n geleentheid geword waar werknemers en werkgewers (meesal huishulpe) dié erediens   bygewoon het. Ons het ook in ons Straat-praatprojek probeer om hande uit te steek na bure wat nie in ons kerk is nie.  Hierdie geleent-heid gaan nie oor die NG Kerk per se nie, maar oor die groter Christelike kerk se rol in die Suid-Afrikaanse samelewing.

Simbolies wil ons as kerkgemeenskap ons opnuut verbind aan die geregtigheid van die Bybel, die vrede wat alle verstand te bowe gaan en die    onvoorwaardelike liefde van God.

As dit enigsins kan, maak jouself oop daardie dag vir medeburgers wat nie deel van ons kerk-tradisie is nie!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens, Uitreik | Comments Off on Gemeenskapserediens/Community Service – Kom sit jou arms om Afrika

Krotoa se storie is nie klaar nie – Fliek– en boekbespreking 15 November 2017

Die storie is nie klaar nie.  Die vestiging van die Hollandse basis in 1652 aan die Kaap het ‘n stryd tussen die Europeërs en die inheemse volke van Suid-Afrika ontketen.  Verwyte oor dié aan-landing en alles wat dit tot gevolg gehad het, weergalm vandag steeds kliphard in Suid-Afrika.

Daarom is die verhaal van Krotoa-Eva een van die belangrikste stories van moderne Suid-Afrika, en   behoort elke Suid-Afrikaner daarvan te weet.  Dié Khoi-meisie het ‘n belangrike figuur geword gedurende die vestiging van die koloniste aan die Kaap.  Is sy eintlik een van ons groot helde?  Is sy net ‘n tragiese figuur?  Versimboliseer sy die pyn wat Afrika as gevolg van kolonialisme moes ervaar?  Versimboliseer sy dalk as moeder die ontstaan van ‘n nuwe volk?

Buiten vir die onlangse film wat oor haar lewe gemaak is, het van Suid-Afrika se voorste romanskrywers pragtige woordbeelde oor Krotoa gemaak.  Die boeke van Daleen Matthee, Dan Sleigh en Karel Schoeman laat Krotoa diep onder jou vel inkruip.  Dié meisie, wat kinders by ‘n wit Europese sjirurgyn gehad het, het die stammoeder van baie wit Afrikaanse mense geword.

Woensdag 15 November 19:00 gaan ons na gedeeltes uit die film kyk en oor Krotoa nadink in ons Fliek- en boekspreking. 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Leeskring, Toerusting | Comments Off on Krotoa se storie is nie klaar nie – Fliek– en boekbespreking 15 November 2017

Stellastraat gaan saam bid – Woensdag 8 November 2017

Ons moet bid.  Almal moet saam bid.  Stellastraat gaan ook saam bid.

Die huidige omstandighede in Suid-Afrika bring enorme spanning en onsekerheid na vore.  Polities, ekonomies en sosio-logies is die land en sy mense broos.  Die leiers van die NG Kerk het gevra dat gemeentes Woensdag 8 November ‘n spesiale geleentheid sal inrig om vir die land te bid.

Eerskomende Woensdag gaan Stella-straat dan spesiale geleenthede daarvoor skep.  Die kapel sal heeldag oop wees vir induvidue wat graag ‘n kers wil kom opsteek en ‘n rukkie in stilte wil bid.  Om 10:00 is daar ‘n gewyde liturgie wat deur Tienie gelei word, en 19:00 is daar ‘n soortgelyke geleent-heid in die kerk wat deur James gelei word.

As ons gaan bid, bedoel ons nie dat ons God se arm gaan probeer draai nie.  Ons gaan ook nie probeer om vir sondes te vis en uit te dink en te    belowe ons sal nie weer nie.  Ons gaan ons harte en ons lewens oop lê in afhanklikheid.  Ons gaan vra vir genade en wysheid.  Ons gaan sonder woorde die naelstring met Hom bevestig.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Stellastraat gaan saam bid – Woensdag 8 November 2017