Hervormingsondag 28 Oktober 2018 – Elke dankfeesbydrae help

Dit is nooit vir ons ‘n verleentheid om in Stellastraat oor geld te praat nie. Ons doen dit net een maal per jaar, en bloot net om ons almal daaraan te herinner.

Dankie vir almal wat uit hulle harte en hulle beursies dit moontlik maak dat Stellastraat as ‘n gemeente kan bestaan en ‘n rol speel in die samelewing. Dit is ‘n voorreg om deel van dié gemeente te kan wees.

Elkeen van ons gaan in die week ‘n Dankfeeskoevert kry. Dit is die gebruik om elke jaar tydens die Hervormingsfees ons Dankfeesbydraes na die kerk te bring. Op grond van die vorige jaar het die kerkraad begroot dat ons R780 000 gaan inkry met die dankfees. Ons het die bedrag nodig om ons jaarlikse begroting van inkomstes en uitgawes te laat klop.
Dankie dat jy gaan help daarmee. Elke klein bietjie help!

Scroll to top