Hoe verstaan jy wat jy lees?

Sonder konteks kan ons nie verstaan wat ons lees nie.  Ons het ons eie konteks en ook die konteks van die skrywer nodig om te verstaan wat ons lees.  Ons is al so gewoond aan hierdie hermeneutiese sleutel (sleutel vir verstaan) dat ons intuïtief ons konteks gebruik om te verstaan.  Dink maar net aan Donderdagoggend (16 November) se hoofopskrif op die voorblad van die Beeld “Dis oor Grace”.  Daar is ‘n paar kontekste wat jou help om hierdie opskrif sonder baie inspanning te verstaan.

Binne jou eie konteks en die konteks waarbinne ons onsself aan die suidpunt van Afrika bevind, weet ons dat Robert Mugabe se vrou se naam Grace is.  Verder weet jy ook van die gebeure wat Dinsdag in Harare afgespeel het toe Genl Constantino Chiwenga die militêre bevelvoer-der van die Zimbawiese weermag opdrag gegee het om die staatsbeheerde radiostasie oor te neem.

Die feit dat hierdie opskrif op die voorblad van die koerant geskryf staan, maak dat jy weet dat hierdie opskrif na een of ander nuuswaardige gebeurtenis verwys en nie na ‘n aanhaling uit die Bybel nie.

Kan jy jou indink as jy nie hierdie verskillende kontekste tot jou beskikking gehad het nie?  Tot watter gevolgtrekking sou jy nie dan gekom het nie?  Oor 200 jaar hiervandaan tel iemand ‘n stukkie papier op met die woorde “Dis oor Grace”.  Gelukkig is hierdie persoon ‘n gelowige wat oor ‘n woordeboek beskik.  “Grace” is die Engels vir genade en genade is ‘n eienskap waarmee God beskryf word (vgl Rom 2:4).  Hierdie gelowige persoon gebruik dan hierdie stukkie    papier om te bewys dat God leef en bestaan want 200 jaar gelede is daar alreeds ‘n verwysing na God se genade!

Dit is mos absurd om so met die geskiedenis en God om te gaan.  Is dit?  Is dit nie hoe ons dikwels die Bybel buite die konteks van die skrywer, die ontvangers en die tyd destyds aanhaal om iets oor God te sê vir ons tyd vandag nie?  Dit is wat die verstaan van die lees van die Bybel so ingewikkeld maak. 

Hierdie nadenke laat ‘n mens net al hoe meer besef wat die waarde van ‘n ou Gereformeerde waarheid is naamlik “In die besinning van die meerdere soek ons na die waarheid”.  Ons het mekaar nodig om die waarheid van die Bybel te soek en te verstaan.  Baie dankie dat Stellastraat ‘n geloofsgemeenskap is wat saam soek na die verstaan van die Bybel. 

Waarheid is met ons opweg en nie ons met die waarheid nie.  Kom ons bly soek – ook in ‘n land waar dit lyk of waarheid baie goedkoop geraak het.

 

–  Tienie Bosman

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
This entry was posted in Soos ek dit sien. Bookmark the permalink.