Kerssangdiens 25 November 19:00 – Kom kinders besing!

Aanstaande Sondagaand is dit ons jaarlikse Kerssangdiens. Marina en Maricus is hard besig met die voorbereidings vir ‘n aand van wonderlike saamsing en ander musiek. Die tema van die aand is Kom kinders besing! Die gemeente gaan lekker aan al die bekende kersliedere sing.

Onthou dat die kerssangdiens 19:00 begin. Kom vroegtydig en luister na heerlike vooraf musiek! Die sangdiens gaan begelei word deur die orrel, ‘n klokkespel, hobo, tjello en trompet.

Ons vorm ‘n “koor” wat net twee maklike Vonkkliedere gaan sing in die diens. Daar word ‘n beroep gedoen op almal wat reeds in kore gesing het om Dinsdagaand 18:00 -19:30 te kom saam oefen aan dié twee liedere en ‘n paar deskante.

Die klein kinders, tien jaar en jonger, gaan ook aan die Kerssangdiens deelneem. Hulle word genooi om vanoggend, asook volgende Sondagoggend na die erediens in die kerk bymekaar te kom. Die seuntjies gaan herders wees en die dogtertjies engele.

Scroll to top