Herinneringsdiens – Uit die oog, maar nie uit die hart

Vandag dink ons aan geliefdes wat ons die afgelope tyd aan die dood moes afstaan. Die dood van ‘n familielid of vriend is ‘n onvervangbare verlies. Mense laat ‘n ewige indruk op mekaar. Of dit ‘n genetiese stempel is, en of dit die persoon se menswees is wat ons help vorm het, of ons hele lewe lank ons gedra het, geen mens is dieselfde nie. Elkeen van ons trap ‘n unieke spoor.

Mag die lig wat ons vir elkeen van ons geliefdes aansteek, inderdaad ‘n lig van liefde en dankbaarheid wees. En mag die Lig wat in ons gebrokenheid ingekom het om aan ons hoop te gee, in elkeen van ons se harte brand.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Herinneringsdiens – Uit die oog, maar nie uit die hart

Ds Fay van Eeden na Stellastraat beroep

Die Kerkraad van Stellastraat het op sy vergadering van 21 November vir ds Fay van Eeden van Lynnwood na Stellastraat beroep.

Vandag word die beroep ‘n tweede keer in die gemeente aangekondig vir kennisname en goedkeuring. Sodra ds van Eeden op die beroep geantwoord het, sal haar besluit aan die gemeente bekend gemaak word.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Ds Fay van Eeden na Stellastraat beroep

Wat simboliseer die Adventskers?

Die vier weke voor Kersdag staan bekend as advent. Die adventseisoen word deur Christene wêreldwyd gebruik om hulle voor te berei om die koms van Christus op Kersdag te vier.

Tydens Advent dink Christene aan die drie ‘komste’ van Christus. Die eerste is sy koms as mens, die tweede is sy koms in die hart van elke mens, en die derde is sy weer-koms.
Een van die algemeenste simbole in die Kersseisoen is die adventskrans. Dit is ‘n sirkelvormige krans waarbinne vyf kerse geplaas word; vier op die sirkel en een in die middel. Drie van die kerse op die sirkel is blou terwyl die vierde een ligroos is. Die middelste kers is wit.

Die kerse word agtereenvolgens op die vier Adventsondae aangesteek sodat al vier kerse op die sirkel op die vierde Adventsondag brand. Die ligroos kers word op die derde Adventsondag aangesteek, en die wit kers, die Christuskers, op Kersdag. Die sirkel van die krans simboliseer God se ewigdurende liefde en bestaan. Die lig van die kerse dui op die lig van God wat in die wêreld kom. Die vier buitenste kerse verteenwoordig die vier weke van afwagting. Die eerste kers simboliseer hoop, die tweede vrede, die derde vreugde en die vierde liefde.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Wat simboliseer die Adventskers?

Kersfees 2018 is op hande!

Dis tyd om uit volle bors aan te kondig dat die Kersseisoen op hande is! En dit is presies wat ons vanaand tydens Stellastraat se jaarslikse kerssangdiens gaan doen.
Maricus en Marina neem die leiding in ‘n pragtig beplande program waarin ons almal saam gaan sing aan die ou bekende kersliedere, ‘n paar nuwes, en gaan luister na die allermooiste begeleiding.

Die musikante gaan reeds 18:40 begin met musiekmaak. Die diens begin 19:00, maar probeer asseblief vroeg kom, en skuif sommer van die begin af na die middel van die banke sodat almal ‘n plek kan kry. Ons het ‘n bestelling ingesit vir soel weer.

Al die kindertjies wat wil deelneem, al het hulle nie geoefen nie, is welkom. Die dogtertjies moet soos engeltjies aantrek en die seuntjies soos herders. Na die diens is daar ligte verversings in die binnehof.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Kersfees 2018 is op hande!

Herinneringsdiens – Ons gedenk ons geliefdes

Aanstaande Sondag is dit Stellastraat se jaarlikse herinneringsdiens. Omdat ons nie meer die tradisie het om tydens ‘n einde-van-die-jaarmiddernagdiens die name te lees van die persone wat die afgelope jaar oorlede is nie, het ons die herinneringsdiens as geleentheid geskep.

Elkeen wat wil kan tydens dié erediens ‘n kers opsteek vir ‘n geliefde wat jou/julle vanjaar ontval het. In die diens dink ons ook na oor hulle nalatenskap en die betekenis wat hulle in ons lewens ingebring het.

Indien jy ‘n kers vir iemand wil opsteek, kontak asseblief so gou as moontlik vir Hannalie by die kerkkantoor (012 460 8570). Ons probeer om van die kantoor se kant af almal te kontak waarvan ons weet, maar foutmaak is moontlik.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Herinneringsdiens – Ons gedenk ons geliefdes

Kerssangdiens 25 November 19:00 – Kom kinders besing!

Aanstaande Sondagaand is dit ons jaarlikse Kerssangdiens. Marina en Maricus is hard besig met die voorbereidings vir ‘n aand van wonderlike saamsing en ander musiek. Die tema van die aand is Kom kinders besing! Die gemeente gaan lekker aan al die bekende kersliedere sing.

Onthou dat die kerssangdiens 19:00 begin. Kom vroegtydig en luister na heerlike vooraf musiek! Die sangdiens gaan begelei word deur die orrel, ‘n klokkespel, hobo, tjello en trompet.

Ons vorm ‘n “koor” wat net twee maklike Vonkkliedere gaan sing in die diens. Daar word ‘n beroep gedoen op almal wat reeds in kore gesing het om Dinsdagaand 18:00 -19:30 te kom saam oefen aan dié twee liedere en ‘n paar deskante.

Die klein kinders, tien jaar en jonger, gaan ook aan die Kerssangdiens deelneem. Hulle word genooi om vanoggend, asook volgende Sondagoggend na die erediens in die kerk bymekaar te kom. Die seuntjies gaan herders wees en die dogtertjies engele.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Kerssangdiens 25 November 19:00 – Kom kinders besing!