Stellastraat se vlug na Egipte – Bybel in ons lewe

Daar is net één God

Dit was nie altyd so nie.  Dat mense net een God aanbid nie.  Ons wat bekend is met Die Jodendom, Christendom en  Islam is in ons koppe georiënteer met die “Een God-idee”.  Daar was ‘n tyd toe dit vir mense gewemel het van gode.  Maar op ‘n dag het dit verander.

Lank lank gelede, het daar ‘n groep  mense rondgedwaal in die Sinwoestyn.  Die storie loop so.  Hulle was knegte in die Egiptiese ryk, maar het besluit om te vlug.  Hulle vlug het hulle in die woestyn laat beland.  Maar toe gebeur dit.  Alles in die  misterie van die verlede.  Daar het ‘n bos aan die brand geraak. ‘n Stem wat praat.  En die berg maak sy eie klank en rook.  Dis God wat praat.  Die ware en enigste God.

Een van die teorië is dat dié dinge gebeur het daar diep in Sinaï Peninsula.  Ongeveer 1300vC.  Daar waar later ook die legende van die Christen martelaar-meisie, Katerina van Alexandria, ontstaan het.  En ‘n klooster met haar naam     gebou is.  Waar twee eeue gelede van die kosbaarste ou dokumente van die kerk ontdek is.

Woensdag 09:00 praat ons oor monoteïse.  Dié gebeurtenis in die Sinwoestyn waar “ons” geloof in Een God begin het.  Soos altyd is ons in die konsistorie.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Bybel in ons lewe, Toerusting | Comments Off on Stellastraat se vlug na Egipte – Bybel in ons lewe

‘n Gemeente wat sing sterf nooit nie!

Met die begin van lydenstyd sal mens jouself soms vra hoe jy dan nou eintlik gesing kan kry in tyd van lyding?  Nie net in die tyd van Christus se lyding nie, maar ook in ons eie donker dae sukkel mens soms om enigsins te jubel.

Tog is dit ironies hoe musiek mens se siel kan aanraak juis in tye van swaar.  Is dit dan nie so integrale deel van die lydenstyd nie, juis vir ons om so stukkie aanraking te ervaar van dit wat Jesus moes deurgaan vir ons?

En wat dan nou meer gepas as musiek?  Opregte lydensmusiek wat deurdring tot op die diepste vlak van mens se gevoelens.  Ons mense wil nog sing – dank die Here daarvoor!

Daar word in die kerk al hoe meer geleentheid tot geestelike samesang gebied – en dis voorwaar ‘n wins vir die koninkryk!  Daar word deeglik klem gelê op die kwaliteit van ons samesang – dit behoort ook so te wees, want ons gee tog net die allerbeste vir die Here, of hoe?  Die geleentheid tot samesang word gesien as ‘n geleentheid tot lofprysing (Praise & Worship) – en hier word gestreef na inhoud en manier-van-doen van hoogstaande gehalte, sonder om vir iemand ‘n verleent-heid te word.

Ons kerk beskik oor ‘n pragtige liedereskat – 150 Psalms, 452 liedere, nuwe FLAM- en nuwe VONKK-liedere.  Hierdie liedereskat is nog glad nie bekend by almal nie en is nog glad nie “deur”-gesing nie – daar is nog baie werk in die aanleer van die bestaande liedere en verkryging van nuwe liedere.

… maar ook negatief …  Ons Afrikaanssprekende mense is nie juis ‘n singende volk nie … Ons lyk “plein gevrek” wanneer ons in die kerk sing …  Ons probeer met allerlei “truuks” om die sang “lekker” te maak, en in die proses breek ons meer af  as wat ons opbou.  Ons wil nie meer self “deelneem-en-doen” nie – ons wil eerder ge-“entertain” word.  “The pleasure of worship has changed to the worship of pleasure”.  Ons moet onthou dat sang ‘n direkte kommunikasie met God is.

Baie lidmate dink die bestaande kerkliedere (veral die Psalms en liedere) is oudmodies en onsingbaar.

So wat is die doel met samesang?

Dit is nie ...*om “atmosfeer” te skep

                 *om die tyd om te kry

                 *om iemand te beïndruk nie

                 *om mense in die gebou in te kry                                        

                 * om na n vertoning te kyk nie

                 *om mense se aandag te kry.

 

Dit is veel eerder ‘n geleentheid …

                 *om ‘n klomp gelowige mense te betrek

                 *om iets saam te doen

                 *om ‘n besondere groepsgees te bou

                 *om nuwe liedere aan te leer

             *om ‘n positiewe gesindheid en toewyding te skep.

 

Wat is die doel met voorspel in ‘n erediens?

Na my mening behoort voorspel altyd in pas te wees met dit wat in die woordverkondiging gaan plaasvind.  Daar word byna elke Sondag in die voorspel of kollekte ‘n lied of verwerking of improvisasie gespeel van die kernlied in die preek.  Voorspel is nie net ‘n stukkie  agtergrond musiek waarna party lidmate kom luister nie.

Dit is veel meer!

Samesang in die erediens is ook nie net daar sodat die  mense moet wakker word of ook iets moet doen nie.  Die erediens bly ‘n twee gesprek tussen God en mens en sang is deel van die respons, daarom moet mens altyd diep bewus wees van die teks wat gesing word.

Let op in die tyd van 7 lydensweke na wat jy sing en jy sal agterkom dat die musiek nie meer vervelig of morbied voorkom nie, jy sal dit op ‘n heel ander vlak beleef.

Want uiteindelik is die doel om die Here God te verheerlik!

 –  Maricus le Grange

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on ‘n Gemeente wat sing sterf nooit nie!

Uitreiksondag 4 Maart 2018

Jeuggroepe gaan help met uitreik

Die kinders van die Jeuggroepe gaan hulle deel doen op Uitreiksondag.  Aanstaande Sondag, 4 Maart, gaan Stellastraat saam dink en kyk na die uitreikprojekte waarby ons as gemeente betrokke is.  Projekte waarvan ons venote geword het.

Ons as gemeente gaan praat en luister oor hoe ons betrokke kan wees in die wêreld, beide as individue en as gemeente. Vir ons as gemeente is dit belangrik om sensitief te wees vir dit wat God deur ons in die wêreld kan doen.  Kom hoor van ons gemeente se nuwe opwindende planne in Sunnyside!  Jy gaan ook binnekort ‘n koevert in die pos kry waarmee ons jou uitnooi om ‘n finansiële bydrae te maak tot ons gemeenteprojekte.

Die kinders gaan volgende week na die 10:00 erediens help om bederfpakkies te pak vir Harmonieoord en vir Huis Piek.  Die kleiner kinders, graad 1-3, gaan kaartjies maak.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off on Uitreiksondag 4 Maart 2018

Stadig oor die klippertjies …

Hierdie week was wonderlik.  Dit was ‘n week waarin die wispelturigheid van tydsverloop tot sy reg gekom het – ‘n kwessie waaroor ons so lank gehoop het en gewonder het of dit ooit sou kon gebeur, het uiteindelik so vinnig gebeur en nou voel alles verby. Die optimis in my wil verse uit Jesaja 40 aanhaal oor uitkoms wat hier is en sing in die stort, die realis sê hokaai, een swaeltjie is nog nie ‘n somer nie.  Wag so ‘n bietjie.

En daar is die vloekwoord dan weer.  WAG.  Wie het tyd om te wag?  Dinge moet gebeur, ons moet hierdie skip gedraai kry, ons moet begin met Operasie Regruk, ons wil resultate sien.  Die ekonomie moet onmiddellik begin groei, die werkloosheid moes gister al begin afneem het en die skelms moet tjoekie toe.  Die Valke kan bly wees hulle het hierdie week al met hulle klopjagte begin, ons geduld is op!

Want niemand het tyd vir wag nie.  Veral nie as dit jou dwing om na binne te reis nie.  Om die plekke in jou eie lewe te verken wat ook deur korrupsie en kaping oorgeneem is.  Die plekke waar ander magte in beheer is en jy bloot ‘n toeskouer is.  Maar jy wil nie kyk nie, want dit maak te seer en dit bring spyt en dit laat jou wens jy kon anders wees.  Nou lê dit maar en stof vergaar omdat jy nie die lasbrief kan teken wat die kapers in die lig sal bring en jou toelaat om weer beheer te neem nie.  Daarom staan jy in die ry by die poskantoor met jou foon en boodskappe stuur of jy google die lewensiklus van die kommando-wurm of jy speel Candy Crush soos Gigaba, want jy haat dit mos om te wag.  As jy wag kan jy oor gevaarlike dinge begin dink.  Beter om besig te wees. 

G? wonder dat hierdie tyd van die kerkjaar so lastig voel nie.  Waarom moet Lydenstyd so lank wees?  Waarom 6 weke lank dink oor Jesus se lyding as ons dit tussen Goeie Vrydag en Paassondag kan uitsorteer?  Dis mos nie nodig om so derms uit te ryg nie, veral nie as dit ons dwing om na binne te reis nie.  Want dan sien ons dalk bewysstukke van lyding en seer wat ons veroorsaak het en steeds nog mee besig is.  En wie het lus vir dit?  Kom ons fokus eerder op Jesus wat vir ons sondes gesterf het sodat ons in die hemel kan kom.  Want dan kan ons dankie sê vir Jesus se opoffering op Goeie Vrydag en weer aangaan met ons lewens, sonder om te veel na binne te reis, want dis mos wat genade is.  Of so sê hulle. 

–  Fouché de Wet

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Stadig oor die klippertjies …

Uitreik

 • PEN is vennote van ons wat in die middestad van Pretoria werk met ‘n klomp ontwikkelingsprojekte.  Een van hulle spanne het behoefte aan ‘n bosberaad-venue so 2 ure se ry rondom Pretoria vir 8 mense.  As jy dalk ‘n naweekplek het wat in die week oopstaan en kan werk, laat weet gerus die kerkkantoor.
 • Die VG Kerk in Mamelodi met wie ons hande vat het ‘n baie ou huis op hulle kerkgrond wat dringend aandag nodig het.  Hulle wil saam met ‘n struktuur-ingenieur koffie drink om oor die pad vorentoe te gesels.  (Hy sal die koffie koop).
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off on Uitreik

Palmsondag 25 Maart 2018

Spesiale orrelprogram

Op 25 Maart, die Sondag voor Goeie Vrydag, gaan daar ‘n spesiale orrelprogram in ons kerkgebou aangebied word.  Verskeie orreliste uit Pretoria het ingestem om aan die spesiale geleentheid, wat deur Maricus gereël word, deel te neem.

Die doel van die program is om aan Margaret Vandervegt, wat hoof is van die musiekkonservatorium vir kerkmusiek, erkenning te gee.  Margaret het onlangs ‘n beroerte gehad en werk hard om haar gesondheid weer terug te kry.  Meer besonderhede oor die inhoud van die program sal later gegee word, maar orrelliefhebbers moet asseblief sorg dat Palmssondag 25 Maart 15:00 vasgeknoop is.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Palmsondag 25 Maart 2018