Die doop en die drempel – Fay van Eeden

Iemand het onlangs vir ons gesê dat ‘n mens nie onnadenkend met die sakramente kan omgaan nie. Die doop en nagmaal nooi ons juis om na te dink oor wie God is en wat Sy genade vir ons beteken.

In ons nadenke oor die doop het ons besef dat die woord liminaliteit die fase waarin ons onsself nou bevind, die beste beskryf. Die woord liminale kom van die Latynse woord limen wat drumpel beteken en dui op ‘n tussenintyd of drempeltyd. Ons voel ons is in ‘n drumpelfase waarin ons nie meer in ‘n kinderlose-bestel leef nie, maar ons is ook nie ten volle in ‘n nuwe bedeling geïnisieer nie. Een van die wonderlike goed van hierdie drumpelfases is dat dit ‘n uitnodiging is om te leer.

Drie waarhede wat dié ons al geleer het. Eerstens ons het gedink ons weet wat dit beteken om onvoorwaardelik lief te hê, maar ons het nie. God se liefde en genade het ook nou vir ons ‘n dieper dimensie. Ons lees nou die tekste wat na God as ‘n Vader en Moeder verwys ook anders.

Tweedens, die gesegde ‘it takes a village to raise a child’ was vir ons nog nooit so waar gewees nie. Ons is die laaste paar maande op ‘n besondere wyse bewus van die gawe van ons familie, vriende en geloofsfamilie. Ons is dankbaar dat ons omring is deur so baie mense deur wie Amélie God se liefde gaan beleef.

Derdens leer ons elke dag hoe min ons weet. En miskien is dit die wonder van die doopvont – aan die eenkant getuig dit van God se genadige handeling met ons dogtertjie en ons, en aan die anderkant herinner dit ons aan ons verantwoordelikheid teenoor haar – ‘n verantwoordelikheid waarvoor ons nie opgewasse voel nie en dit laat ons broos. Brené Brown het ons baie gehelp om na te dink oor hierdie broosheid. En daarom wil ons vanoggend aan die hand van Brown se ‘Parenting manifesto’ vir Amélie die volgende belowe…

Bo alles, wil ons hê jy moet weet dat jy geliefd is. Dit sal jy leer deur ons woorde en aksies. Ons wil hê dat jy God se liefde en genade sal ken en daarom sal ons jou aan jou doop herinner. Ons onderneem om God se liefde en genade aan jou te probeer sigbaar maak met alles wat ons sê en doen. Ons sal broosheid in ons familie beoefen deur teenwoordig te wees en aan broosheid ‘n plek te gee in ons gesprekke en omgang met mekaar.

Ons sal vir jou empatie leer, deur eerstens sag met onsself en mekaar te werk. Ons sal mekaar leer om grense te stel en mekaar herinner om hulle te respekteer. Ons sal harde werk in ons gesin eer, maar rus en speel sal gesinswaardes en praktyk wees. Jy sal by ons aanspreeklikheid en respek leer deur te sien hoe ons misluk en probeer regmaak. Ons wil hê dat jy vreugde sal ken, en daarom sal ons saam dankbaarheid beoefen. Ons sal saam huil, rou en vrees aandurf.

Ons sal jou nie teen pyn kan beskerm nie, maar ons sal saam met jou sit en jou leer om dit te voel. Ons sal saam met jou lag, sing, dans en skep. Ons sal vir mekaar toestemming gee om onsself by mekaar te wees – maak nie saak wat nie. Ons droom vir jou is dat jy die lewe met beide hande sal aangryp en sal lewe en liefhê met alles wat jy is.

Scroll to top