Jeuggroepe

Huisgeloofvrae
Liewe ouer, Baie dankie dat jy ons help met die gesprek oor geloof. Jy is welkom om my te kontak as enige iets onduidelik is. Groete. 10ni (083-6275086)

Ouers ervaar iets van jeuggroepe

Volgende Sondag 14 April word al die ouers genooi om deel te wees van die jeuggroepe. Dit is Palmsondag en ons wil die ouers die geleentheid gee om saam met hulle kinders die Groot Lydensweek te begin. Tydens die junior jeuggroepe wat net na die 10:00...

Scroll to top