Huisgeloofvrae

Liewe Ouer,

Baie dankie dat jy bereid is om jou kind op sy/haar geloofsreis te ondersteun. Ons stuur elke week vir jou ‘n Huisgeloof-vraag wat julle as gesin kan bespreek. Hierdie vraag het te make met die vorige Sondag se preektemas. Julle kan enige een van die vrae kies om oor te gesels. Indien jy enige vraag het, is jy welkom om my te kontak (10ni 083-6275086).

 

 • Junior jeuggroepe
  • Teks: Markus 14:10-11; 17-21; 43-46
  • Tema: “Jesus word verraai”
  • Vraag: Gesels oor:
   • “Wat is Jesus vir jou werd?”. Judas het Jesus vir 30 silwer muntstukke verraai.

 

 • Graad 7
  • Teks: Hnd 9:1-9
  • Tema: “Paulus op ‘n nuwe pad”
  • Vraag: Gesels oor
   • “Waarin beleef ons dat die Here ook met ons ‘n nuwe pad wil stap?”.

 

 • Senior jeuggroepe
  • Teks: Gen 22:1-14
  • Tema: “Kan jy God vertrou?”
  • Vraag: Gesels oor:
   • “God se getrouheid maak dat Abraham 3x sê “Hier is ek”. Wat doen God se getrouheid aan jou?”.
Scroll to top