As die kerk partytjie hou!

Vir party mense sou dit klink of die kerk te ligsinnig geword het as hulle moes hoor dat die kerk partytjie hou.  En tog lees ons dikwels in die Bybel dat gelowiges aangemoedig word om vrolik te wees en saam met ander die lewe te vier.  Dit is juis in die uitleef van hierdie vreugde dat ons God se voorsienigheid in ons lewe vier en ook aan ander die geleentheid gee om daarin te deel.

Een van die Bybel gedeeltes wat hierdie feesviering mooi beskryf, is:

Deut 14:24-27

Maar as die Here jou God jou baie voorspoedig maak en die plek wat Hy sal kies om sy Naam daar te vestig boonop nog ver van jou af is, sodat jy nie die tiende die hele ent pad kan dra nie, kan jy die tiende in geld omsit. Jy moet dan die geld vat en na die plek toe gaan wat die Here jou God vir Hom   gekies het.  Daar moet jy met die geld koop net wat jy wil: bees, skaap, wyn, bier, of enigiets anders wat jy wil hê. Dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here jou God eet en bly wees. Moenie die  Leviete wat in jou omgewing woon, vergeet nie, want hulle het nie ’n eie grondgebied as besitting saam met jou gekry nie.

 As ons as gemeente dan partytjie hou, mag dit altyd met die besef en die gesindheid wees: “Die Here is goed vir ons. Hy sorg vir ons.”  So geniet mekaar se potte, brode, bykosse, poeding en bowenal vriendskap en geselskap!  –  Tienie Bosman

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on As die kerk partytjie hou!

Danville-toe op 10 Junie

Net na gister se Gemeentefees sit ons die partytjie voort met ‘n oggend van pret en saamkuier by Laerskool Generaal Beyers in Danville. Ons nooi 500 mense van die Danville gemeenskap om saam met ons kos te maak en te kuier, en dit is elke jaar ‘n groot makietie!

Ons braai wors, maak spookasem, bak pannekoek en speel ‘n ding raak. Ons het hande nodig wat kan help, so laat weet ons as jy kan saamkom.

Kom help ons asseblief ook om Saterdag 9 Junie van 09:00-11:00 by Stellastraat 120 kospakke te pak vir gesinne om hulle te help deur die wintervakansie. Kospakke kan ook geborg word vir R800, gesels met Fouché (073 234 0156) as jy meer wil weet van hierdie jaar se uitreik.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off on Danville-toe op 10 Junie

Harald Pakendorf kom self praat oor sy boek – 6 Junie – Kom dink saam oor Stroomop

Harald Pakendorf se boek Stroomop vertel die verhaal van wat met die Afrikaanse gemeenskap gebeur het die afgelope 70 jaar.  Van ‘n groeiende nasionalisme, ‘n opgewonde idealisme, tot die besef van werklikhede.  Suid-Afrika kan nie net deur ‘n minderheidsgroep bestuur word nie.

Om die veranderde Suid-Afrika te vorm, het ongelooflike aanpassings in denke en praktyk geverg.   Harald was as joernalis in die brandpunt van die stryd, van die weerstand tot die trekkrag.

In sy boek Stroomop vertel hy van wat agter die skerms gebeur het.  Van ontnugtering en dapperheid.  Kry seblief vir jou die boek!  Dit is absoluut die moeite werd om die boek te lees, en dan te kom saampraat Woensdagaand 6 Junie 19:00 in die binnehof.

Harald gaan self praat oor die boek, en dan gaan James met hom in gesprek tree voor die gehoor.  Dit is ‘n bottel-en-bordaand wat beteken jy moet jou eie mandjie met eet- en drinkgoed saambring.  ‘n Heerlike verrykende aand!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Leeskring, Toerusting | Comments Off on Harald Pakendorf kom self praat oor sy boek – 6 Junie – Kom dink saam oor Stroomop

Gesprek tussen Naas en Ashwin

Ashwin: Ek beskou myself as ‘n selfgemaakte, professionele persoon en rugbyman.  Ek is keelvol daarvan om hanteer te word soos iemand wat bystaan om nou en dan iets te sê sodat die demografie van die span darem reg lyk, terwyl die eintlike wyshede en waarhede van die bewese ringkoppe af kom.  Dit voel net soos toe ek nog rugby gespeel het en as kwotaspeler beskou is.  Ek sal myself nie verder neerbuigend of begunstigd laat behandel nie. 

Ashwin: Oorsensitief!  Jy het geen reg om vir my te besluit waarvoor ek sensitief is of nie.  Jy het geen idee hoe dit in die Suid-Afrikaanse rugbywêreld vir my was en nog steeds is nie.  En dis ‘n wêreld wat jou mense nog as hulle sin beskou.  Jy het in die apartheidsjare gespeel, waar jy al op skool uitgekies en jou pad na sukses altyd geteer was.  Ek moes letterlik grondpad loop om te bereik wat ek bereik het. 

Naas: Jy gaan nou te ver.  Eerstens het jy geen idee wat ek moes deurmaak nie.  Ek het sonder vergoeding ‘n stewige bydrae gemaak aan die suksesse wat ‘n fasiliteit soos Loftus tot stand gebring het.  Daar het jy gespeel en die voordele geniet.  Dink jy dit het uit die hemel geval?  En dink jy ek het nie gely onder apartheid nie?  In my beste jare moes ek onder meelbomme speel, of kon glad nie speel nie.  Ek moes Amerika toe om ‘n lewe uit my talente te probeer maak.  En wie se paaie is deesdae geteer?  As dit toe verkeerd was, wat maak dit nou reg?  En nog ‘n ding, jy sê jy is ‘n rugby man.  Waar dink jy kom rugby vandaan?  Het dit nie saamgekom met die euwel van   kolonialisme nie?  Wil jy die voordele van die kultuur geniet, maar die vergeet waar dit vandaan gekom het? 

Ashwin: Die argumente het ek al tot vervelens toe moes aanhoor.  Skielik was niemand wat aan die regte kant van die stelsel gestaan het, ten gunste van apartheid nie!  Maar in verkiesings het die NP altyd ‘n gemaklike meerderheid gehad.  En as hulle stemme verloor het, was dit na partye wat nog strenger apartheidswette wou toepas.  Verstaan jy nie dat ek nie oor geskiedenis en die bydrae van kulture praat nie, maar oor die basiese feit dat mense, as gevolg van hulle ras, nie as volwaardige mense beskou word nie.  Regstellende aksie benadeel nou sekere mense, maar nie ten opsigte van hul menswaardigheid nie.  Al is dit dalk nie bewustelik nie, voel ek duidelik aan hoedat julle my nie as julle gelyke in die ateljee beskou nie.  

Naas: Ek weet nie waar jy daaraan kom nie.  Jy kry jou kans om jou sê te sê.  Maar dan doen jy ook nie eintlik die moeite om professioneel op te tree en voor of gedurende die wedstryd voorbereiding te doen nie.  Ons moet die harde werk doen en dan is jy verbaas as ons die gesprekke domineer? 

 Ashwin: Wat jy nie besef nie, is dat ek glad nie voel dat ek die bydrae kan maak wat ek graag sou wou maak nie.  Ek dink anders oor rugby as julle.  Ek sou dalk wou praat oor wat met die spelers se emosies aangaan.  Vir Nick sou dit nie tegnies en gestruktureerd genoeg wees nie en vir jou sou dit die spelstrategieë miskyk.  Julle twee dink ook verskillend, maar vir mekaar maak julle baie ruimte, jy met jou ongestruktureerde opmerkings en Nick met sy hoogstegniese analise, want julle respekteer mekaar implisiet, maar ek moet by julle idee van wat professioneel en waardig is, inpas, en van dieselfde wedersydse vertroue, is daar geen sprake nie.  Dink maar daaroor. 

Johann: Sou dit nie wonderlik wees as ons sulke gesprekke maar kon leer hê nie, al vind ons mekaar aanvanklik glad nie?

 

–  Johann Wannenburg

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Gesprek tussen Naas en Ashwin

Danville-toe op 10 Junie

En maak solank reg vir die Danville Gesinsdag van Sondag 10 Junie.  Op dié dag gaan ons as gemeente fisies weer uitreik na die gemeenskap in die weste wat swaarkry.  Hou die dag oop!  Jy kan ook ‘n kospak vir ‘n gesin daar (van ongeveer R800) borg.  Kontak Fouché (073 234 0156) as jy meer inligting nodig het.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off on Danville-toe op 10 Junie

Die evangelie in Indië

EJ Leach, ‘n gemeenteseun wat ‘n klompie jare gelede ook as Jeugwerker deel van Stellastraat was, is tans saam met sy vrou Sané deesdae in Indië.  Hulle werk saam met Internasionale organisasies om nie net die boodskap van Jesus te bring nie, maar om mense se lewens op talle maniere aan te raak.  EJ het ‘n brief oor hulle ervaring van die eerste twee maande daar geskryf.  Hier is enkele dele uit die brief.  Ons plaas die tweede deel volgende week.

“Ons kan nie glo dat ons Indië-avontuur twee maande terug begin het nie.  Ons is so wonderlik verwelkom en voel nou al ingeburger!  Hier volg ‘n paar hooftrekke:

Gradeplegtigheid in Guntur vir Bethel Bible College Vrydag 23 Maart

Scott Norling is die founding president van Gospel Mission of India wat die Bethel Bible College begin het 20 jaar terug toe hy en sy vrou Melody nog in die area bedien het in die platteland.  Die kerk, skool en college is in ‘n slump area begin en hulle belê ongelooflik baie in die gemeenskap in.  In 2018 was daar 22 BD studente (Bachelors in Divinity) wat graad gevang het.  296 studente het tussen 2011 en 2018 graad gevang wat 20 verskillende kerkdenominasies verteenwoordig.  Ek het ook ‘n spreekbeurt gekry net na die Biskop van die kerk in Siudelike Indië en mooi groete gestuur vanaf Suid Afrika!

Gradeplegtigheid in Vinukonda vir Asian Seminary Association Woensdag 28 Maart

Hierdie keer het Scott en ek die vroue by die huis gelos en 5 ure se ry aangepak Vinukonda toe vir nog ‘n gradeplegtigheid van 34 studente.  Daar was die keer nie so baie sprekers nie, so net ek en Scott het die preekwerk gedoen.  Dit was nogals spesiaal om ‘n toga aan te trek en die studente te bemoedig, want ek het my eie gradeplegtigheid in Stellenbosch gemis vir my MTh graad.  Die Here het verseker ‘n sin vir humor.

Pastor’s Conference – Well of Life – Joyce Meyer Ministries – Hand of Hope World Missions 5-7 April

Ek en Sané het hierdie konferensie bygewoon saam 527  pastore uit Indië wat elkeen ‘n kerk geplant het en bedien en binne die volgende 18 maande nog ‘n kerk gaan plant.

JMM gee die befondsing om by elke kerkplant ‘n boorgat te boor wat oop is vir die hele gemeenskap in plattelandse  areas waar mense vir kilometers moet stap om water te kry. Dan bou hulle ‘n kerkgebou by die boorgat en bedien die lewende water.

Die konferensie was vir al hierdie pastore wat baie swaar kry en vervolging op talle vlakke ervaar, ‘n oase waar hulle kon rus vind en weer bemagtig en bekragtig word.  Elke  pastoor het ‘n Samsung tablet ontvang met ‘n klomp bedieningsbronne op soos die Jesus film toepassing, Focus on the family, Joice Meyer Ministries en Grow Track ens. Party van die pastore het ook motorfietse gekry om dorpies te bereik waar daar nog geen kerk is nie en ander het selfs trokkies gekry waar hulle die Jesus film kan wys met  projektors wat klomp pastore ontvang het.  Hierdie pastore is die eintlike helde van die dag wat die evangelie met brawade bring aan onbereikte dele van Indië ten spyte van die enorme uitdagings.

My eerste preek by Hope Unlimited Church  Hyderabad 8 April

Na die groot konferensie geëindig het die Saterdag, het Scott sommer so nonchalantly laat weet ek preek die oggend vir die eerste keer by Hope Unlimited Church.  Ek sou aanvanklik net die 8h diens gepreek het, maar ek hy was so beïndruk dat ek die 10h en 12h diens ook gepreek het in sy plek.  My eerste aanddiens was die 29e April gewees.  Hier is ’n skakel na die preek: https://vimeo.com/263719691.”

… (word vervolg) …                         –  EJ Leach

 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Die evangelie in Indië