Kom ons doen die goeie!

Vandag fokus Stellastraat op uitreik. Die kerkraad het Dinsdag tydens sy eerste vergadering van die jaar die begroting vir die 2019/20 goedgekeur. Daarvolgens word 21% (ongeveer R1,8 miljoen) van die gemeente se beskikbare fondse aan uitreik spandeer. Dit sluit nie eers in dat ongeveer 70% van ons gemeente se bydrae vir die gesamentlike werk in die sinodale gebiede van die Noordelike provinsie, ook na uitreikprojekte gaan!

Die belangrikste van uitreik is egter nie wat ons as gemeente doen nie. Die belangrikste is die inspirasie wat ons elkeen kry om uit te reik daar waar jy lewe. Die goedheid van God moet ons inspireer om met goedheid in die wêreld te leef.

Dankie vir almal wat kan help met ‘n ekstra bydrae vir die uitreikprojekte. Daar is koeverte in die voorportaal en die binnehof vir die doel beskikbaar. Indien jy meer wil weet oor waar Stellastraat se hande in die omgewing besig is, praat gerus met Fay of Neels Jackson.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
This entry was posted in Algemeen. Bookmark the permalink.