kontak ons

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is elke dag van 08:00 – 16:00 oop en die personeel is beskikbaar om met enige navrae behulpsaam te wees.

Kantoor (Tel ): 012 460 8570
Kantoor (Faks): 012 346 2701
Kantoor (Epos): admin@stellastraat.co.za

 

Bankbesonderhede

NG Gemeente Suidoos-Pretoria
ABSA (Takkode 632 005)
Rek: 540 580 022