Onthou die tyd en tye!

Onthou asseblief die eredienste se tye!  Vir die res van die jaar Sondagoggende 09:00, die   gewone aanddiens 18:00 en die Adoramusdiens 18:00 in die kapel.  En daar is steeds kleuterkerk elke Sondagoggend tydens die 09:00 erediens!

 

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
This entry was posted in Erediens. Bookmark the permalink.