Op 3 Maart gaan ons uitreik dink

Stellastraat se gesindheid en betrokkenheid teenoor ‘lewe’ daarbuite gaan Sondag 3 Maart onder die vergrootglas geplaas word. Dié dag is ons jaarlikse uitreiksondag. Hoewel ons deur die jaar by verskillende instansies en projekte betrokke is, skuld ons dit mekaar om ‘n geheelbeeld te kry.

Wat doen Stellastraat waar? Doen ons genoeg? Doen ons nie dalk te min op verkeerde plekke nie? Wie is ons? (na aanleiding van die Dominee Tienie-fliek).

Inligtingsbriewe en koeverte word aan almal van ons versprei, en op die dag gaan daar in die binnehof visuele aanbiedings wees van waar Stellastraat betrokke is. Kom ons dink oor ons betrokkenheid en neem saam verantwoordelikheid.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Op 3 Maart gaan ons uitreik dink

Ek is die goeie Herder – Bybellees Woensdag 09:00

Hierdie week dink ons saam wat dit beteken dat Jesus gesê het “Ek is die goeie herder” (Joh 10:11 en 14). Om dié uitspraak beter te verstaan, kan jy gerus Esegiël 34 lees vir agtergrond.

Waarin beleef ons die Herder se sorg vandag nog? Hoe weet ons dit is Sy stem wat ons hoor en ander stemme nie? Kom dink en gesels saam. Na die tyd drink ons saam koffie en tee.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Ek is die goeie Herder – Bybellees Woensdag 09:00

Soeklig op Levitikus vanaand 19:00

Vanaand 19:00 in die bo-saal gaan Prof Sias Meyer die tweede aanbieding doen oor die interessante boek Levitikus. Waar ons verlede week nagedink het oor die komplekse praktyke van onreinheid in die ou samelewings, gaan ons verder besin oor waarom die ou wette of reëls so ‘n groot rol in antieke gemeenskappe gespeel het.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Soeklig op Levitikus vanaand 19:00

Huisgeloof by die kerk of kerk-geloof by die huis?

In Stellastraat is dit vir ons belangrik dat die gemeente soos ‘n huisgesin funksioneer en dat ‘n huisgesin soos die gemeente funksioneer. Dit beteken dat ons nie onderskeid maak tussen ons geloof by die huis en ons geloof by die kerk nie.

So wil ons dan graag hê dat die jeuggroepe ‘n verlenging van die erediens sal wees en dat die huis die plek is waar hierdie gesprek nog verder gevoer word. Die jongmense word aangemoedig om met ‘n “Huisgeloof” vraag die erediens met die mense by die huis te bespreek. Ons is so dankbaar vir elke jeuggroepleier wat bereid is om jongmense te help om met hulle portuurgroep oor geloof te gesels.

Vir 2019 het ons 40 groepleiers wat met die jeuggroepe (kategese) help. Vandag word hierdie groepleiers aan die gemeente bekend gestel en word hulle as “gemeenteleiers” bevestig. Die junior groepleiers word tydens die 10:00 diens bevestig en die senior groepleiers tydens die 18:00 diens.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Huisgeloof by die kerk of kerk-geloof by die huis?

Stellastraat reik uit met liefde

Op Sondag 3 Maart vier Stellastraat Uitreiksondag. Dan fokus ons op ons as gelowiges se uitreikbediening. Om uit te reik, is ? kernaspek van die Christelike lewe. Dit is om die liefde en genade wat ons van God ontvang, aan te gee na ander toe. Elke gelowige doen dit eerstens in sy of haar daaglikse lewe. Maar as gemeente doen ons dit ook kollektief op ? verskeidenheid plekke en maniere. Kom hoor en sien – en ruik en proe! – op Sondag 3 Maart meer van ons gemeente se uitreikwerk.

Daar sal ook van volgende Sondag koeverte beskikbaar wees vir diegene wat ? ekstra geldelike bydrae vir dié werk wil lewer. Jy kan ook ? elektroniese oorplasing doen. Merk dit asseblief “uitreik”.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Stellastraat reik uit met liefde

Stellastraat verwelkom Fay en Peet van Eeden

Ek is lief vir die natuur. Ek en Peet is voëlkykers. Ek lees graag en is lief vir fotografie en kuns. Ek hou ook van goeie kos en lekker wyn. Dit is onder andere wat Fay van haarself gesê het in haar CV toe Stellastraat ‘n keuse moes maak vir ‘n vierde leraar – en haar toe gekies het! Ons gaan haar daarby hou!

Vandag verwelkom Stellatraat vir Fay en Peet van Eeden in die boesem van die gemeente. Ons glo en hoop, en ons gaan meehelp, dat hulle lewe in Stellastraat vir hulle van groot betekenis en ‘n plesierigheid sal wees.

Fay het in 1998 gematrikuleer aan die Hoërskool Garsfontein. Haar teologiese studie het sy aan die Universiteit van Pretoria aangepak. Intussen het sy ook ‘n MDiv-graad en ‘n MA-graad met lof geslaag, ‘n gevorderde kursus in spelterapie in Wellington gedoen, kursusse in spirituele begeleiding en narratiewe pastorale begeleiding voltooi en is tans besig met ‘n MTh-graad in teologie.

Na haar werk as pastorale hulp in die gemeentes Elarduspark en Bronkhorstspruit is sy in 2007 beroep as medeleraar van die NG Gemeente Nooitgedacht in Bronkhorstspruit. In 2011 word sy beroep na die NG Gemeente Lynnwood en in Februaruie 2019 word Stellastraat deel van haar lewensgeskiedenis.

Fay Clare (Coertze) is in Johannesburg gebore. In 2005 is sy getroud met Peet van Eeden, ‘n landskapsargitek. Hulle woon in Lukasstraat 505, Lukasrand. Haar selfoonnommer is 083 478 0854. Ons sê dit maar saggies, en sonder om minder van haar te dink, maar sy ondersteun die Blou Bulle.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Stellastraat verwelkom Fay en Peet van Eeden