Herinneringsdiens – Ons gedenk ons geliefdes

Aanstaande Sondag is dit Stellastraat se jaarlikse herinneringsdiens. Omdat ons nie meer die tradisie het om tydens ‘n einde-van-die-jaarmiddernagdiens die name te lees van die persone wat die afgelope jaar oorlede is nie, het ons die herinneringsdiens as geleentheid geskep.

Elkeen wat wil kan tydens dié erediens ‘n kers opsteek vir ‘n geliefde wat jou/julle vanjaar ontval het. In die diens dink ons ook na oor hulle nalatenskap en die betekenis wat hulle in ons lewens ingebring het.

Indien jy ‘n kers vir iemand wil opsteek, kontak asseblief so gou as moontlik vir Hannalie by die kerkkantoor (012 460 8570). Ons probeer om van die kantoor se kant af almal te kontak waarvan ons weet, maar foutmaak is moontlik.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Herinneringsdiens – Ons gedenk ons geliefdes

Kerssangdiens 25 November 19:00 – Kom kinders besing!

Aanstaande Sondagaand is dit ons jaarlikse Kerssangdiens. Marina en Maricus is hard besig met die voorbereidings vir ‘n aand van wonderlike saamsing en ander musiek. Die tema van die aand is Kom kinders besing! Die gemeente gaan lekker aan al die bekende kersliedere sing.

Onthou dat die kerssangdiens 19:00 begin. Kom vroegtydig en luister na heerlike vooraf musiek! Die sangdiens gaan begelei word deur die orrel, ‘n klokkespel, hobo, tjello en trompet.

Ons vorm ‘n “koor” wat net twee maklike Vonkkliedere gaan sing in die diens. Daar word ‘n beroep gedoen op almal wat reeds in kore gesing het om Dinsdagaand 18:00 -19:30 te kom saam oefen aan dié twee liedere en ‘n paar deskante.

Die klein kinders, tien jaar en jonger, gaan ook aan die Kerssangdiens deelneem. Hulle word genooi om vanoggend, asook volgende Sondagoggend na die erediens in die kerk bymekaar te kom. Die seuntjies gaan herders wees en die dogtertjies engele.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Kerssangdiens 25 November 19:00 – Kom kinders besing!

Hartlik welkom Mamelodi-Oos!

Stellastraat verwelkom vandag Ds Moeketsi Matsepe en lidmate van die gemeente Mamelodi-Oos in die erediens!

Dit is vir ons ‘n voorreg om hulle as ons gaste vandag te hê. Dankie ook aan Ds Matsepe wat vandag vir ons die boodskap bring. Hy gaan lees uit Markus 11 en die tema is: Dra die vrugte. Dankie ook vir die lidmate van Mamelodi-Oos wat ons erediens verryk met musiek wat hulle saambring.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Hartlik welkom Mamelodi-Oos!

Leeskring bottel- en bordaand 14 November 19:00 – Ons leer Jesus deur Hom te volg

“Die doel van die boek is om jou te help om Jesus beter te leer ken. Onthou egter dat lees net ‘n begin is, want ons leer Jesus eintlik ken deur Hom te volg.” skryf Willem in die inleiding van sy nuwe boek Genooi om te volg. “Jesus was nie nét ‘n mens soos ons nie, maar Hy was nie minder mens as enigeen van ons nie”.

Soos in sy vorige boeke, skryf Willem in kenmerkende verstaanbare taal. En skryf hy oor ‘n praktiese manier waarop ons Jesus se volgelinge kan wees.

Die boek word bekendgestel en bespreek Woensdag 14 November 19:00 in die binnehof. Neels Jackson gaan voor die gehoor met Willem in gesprek oor die boek, en daarna kan enige-een aansluit by die gesprek. Bybelmedia gaan ‘n hele aantal van die boeke daar beskikbaar hê. Daar is ook ‘n Bybelstudie handleiding wat saam met die boek gaan, beskikbaar. Vir die wat die boek nou wil hê, daar is in die kerkkantoor beskikbaar.

Bybelmedia, wat die uitgewers van die boek is, gaan teenwoordig wees en voorsien drinkgoed vir almal wat teenwoordig is. Dit is ‘n bottel-en bordaand, dus bring ons elkeen ‘n eetdingetjie saam.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Leeskring bottel- en bordaand 14 November 19:00 – Ons leer Jesus deur Hom te volg

Welwillendheid in die erediens

Aanstaande Sondag, 18 November tydens die 09:00 erediens, verwelkom ons lidmate van die VGK Gemeente Mamelodi-Oos in ons midde. ‘n Aantal van dié gemeente se lidmate kom saam met hulle huidige leraar, Ds Moeketsi Matsepe. Dit is ook die jaarlikse waarderingserediens waartydens ons werknemers en werkgewers nooi om saam met mekaar in die erediens te wees.

Ons saamwees is ‘n teken van welwillendheid jeens mekaar. En ‘n diep en historiese verbondheid aan mekaar. Anton en Ds Matsepe gaan saam die erediens lei.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Welwillendheid in die erediens

Leeskring 14 November 2018 “Ervaar die aardse lewe van Jesus”

Daar is so baie mense wat daarna vra. Hoe was die aardse lewe van Jesus? Is dit moontlik om sy lewe na te doen? As jy daaroor gewonder het, dan moet jy dié interessante boekbespreking nie misloop nie!

Willem Nicol se nuwe boek Genooi om te volg. Ervaar die lewe van die aardse Jesus, word aanstaande Woensdag, 14 November 2018, in die gemeente vrygestel. Tydens die vrystelling sal Neels Jackson in gesprek met Willem gaan oor die inhoud van die boek. Bybelmedia gaan die drinkgoed voorsien, maar andersins bring elkeen van ons sy bordjie eetgoed. Die boek sal vanaf Woensdag, 7 November 2018 by die kerkkantoor beskikbaar wees.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Leeskring 14 November 2018 “Ervaar die aardse lewe van Jesus”