Oop vir die Oomblik

As ‘n dooplidmaat van die gemeente is ek dankbaar vir my vorming, vir my naïwe ‘bubble’ wat gebars moes word oor die wolke-Hemel.  Ek moet erken my wortels was nogal uitgetrek met: ‘Gaan bou maar die ark, daar pas nie twee olifante in nie’.  Kyk, hier word ons gekonfronteer met die ware koninkryk: die toets van welvaartsteologie.

Stellastraat het ‘n baie brawe logo, Vry, Lig en Dien, maar gemaklik is dit nie, jy moet kom aanmeld.  Dit skep by my ‘n angstigheid, ‘n ‘fear’, my wens is vir ‘n geloofsgemeenskap, waar mens hoort en geborge voel.

Deel van die Ring waaraan ons behoort is daar die Sentrum vir Spiritualiteit, met ‘n ‘ongelooflike’ kursus: Oop vir die Oomblik.  Dit komplimenteer Stellastraat en breek die oomblik vir mens oop, en glo my, dis nie     oppervlakkige kitsoplossings nie, dis ‘n        lewensingesteldheid, ‘n bewuswording van God se koninkryk in elke oomblik, in elke Stellastraat lidmaat, teedrinkgeleentheid,  kaartjie-aksie, kerkdiens, uitreik, Israeltoer, bottel-en-bord aande en die ontdekking van ‘n ware geborgenheid – die Hemel in die nou.

Die kursus lei jou om met jou ‘issues te deal’, niks onder die mat in te vee nie, ‘ja’ vir al jou gedagtes.  Jy ontdek ook die ware jy: ‘God dwells within you, as you’.

Ons spring weg aan die begin van volgende jaar met drie opeenvolgende Donderdae en daarna een Donderdag ‘n maand, die kerkkalender sal jou ook herinner.  Klein fooitjie betrokke.  Willem Nicol en Immanual van Tonder bied dit by Lynnwood aan.

Oop vir die Oomblik se logo is ‘n veer (vs fear). 

The feather flew, not because of anything in itself, but because the air bore it along”.  “Thus am I, a feather on the breath of God’.

 

–  Hildegard von Bingen  –  Letitia Wannenburg

 

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
This entry was posted in Soos ek dit sien. Bookmark the permalink.