Kantoor sluit

Kantoor sluitDie kerkantoor sluit 19 Desember 2014 en open weer 5 Januarie 2015.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off

Geloftediens 2014

Die jaarlikse Geloftediens wat deur die Menloparkse Geloftefeeskomitee gereël word, vind op 16 Desember 2014 om 09:00 in die kerkgebou van die die Hervormde Kerk in Dely-straat plaas. Ds Anton Pienaar sal die diens lei.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off

Eredienste in die vakansie

9'0 clockVan volgende Sondag 14 Desember 2014 is daar net een oggenddiens 09:00 en die Adoramusdiens 18:00 in die kapel.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off

Polisie-ete op Kersdag – ons is dankbaar vir ons dieners in blou

Polisie-eteOp Kersdag, terwyl ons meestal saam met familie en vriende saamkuier, is daar ‘n klomp mense wat nie die tuig kan neerlê nie. Meer as 80 personeel van die Brooklyn Polisiestasie moet oor Kerstyd op diens wees om seker te maak alles loop rustig. Om ons waardering teenoor hulle te wys, wil ons soos gebruiklik vir die Polisielede wat op Kersdag aan diens is ‘n lekker bord kos neem. Ons het hande nodig wat die week voor Kersfees kan help met aankope en voorbereiding, en mense wat op Kersoggend net na die erediens vir so 45 minute kan help om die kospakkies voor te berei. As jy hier is oor Kerstyd, en jy kan help, laat weet asseblief vir Fouché (073 234 0156).

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off

Sonder die verlede is die hede dun

Ek gaan vanjaar die Geloftefeesdiens, wat deur die Menlopark Geloftefeeskomitee georganiseer word, waarneem. By meeste van die huidige geslag Afrikaners is Geloftedag en dit waarvoor dit staan, ‘n vergeetbare vaagheid. Daar is goeie redes waarom Afrikaners die idee van Geloftefees opsy behoort te plaas.

Die herdenking van Geloftedag pas nie in ‘n land wie se geskiedenis verwronge en gewond bly met sy verhaal van diskriminasie en vernedering nie. Die herdenking van Geloftedag sal die idee gee jy romantiseer ‘n oorwinning wat aanleiding gegee het tot die apartheidsbestel waarin Suid-Afrika later ontwikkel het.

Die geveg by Bloedrivier was buitendien ‘n onregverdige geveg waarin superiere wapens die verskil was. Die geskiedenis wat ons in die Afrikaanse skole geleer is, was nie die werklike toedrag van sake nie. Ander argumente hou dit teen die Gelofte. Hoe kan ‘n mens ‘n gelofte maak en daardeur jou nageslag bind? En hoe kan daar van mense verwag word om die Gelofte te hou wie se voorsate nie by die aflegging daarvan betrokke was nie?

Ons kan akkoord gaan met al die besware, en ook die datum uit ons geheue probeer uitkrap. Want die besware strook inderdaad met die idee dat wie nou in Suid-Afrika leef, slegs met die hede en die toekoms moet werk. Die verlede het net aaklige bagasie – as jy dit oproep gaan jy nêrens kom nie.

Die geskiedenis waarmee my geslag groot geword het, sê dat die slag van Bloedrivier bepalend was vir die voortbestaan van die trekkers en hulle nageslagte.

As die slag van Bloedrivier anders verloop het, sou die binneland van Suid-Afrika waarskynlik baie anders ontwikkel het. Die kans is goed dat baie van ons dalk nie hier sou wees of selfs bestaan het nie. Nie net vir die witmense nie, ook vir ander swart groepe wat in die negentiende eeu in die binneland gewoon het, sou die geskiedenis dalk anders ontplooi het. Die nederlaag van die Zoeloemagte het waarskynlik ook aan ander groepe in die binneland weer kans gegee om te vestig en voort te bestaan. Die Voortrekkers se oorwinning by Bloedrivier het ‘n rimpelende en vormende effek gehad op elkeen van ons wat vandag in Suid-Afrika woon.

Daar was ‘n eerbiedige element in die geveg. Die eerbiedige element was die Gelofte, die afhanklikheid van God, die verootmoediging. Die geestelike dimensie wat deur die Gelofte versimboliseer was, resoneer met die ou Israelitiete wat geglo het dat God hulle teen die vyandige Kanaänietiese volke gehelp het, en resoneer met Paulus wat geglo het God het die kruisdood (geweld) van Jesus beskik vir die redding van baie.

Die Voortrekkers se oorwinning by Bloedrivier is een van die redes waarom ons vandag hier kan wees. Ek is nie ‘n rassis nie, ons het almal verander, ons kyk heeltemaal anders na mense. Ons omhels die land waarin ons woon.

Maar ons behoort ook nie neerhalend teenoor ons eie gekiedenis te wees nie. Ons kan nie anders as om eerbiedig te wees teenoor die eerbiedige element wat die slag van Bloedrivier bekend gemaak gemaak het nie.

AntonSonder om ‘n politieke standpunt te maak, of ander groepe in die land te beledig, kan ons die Slag van Bloedrivier definieer as een van die geleenthede in die geskiedenis waar ons ervaar het God het ons gehelp. As ons nie sulke historiese terugblikke het nie, sal ons die toekoms met min vertroue kan ingaan.

-  Anton Pienaar

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Hoe vry is ons regtig?

Kort op die hakke van die ineenstorting van silo 20 by die Majuba Kragsentrale volg Solidariteit se bewering dat daar ’n tweede silo is met ’n kraak in. Met reg is ons baie bekommerd oor die agteruitgang van die infrastruktuur in die land. Almal praat en skryf daaroor.

Daar is ’n ander kraak in ons samelewing waaroor nie so baie gepraat en geskryf word nie. Noem dit die “sukses-kraak”. Dit is nou die oortuiging dat dit ’n mens se hoogste doel is om suksesvol te wees. Mense se waarde word daaraan gemeet.

Paul Verhaeghe skryf in The Guardian skerp krities oor die impak van die ekonomie op ons menswees. Volgens hom beloon die samelewing negatiewe eienskappe in mense. “Our presumed freedom is tied to one central condition: we must be successful – that is, “make” something of ourselves. You don’t need to look far for examples. A highly skilled individual who puts parenting before their career comes in for criticism. A person with a good job who turns down a promotion to invest more time in other things is seen as crazy – unless those other things ensure success. A young woman who wants to become a primary school teacher is told by her parents that she should start off by getting a master’s degree in economics – a primary school teacher, whatever can she be thinking of?

There are constant laments about the so-called loss of norms and values in our culture. Yet our norms and values make up an integral and essential part of our identity. So they cannot be lost, only changed. And that is precisely what has happened: a changed economy reflects changed ethics and brings about changed identity. The current economic system is bringing out the worst in us.”

Moeder TheresaOns praat dikwels van vry-wees. Ons sê die Evangelie maak ons vry. Dit is een van die sleutelwoorde van ons gemeente identiteit. Hoe vry is ons regtig?James

Is nie-suksesvolle mense ook vir ons waardevol? Kry ons dit reg om ten spyte van ons mislukkings steeds te glo ons lewe is sinvol? Kan ons soos Moeder Teresa sê: “God has not called me to be successful. He called me to be faithful”? 

                                                                                                  -  James Kirkpatrick

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off