Beroepsvergadering 21 November 2018 – Proses vir die volgende leraar is aan die gang

Dit sal Stellastraat se 20e voltydse dominee wees. Stellastraat het as selfstandigde gemeente in 1947 tot stand gekom.  Die gemeente is genoem Suidoos-Pretoria omdat dit toentertyd die mees suidoostelike woongebied in Pretoria was.

Intussen het Pretoria na die ooste ontplof en gebruik ons nou die bekende straatnaam Stellastraat as identiteitsaanduider.

Die gemeente het die afgelope 71 jaar reeds 19 voltydse predikante in diens gehad. Daar was heelwat ander wat op ‘n deeltydse basis betrokke was of as lidmate in die gemeente gewoon het.

Aansoeke om die 20e voltydse dominee van Stellastraat te wees word ingewag. Besonderhede oor die vereistes en die gemeente se profiel kan by die kerkkantoor verkry word. Die aansoeke sluit 5 Oktober. Die kerkraad het ‘n pre-advieskommissie aangewys wat die aansoeke moet fynkam en ‘n kortlys van moontlike kandidate gereed hê op Maandag 15 Oktober. Tydens die vergadering gaan daar besluit word watter van die kandidate genooi sal word om hulleself beter bekend te stel.

Die pre-advieskommissie gaan die gesprekke met die kandidate voer en ook bykomende huiswerk doen. Die kommissie sal dan sy aanbeveling van drie voorkeurkandidate aan die kerkraadsvergadering op 21 November voorlê. As alles volgens plan verloop sal dié vergadering ‘n beroep op ‘n nuwe predikant vir Stellastraat uitbring.

 

Scroll to top