Dankfees en hervorming – Menswees is ‘n genadige oomblik

Aanstaande Sondag, 28 Oktober 2018, is dit Hervormingsondag. Ongeveer 80 miljoen aardse bewoners wêreldwyd beskryf hulleself as gereformeerdes. Hulle verstaan dat hulle menswees ‘n genadige oomblik is, dat God in sy wese liefdevol is, en dat hulle lewens dankbaarheid en vreugde moet weerspieël.

En soos altyd, is dit die dag waarop ons in Stellastraat Nagmaal vier en nadink oor hoe ons identiteit. Ons vier ons verstaan van wat dit beteken om lig en vry te leef. En, op die dag dien ons met ons jaarlikse spesiale bydrae. Daarvoor het ons elkeen ‘n koevert ontvang – jy kan jou bydrae daarin plaas en Sondag kerk toe bring. Of jy kan jou bydrae elektronies maak.

Dan is dit ook weer die geleentheid om saam met die gemeente te kuier. Vir die wat wil, daar is ‘n lekker vuur vir braai, elkeen bring sy mandjie eet- en drinkgoed en ons kuier van 12:00 af saam in die lushof.

Scroll to top