Wat nou gemaak? – James Kirkpatrick

Die verslaggewer bel my om te vra wat die NG Kerk gaan doen met die beswaardheid soos verwoord by die beraad van Moreletapark gemeente. So oor die telefoon beduie ek in mooi idiomatiese Afrikaans dat ons maar ‘n klip moet kry en gaan sit en praat tot die koeie huis toe kom. Sy is van ‘n jonger generasie en het nie begrip gehad vir my storie van klippe en koeie nie. Dalk het ek net onduidelik geformuleer, maar dit was so hittete of die koerant het van my ‘n klipgooier gemaak! Die kerkgeskiedenis is hoeka vol van voorbeelde van mense wat mekaar wou stenig. Terug by die geldige vraag: “Wat moet ons doen in ‘n tyd soos hierdie?”

Ek dink ons moet ten minste die volgende paar dinge probeer doen:

Ons moet aanhou praat en na mekaar luister. Dié week het verteenwoordigers van die Algemene Sinode en die Goudland Sinode (Wes-Transvaal) op hulle klippe gaan sit en mekaar gehoor. Dit was moeilik, want van ons is al keelvol vir die storie. Dinsdag was dit tot laat aand en die klippe het begin hard raak. Die koeie was al op stal en ons het gaan slaap. Het dit gehelp? Ek dink so. Woensdag kon ons weer praat en dalk het ons mekaar gehoor. Goudland sê hulle wil deel bly van die NG kerk. Ons wil hulle help om te glo dat die kerk nie besluite op hulle wil of sal afdwing nie.

Kontroleer die feite. In die wêreld van fopnuus het elkeen dikwels sy eie storie ongeag die feite. Terwyl ek in ‘n groep by Moreletapark sit en luister, hoor ek standpunte wat vol onjuisthede is. Ek wil nie baklei nie. Vandaar die sagte woord “onjuisthede”. So bv staan iemand op en sê die Algemene Sinode is ‘n boelie wat besluite op mense afdwing. Wat sê die Sinodebesluit? Gegewe die kompleksiteit en sensitiewe aard van die saak besluit die Sinode dat sy besluit oor Selfdegeslagverhoudings nie op mense afgedwing moet word nie.

Maak weer seker wat die dinge is wat ons aan mekaar bind. So bv het ons in die verlede al konsensus gekry oor ons gereformeerde identiteit. In 2007 het die Algemene Sinode ‘n studiestuk daaroor eenparig aanvaar. Dit was dieselfde jaar wat daar twee teenoorstaande verslae oor selfdegeslagverhoudings gedien het. Ons weet wie ons is. Ons moet steeds aandag gee aan die dinge waaroor geen verskil bestaan nie.

Leer om met verskille saam te leef. Dit is vreemd dat ons so sukkel daarmee, want die Bybel is vol van voorbeelde waar gelowiges intens verskil het. Paulus en Jakobus het wesenlik verskil oor geloof en werke. Spreuke en Job sien die probleem van lyding totaal verskillend. Eenheid en enersheid is nie dieselfde ding nie. Die tyd toe almal presies dieselfde moes glo, is verby.

Ter wille van ons geloofwaardigheid moet ons eerlik en deursigtig wees. Ons moet nie maak asof daar nie verskille is nie. Gesprekke agter toe deure is uit. Die vroom taal waarin die kerk soms sy kommunikasie probeer verpak, is kontraproduktief Ons kan nie werk met die grondreel van Morelta se beraad nie. “Ons gaan geen teologiese debat toelaat nie.” Met dié woorde is die beraad ge-open. Die teendeel is eerder waar. Ons moet nie bang wees vir ‘n eerlike en selfs robuuste teologiese gesprek nie. Dit kan ons net help om die wil van God te onderskei. En nederig hou.

Scroll to top