Daar word gewoel aan die kapel!

‘n Klompie jare gelede het die kerkraad ‘n kapitale verbeteringsprogram goedgekeur. Daarvolgens sou ons al Stellastraat se geriewe verbeter, soos ons oor die nodige fondse beskik. Die laaste een van die projekte is nou aangepak. Die Kapel.

Die idee is dat die kapel meer soos ‘n regte kapel kan funksioneer. Dit moet meer wees as net nog ‘n lokaal. Enige-een moet daar kan kom sit en ‘n kers aansteek en rus. Ons is nou op daardie pad. Ons vermoed so 6-8 weke, dan is ons in ons ‘nuwe’ kapel!

 

Scroll to top