Dankfees – dankie vir almal wat kan help!

Die dankfees is Stellastraat se jaarlikse spesiale fondsinsameling. Die kerkraad het in sy begroting van inkomstes en uitgawes geskat dat vanjaar se Dankfees R780 000 sal oplewer.

Sedert Stellastraat se begroting in die begin van die jaar gedoen is, het daar baie water in die Suid-Afrikaanse see ingeloop! Die rand het verswak, die olieprys het druk op inflasie gesit en die aandelebeurs het getuimel. Die ekonomie het op baie plekke verklein.

Nogtans vertrou ons dat die hoop nie sal beskaam nie! Dankie vir almal wat kan wat help om die wa deur die drif te trek. Dankie vir almal wat glo in dit wat Stellastraat doen en ‘n bydrae kan maak! Indien jy nie ‘n dankfeeskoevert gekry het nie, kan jy gerus vir Susan by die kerkkantoor (012 460 8570) kontak om jou bydrae te maak.

Scroll to top