Om met wysheid te leef

Wysheid kry ‘n mens nie uit boeke nie.  Wat nie beteken dat wysheid sonder kennis en nadenke is nie.  Dit is net dat insigte eers geleef moet word voordat dit wysheid word.  Hierdie geleefde wysheid lê orals rondom ons gesaai.  Ons moet net kyk.  Of, om Paulus se woorde te gebruik, ons moet met  helder geestesoë kyk.  Ek kan aan ten minste drie stukkies wysheid dink wat die afgelope week in my sigveld gekom het.

Wysheid 1:  Jy kan kopfoute maak, maar probeer om nie hartfoute te maak nie.  ‘n Teologiese student vertel van dié raad wat een van hulle dosente gegee het met die oog op hulle loopbaan in die kerk.  Dit is so goed gesê.  Kopfoute kan jy maklik regmaak.  Erken net dat jy verkeerd was en van standpunt verander het.  Maar hartfoute is anders.  Dit is wanneer jy mense onveilig by jou laat voel.  Dit kan wees dat hulle deur jou mooi vleitaal sien en dit as oneg beleef.  Dit kan ook wees dat hulle aanvoel dat jy hulle nie respekteer nie en nie omgee nie.  Dit sou ‘n hartfout wees.  Dit is wys om so min as moontlik hartfoute te maak.

Wysheid 2:  Elke mens het twee lewens.  Die tweede lewe begin die dag as jy besef dat jy net een lewe het.  So herinner ‘n goeie vriend my die week in ‘n Facebookplasing.  Wysheid is om die een lewe wat jy het te leef op ‘n manier wat wys dat jy weet dat dit die enigste een is wat jy het.

Wysheid 3:  As jy iemand waardeer, sê dit!

Mari kry Donderdag dié boodskap van ‘n mamma :

“Liewe Mari

Ek wil graag met jou deel:

Vanoggend vra ek vir Ulrike wat se dag dit vandag is.  Sy antwoord.:  “Donderdag”.  Ek vra of sy seker is en of daar nie iets spesiaals vandag gebeur nie; waarop sy antwoord: “Nee niks.  Gister was Woensdag, môre is Vrydag en my juffrou verjaar eers die 18de.  Nee niks!”

 Ps:  Ek verjaar vandag!! maar haar juffrou is hoof    prioriteit op die oomblik!  Ek is so dankbaar vir die  indruk wat jy op haar lewe maak en rol wat jy in haar lewe speel.  So kosbaar.”

Om as onderwyser hierdie tyd van die jaar so waarderende boodskap te kry, maak die lewe mooi.  Dit plaas die gesukkel met baie ander goed in perspektief.

Here, help my om my een lewe met waardering te leef en minder hartfoute te maak.  Leer my om my dae so te tel dat ek n wyse hart kan bekom.  Amen 

 

–  James Kirkpatrick

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
This entry was posted in Soos ek dit sien. Bookmark the permalink.