Geloftedag – ons moet daaroor nadink

Daar is baie politieke gevoellens wanneer daaroor Geloftedag gepraat word.  “Dis eenvoudig onsensitief teenoor die huidige politieke atmosfeer van die land.  Dit was nie ‘n wonderwerk nie.  My mense kom van die Kaap af.  Kinders weet nie eintlik daarvan nie en stel ook nie daarin belang nie.”

Alles is sekerlik waar, en gegewe al die negatiewe goed oor kolonialisme, imperialisme en apartheid, is Geloftedag ‘n gebeurtenis wat met groot omsigtigheid benader moet word.

Feit van die saak is, Afrikaners kom êrens vandaan.  En in die ontwikkelingsgeskiedenis van Suid-Afrika was daar gebeure wat Afrikaners se bestaan gedefinieer het.  As 1838 anders verloop het, was ons dalk nie hier nie.  Daar is so min geleenthede vir Afri-kaners waar hulle kan dankie-sê vir hulle erfenis.  Vir hulle bestaan.  Ons is so arm aan momente van terugkyk, aan geleenthede waarvan ons kan sê: ons het ook ‘n gebeurtenis van onverdiende genade.

 –  Anton Pienaar

Stellastraat se beurt  –  Geloftediens 2017

Stellastraat is saam met die Hervormde Kerk Pretoria-Oos, asook die Gerefomeerde Kerk Alkantrand reeds jare in ‘n Geloftefees-komitee wat ‘n gesamentlike Geloftefeesdiens aan bied.  Vanjaar sluit  Universiteitsoord ook by ons aan.

Die gebruik is dat ons elke jaar die geriewe van die Hervormde Gemeente in Delystraat gebruik.  Vanjaar is Stellastraat die gasheer, al vind die erediens daar plaas.  Tienie gaan die erediens lei wat op Saterdag 16 Desember 09:00 daar gehou gaan word.  Die geleent-heid is slegs ‘n erediens en die lees van die Gelofte, geen ander toesprake of iets dergeliks nie.

Stellastraat is ook verantwoordelik om tee na afloop van die diens daar te bedien.  Alles is reeds voorberei en die skottelgoedwas is ook gereël.  Ons vra net ses persone wat sal help om die tee te skink op daardie dag.  Indien jy kan help, kontak asseblief die kerk-kantoor of vir Tienie.

MENLOPARKFEESKOMITEE

G E L O F T E F E E S

SATERDAG,  16 DESEMBER 2016

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK

PRETORIA-OOS

Delyweg 100,

Waterkloofpark

Samesang 08h45

Erediens: 09h00

Prediker: Ds Tienie Bosman  –  NG Gemeente Suidoos–Pretoria

Verversings na die diens.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
This entry was posted in Erediens. Bookmark the permalink.