Kom ons doen die goeie!

Vandag fokus Stellastraat op uitreik. Die kerkraad het Dinsdag tydens sy eerste vergadering van die jaar die begroting vir die 2019/20 goedgekeur. Daarvolgens word 21% (ongeveer R1,8 miljoen) van die gemeente se beskikbare fondse aan uitreik spandeer. Dit sluit nie eers in dat ongeveer 70% van ons gemeente se bydrae vir die gesamentlike werk in die sinodale gebiede van die Noordelike provinsie, ook na uitreikprojekte gaan!

Die belangrikste van uitreik is egter nie wat ons as gemeente doen nie. Die belangrikste is die inspirasie wat ons elkeen kry om uit te reik daar waar jy lewe. Die goedheid van God moet ons inspireer om met goedheid in die wêreld te leef.

Dankie vir almal wat kan help met ‘n ekstra bydrae vir die uitreikprojekte. Daar is koeverte in die voorportaal en die binnehof vir die doel beskikbaar. Indien jy meer wil weet oor waar Stellastraat se hande in die omgewing besig is, praat gerus met Fay of Neels Jackson.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Kom ons doen die goeie!

Aswoensdag en rituele vir lydenstyd – Nadenke en toewyding, word gerus deel daarvan

Eerskomende Woensdag, 6 Maart, is die eerste dag van 40 dae waarin die Christelike kerk nadink oor Jesus se aardse lyding. In Stellastraat word ons deel van die wêreldwye tradisie van Christene met ons eie Aswoensdagdiens 19:00 in die kerk.

Dit is ‘n diens sonder ‘n preek. ‘n Nadinkgeleentheid. Dit word ook veroortmoediging genoem. Ons word stil oor ons onvermoë, spreekwoordelik ons ‘verlorenheid’. Ons stroop onsself van alles wat ons dink ons is, en dan word die kruis nader gebring. Die kruis is ‘n simbool van God wat in liefde na ons toe kom.

Daarom kry elkeen wat by die diens is, wanneer ons uitgaan, ‘n kruisie op die hand wat gemaak is van ‘n mengsel van as en olyfolie. Die as is afkomstig van die palmkruisies wat die vorige jaar op Goeie Vrydag in die kollektebordjies geplaas is. Die kruisies het droog geword en dit is gebrand tot as.

Op die dag begin baie Christene ook met ‘n tydperk waarin hulle, hulle van iets weerhou in ‘n poging om nie te vergeet dat hulle harte ingestel is op die lyding van Jesus nie. Woensdag is dus vir baie die begin van ‘n geestelike vas. Anton, Fay en Lourens lei Woensdagaand se Aswoensdagdiens.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Aswoensdag en rituele vir lydenstyd – Nadenke en toewyding, word gerus deel daarvan

Stellastraat praat oor die 8 Mei-verkiesing

Daar is nie ‘n wegkruipplek vir Christene nie. Christene leef nie in ‘n aparte wêreld nie. Elkeen van ons is elke dag deel van die ‘harde’ werklikheid. Dit is in die werklikheid van elke dag, waar ons, ons christelike oortuigings behoort uit te leef.

Daarom het ons ‘n verantwoordelikheid om op 8 Mei deel te neem aan die verkiesing van politieke leiers. Ons is almal mede-skeppers van die wêreld waarin ons nou leef.

Om ons te help dink, het ons twee persone wat op die voorpunt van die inligting en kennis oor die politiek en ekonomie van die land, genooi om met ons as gemeente te kom praat. Liezel de Lange is Besturende Redakteur van Rapport en Ryk van Niekerk van RSG Geldsake en Moneyweb.

Hulle gaan hulle insig met ons deel oor wat moontlik in die verkiesing van 8 Mei gaan gebeur. En wat dalk nà die verkiesing in Suid-Afrika kan gebeur. Liezel gaan praat oor die politieke veranderinge wat die samelewing kan verwag, die grondkwessies en die magstryde. Ryk gaan sy kennis deel oor waarheen die ekonomie dalk kan beweeg. Is daar vrese of is daar hoop vir beleggers? Wat van ons pensioene en hoe lyk die toekoms vir armes én rykes in Suid-Afrika?

Dit is weer ‘n bring jou bottel- en bord- geleentheid. Woensdag 13 Maart 19:00 in die binnehof.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Stellastraat praat oor die 8 Mei-verkiesing

Spieëltjie aan die wand, wat is in Dominee Tienie se hand?

Die film oor die doen en lates van Dominee Tienie Benadé het ons almal aan die gons. Dié toegewyde dominee se lewe word van baie kante af belig in die film wat tans in teaters vertoon word. Terwyl ‘n mens na die fliek kyk, herken ons baie van die situasies.

Die vraag wat Dominee Tienie se vrou aan hom vra oor wie hy is, word eintlik ook ons vraag. Wie is ons? Wie is Stellastraat? Woensdag gaan ons lekker saampraat oor ‘n hele klomp van die situasies wat in die film uitgebeeld word.

Kom praat gerus saam! Ons gaan veral vir ons huidige dominees vra wat hulle van die temas in die fliek dink. Vir dié saampraat sien ons mekaar Woensdag 27 Februarie 2019, 19:00 in die binnehof. Dit is ‘n bring jou eie bottel- en bordaand!
Vrywaring: Dit is nie ons dominee Tienie waaroor ons praat nie, dit is die volk s’n!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Spieëltjie aan die wand, wat is in Dominee Tienie se hand?

Waar is Stellastraat se hande? Uitreiksondag 3 Maart

Aanstaande Sondag, 3 Maart, gaan Stellastraat se fokus op uitreik wees. As gemeente is ons by ‘n hele paar plekke wat hulp nodig het, betrokke. Dit is vir ons ‘n voorreg om te kan wees!

Ons gaan vir mekaar vertel en wys waar Stellastraat se hande doenig is. En geleentheid kry om na te dink. Is Stellastraat se fokus reg? Is ons intensiteit reg?

Op die dag gaan ons in die binnehof ‘n uitstalling van enkele van die projekte hê. Daar gaan ook in die eredienste gefokuste taal oor christengelowiges se verstaan van omgee en uitreik wees.
Daar is koeverte in die voorportaal van die kerk beskikbaar indien jy ‘n addisionele bydrae vir een van die projekte wil maak.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Waar is Stellastraat se hande? Uitreiksondag 3 Maart

Aswoensdag 6 Maart – twee goed wat gebeur

Hoewel die tradisie van Aswoensdag nie prominent was in die gereformeerde tradisie nie, is dit nou al ‘n geruime tyd dat Stellastraat ook by dié dag as ‘n geestelike oomblik in die kerklike jaar stilhou.

Aswoensdag lei die sewe weke in waarin die kerk nadink oor die lyding van Jesus as mens. Vanaf Aswoensdag is dit 40 dae tot en met Goeie Vrydag, wanneer die kruisdood van Jesus herdenk word.

Twee goed gebeur op Aswoensdag. Die eerste is dat gelowiges ‘n kruisie ontvang as ‘n teken van hulle meelewing in die volgende 40 dae. Gelowiges kry in die diens kans om na te dink oor hulle eie lewe. Introspeksie te doen. Om in hulleself tot bevestiging te kom waarom die kruis in hulle lewe nodig is.

Die tweede is dat gelowiges op die dag besluit of hulle aan die wêreldwye veertig dae-vas wil meedoen. Baie christene besluit om in die veertig dae hulleself van iets te weerhou sodat hulle dikwels herinner kan word aan die kruis en die liefde van God. Die weerhouding kan enige-iets wees, sekere kosse, die lees van koerante, TV-kyk – enige iets wat jy bereid is om prys te gee en wat jou gaan help om aan Jesus se lyding te dink.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Aswoensdag 6 Maart – twee goed wat gebeur