Welwillendheid in die erediens

Aanstaande Sondag, 18 November tydens die 09:00 erediens, verwelkom ons lidmate van die VGK Gemeente Mamelodi-Oos in ons midde. ‘n Aantal van dié gemeente se lidmate kom saam met hulle huidige leraar, Ds Moeketsi Matsepe. Dit is ook die jaarlikse waarderingserediens waartydens ons werknemers en werkgewers nooi om saam met mekaar in die erediens te […]

Jonges kry vlerke

Almal van ons kom by nuwe momente in ons lewe. Nadat jy êrens moes stop, begin ‘n nuwe reis. Twee groepe van Stellastraat se kinders kom vandag by ‘n roetemerker aan wat die einde van ‘n era in hulle lewe beteken, en ter self ter tyd die begin van ‘n nuwe fase.
Die graad 7’s voltooi […]

Dankfees – dankie vir almal wat kan help!

Die dankfees is Stellastraat se jaarlikse spesiale fondsinsameling. Die kerkraad het in sy begroting van inkomstes en uitgawes geskat dat vanjaar se Dankfees R780 000 sal oplewer.
Sedert Stellastraat se begroting in die begin van die jaar gedoen is, het daar baie water in die Suid-Afrikaanse see ingeloop! Die rand het verswak, die olieprys het druk […]

Die mens aan die kruis se arms is oop

Welkom by die Nagmaal! As daar een geleentheid is waar ‘n kerk wys wie hy is, en hoe sy ingesteld is, is dit met Nagmaal.
Die Nagmaal is ‘n oop en uitnodigende geleentheid. Op die tafel is daar simbole, brood en wyn, waarmee ons verklaar dat God alle mense onvoorwaardelike liefhet. Dit is ons oortuiging. Daar […]

Scroll to top