Category Archives: Algemeen

Baie geluk kollega!

En toe hou ons daai trofee sommer styf vas!  Stellastraat se 2016 Gholfkampioen is niemand anders dan Tienie nie.  Hy moes die aanslag van 42 ander deelnemers afweer, en het dit met die dunste van nerf reggekry!
Aan die einde van … Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on Baie geluk kollega!

MENLOPARKFEESKOMITEE
G E L O F T E F E E S
VRYDAG,  16 DESEMBER 2016
Hervormde Kerk Pretoria–Oos
Delyweg 100, Waterkloofpark
Erediens: 09:00
Prediker: Ds Hannes van der Merwe
(Hervormde Predikant, Pretoria-Oos)
PROGRAM
08:30  Orrelspel
08:45  Samesang
09:00 Verwelkoming
09:00 Prediking
Gelofte
Sing van die Stem
Bedankings
Verversings
 

Posted in Algemeen | Comments Off on

Skrywe van die Algemene Sekretaris

Beste kollega,
‘n Aantal lidmate het via hul regsverteenwoordiger ‘n skrywe aan die Kerk oor selfdegeslagverbintenisse gerig. Dit maak ‘n aantal aannames en stel die kerk dan voor ‘n ultimatum. Hierdie aksie het dadelik in mediaberigte aandag gekry.
Die ultimatum eis dat … Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on Skrywe van die Algemene Sekretaris

Water is nie vanselfsprekend nie!

Die droogte waarin die land vasgevang is, het plek-plek verander in rampe.  In die dagpers sien ons dat in die Wildtuin daar reeds aan genadedood gedink word.  Daar is groot gebiede waar daar geen weiding meer beskikbaar is nie.
Die vlakke … Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on Water is nie vanselfsprekend nie!

Verandering is soos vakansie (hoe’s daai vir amper Engels)

Daar is ‘n paar noodsaaklike wysigings aan Stellastraat se  program in September.

Ons fliekbespreking staan oor na Novembermaand. Meer daaroor later.

In plaas van ons Straatpraat op 11 September, gaan ons aanstaande Sondagaand ons jaarlikse Lentediens in die lushof hou. In plaas … Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on Verandering is soos vakansie (hoe’s daai vir amper Engels)

Machteld sit dit in kardoese

 
Wat kan ons alles in ‘n kardoes kry?  Dit gaan ons uitvind op Machteld Postmus Kompleks se Kardoesmark van 30 September.  Eintlik is die kuier ‘n regte outydse basaar met pannekoek, kerrie en rys, gemmerbier, vetkoek en boerewors!  En dit … Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on Machteld sit dit in kardoese