Almal is kwaad

Aanvanklik was my idee om die titel “Is almal kwaad?” met ‘n duidelike vraagteken te gebruik.  Maar my gevolgtrekking is ongelukkig dat die onderwerp ‘n stelling is en nie ‘n vraag nie.

Baie lede van ons gemeente is kwaad vir die swak beplanning met die opgrawing van ons sypaadjies.  Die Stadsraad moes hierdie projek baie beter gekoordineer het.

Almal is vir mnr Zuma kwaad en baie van sy (voorheen) getroue politieke ondersteuners is nou gesoute Ramaphosa-lojaliste.  Politiek bly maar ‘n interressante ding.  Toe ek jonk was, het ek geglo politici is ‘n “uitverkore” groep idealiste wat die lewe vir ons almal wil verbeter.  Die Inligtingskandaal van die laat 1970’s het my gelukkig van hierdie gebrek aan insig genees.

Die meeste politici is opportunisite en omdat ons dit raaksien is ons vir politici kwaad.  Mnr Zuma is bloot ‘n maklike teiken vir hierdie woede.  Tog moet hy nie vervolging vryspring nie.

Verskillende groepe is kwaad vir mekaar.  Aan die een kant het ons ‘n groep mense wat voel groot opofferings is gemaak met die politieke oorgang van 1994.  Almal moet bloot aanvaar hierdie opofferings is afgehandel en ons moet voortgaan met die lewe.  Hierdie groep is kwaad oor dreigende onteiening sonder vergoeding.  Dit is immers in 1994 afgehandel.

Aan die ander kant het ons ‘n groep wat voel dat geen ekonomiese opofferings is in 1994 gemaak nie.  ‘n Kwart eeu later (inderwaarheid een geslag later) is daar nou dwang vanaf hierdie groep vir ekonomiese opofferings.  Hierdie groep is kwaad vir die ander weens ongelyke inkomste- en welvaartverdeling.  Die antwoord is onteiening sonder vergoeding.  Terloops: Praat ons net van grondonteiening sonder vergoeding of is alle bates (byvoorbeeld pensioenfondse) ook ter sprake?

En van beleggings en pensioenfondse gepraat: Ons is almal kwaad vir Steinhoff se bestuur en direksie.  Onder hul toesig is baie waarde en rykdom vernietig.  Hoe kan goeie Afrikaners (party selfs oorspronklik van Pretoria!) ons so in die steek laat?

Ons het dikwels tog so baie menings oor hoe ander mense hul lewens moet inrig en moet leef.  Persoonlik bewonder ek soms mense wat so goed wéét wat vir ander goed is en dit so graag vir hulle vertel en vir hulle kwaad is as ongevraagde menings of advies nie gevolg word nie.  Moet nie kwaad wees oor die keuses wat ander maak nie.  Los ander mense uit as hul keuses jou kwaad maak.  Soek jou eie geluk.

Voorts is diegene wat deur ‘n onlangse sinodebesluit van die bedrywighede van die NG Kerk uitgesluit is, besig om die Kerk voor die hof te probeer sleep.  Hulle is (met reg) kwaad vir die kerk (of is dit nou die Kerk?).  In die finale instansie is ons almal immers die kerk.  Nie die geboue en so meer nie, maar die mense is die kerk.  Ons is vir onsself kwaad.

Ek plaas nie myself in die liga van Martin Luther wat aan homself die reg toegeken het om 95 stellings aan die kerkdeur te Wittenberg vas te spyker nie.  Ek wil net die rol van die kerk probeer uitpluis as almal kwaad is. 

Die Kerk en die kerk (hoofletters en kleinletters) moet ‘n rol van gesprek en versoening in al hierdie woede speel.  Tot die mate wat ons almal dit sal toelaat en sonder vooroordele vir mekaar sal luister.  Ons is immers die KERK.  Op Sondae en die hele week lank.

 

–  Jannie Rossouw

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
This entry was posted in Soos ek dit sien. Bookmark the permalink.