Boekbesprekings : 6 Junie 2018 – Stroomop saam met Harald

Stroomop.  Dit is die titel van Harald Pakendorf se boek waarin hy nadink oor sy lewe as koerantman.  Hoe sy oortuiginge met die politici van sy tyd begin verskil het, en wat hy ervaar het as iemand in die brandpunt.  Tydens ons boekbespreking van 6 Junie 19:00 gaan Harald self oor sy boek en die agtergrond daarvan kom praat.  Laat ons boeke vat!

Scroll to top