Dankie vir die uitreikgesindheid!

 Dankie vir (aan) elkeen wat die vorige naweek meegedoen het aan Stellastraat se fokus op uitreik. Dit is voorwaar ‘n voorreg om deel te wees van ‘n groep mense wat omgee!

Daar is ‘n hele klomp mense in Stellastraat, wat weekliks by projekte betrokke is en wat klein maar tydrowende bydraes maak aan mense wat hulp nodig het.

En dan is daar ‘n groot groep mense wat weens omstandighede nie iets prakties kan doen nie, maar met hulle harte en hulle beursies in die saak is.

In die loop van die jaar sal ons weer bewus gemaak word van spesifieke projekte – dink maar aan die Danville-uitreik of die skooltassiesprojek. Jy kan steeds aanmeld as jy by enige van die geleenthede betrokke wil wees. Indien jy kan, maak gerus met Fay 083 478 0854 of Neels Jackson 082 469 9704 kontak. Indien iemand nog ‘n bydrae wil of kan maak vir een van die uitreikprojekte, sal dit hoog op prys gestel word.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
This entry was posted in Algemeen. Bookmark the permalink.