Die mens aan die kruis se arms is oop

Welkom by die Nagmaal! As daar een geleentheid is waar ‘n kerk wys wie hy is, en hoe sy ingesteld is, is dit met Nagmaal.

Die Nagmaal is ‘n oop en uitnodigende geleentheid. Op die tafel is daar simbole, brood en wyn, waarmee ons verklaar dat God alle mense onvoorwaardelike liefhet. Dit is ons oortuiging. Daar is niks wat enige-een belemmer om sy of haar volle aandeel in God’s liefde te kom ervaar nie. Dit maak nie saak of jy skuldig voel oor wat al in jou lewe gebeur het nie. Of wat nou in jou lewe aan die gebeur is nie. Of watter angs jy ook al ervaar nie.

Die mens aan die kruis se arms is oop. Hy het medelye met die gebrokenheid van die wêreld. Hy nooi ons om opnuut ons geloof in sy onbeperkte liefde te bevestig!

Scroll to top