Ons wil méér oor die doop praat

Die sakramente, die doop en die nagmaal, is dié twee godsdienstige handelinge wat alles sê van ons geloof en die karakter van ons gemeente.

Ons het dit goed gedink om die doopgesprekke met voornemende doopouers te probeer ‘standardiseer’.  In ‘n poging om juis dit te doen word versoek dat voornemende doopouers twee geleenthede vir ‘n begeleidende gesprek oor die doop sal bywoon.  Donderdag 6 Februarie 19:00 en Sondag 9 Februarie na die gesinsdiens.

Vir meer inligting kontak gerus enige van die leraars of die kerkkantoor.

Scroll to top