Hoe sterk is die kollektiewe wil?

Die Algemene Verkiesing van 7 Mei is verby en ek wonder hoe gaan die toekoms vir die verbondenes van ons mooie land van hier af ontplooi?  Ek het van kleins af ‘n intense belangstelling in die politiek, maar vandat  die besef gekom het dat politiek die strukturering van die samelewing is, is my belangstelling ook teologies gedrewe.

Vanjaar het ek vir die eerste keer openlik aangekondig vir wie ek gaan stem.  In die verlede was dominees gemuilband as daar oor politieke sake gepraat word.

Watter deure het die uitslag van verkiesing vir die mense van Suid-Afrika oopgesluit?  En watter deure gaan nou toe gaan?  Gaan die groep mense wat ver-kies is tot die mag, regverdig regeer?  Is hulle instaat om goeie besluite te maak wat die kinders van die land gaan help om te blom?  Gaan die parlement dit regkry om ons land soveel integriteit te gee, dat ander nasies hier sal kom geld spandeer sodat die ekonomie kan groei?

My waarneming van wat aan die gebeur is, mag subjektief en oningelig wees, maar dit is hoe ek dit sien.  Na die 1994-draaipunt, het ons nou na 20 jaar die duidelikste Afrika-stempel nog in die kabinet.  Dit lyk ook of geskiedenis ongeveer 200 jaar terug gedraai het, want ‘n Zoeloefisering van mag is eensklaps op die tafel.  Die laaste lede van die ou wit-regime wat gedink het hulle kan help om die land te bedryf, is ook uitgeskuif.

Omdat ons as wit mense nog redelike voorspoed aanvaar, is ons nie altyd sensitief vir sosiale veranderinge wat die opkoms van swart nasionalisme te weeg bring nie.  Ons is te besig en die lewe is te lekker om bekommerd daarvoor te wees!  Die veranderinge,   demografies en kultureel, vind ongemerk plaas, soos die draaibeweging van ‘n groot skip.

Ons moet besef dat wit mense in Suid-Afrika ‘n minderheidheidsgroep is en dat hulle invloed en teenwoordigheid in die toekoms minder gaan word.  Die instellings wat in die verlede die Afrikaanse groep mense geïdentifiseer het, Afrikaanse skole en kerke, gaan toenemend kleiner word.  Die verkleining en verstedeliking van die Afrikaners as groep het reeds ‘n proses van herstrukturering van Afrikaanse skole en kerke na sekere streke aan die gang gesit.  Of dié beweging volhoubare Afrikaanse gemeenskappe gaan laat, moet nog gesien word.

Ek moet as Christen ook dink oor wat met my gebeur en hoe ek gaan leef in die veranderende landskap.  En ook as Afrikaner moet ek daaroor dink.  Want dit is wie ek is.  Ons sal ons negatiewe en positiewe sentimente een kant moet sit, en realisties probeer wees.

As Christene moet ons altyd staan vir reg en regverdigheid, die waardes waartoe ons Bybel ons inspireer.  Ons kan nooit stilbly as die reg verkrag word nie.  As siekes medisyne ontsê word, as   basiese dienste nie gelewer word nie, as grypsug en gierigheid meer en meer armoede en wanhoop laat.  Ons sal spreekwoordelik profeties moet praat, al maak dit ons Picture2ongewild.

As Afrikaners sal ons moet besluit hoe verbonde ons aan ons geskiedenis en ons kultuur wil bly.  Ons kulturele en godsdienstige voortbestaan hang van ‘n kollektiewe wil af.  Dit is nie vanselfsprekend nie.  Daar sal offers voor gebring moet word.

-  Anton Pienaar

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Dis Danville Mini-kermistyd!

Ons jaarlikse Danville Mini-kermis vind hierdie jaar weer soos gewoonlik plaas op Sondag 22 Junie by Laerskool Generaal Beyers in Danville.  Ons as gemeente help ‘n klomp gesinne van Danville met maand-kospakke, en kuier die oggend saam terwyl ons lekker kosmaak en dit alles opeet!

Ons het hande nodig wat ons kan help, en jy kan dit op van die volgende maniere doen:

 1   Kom help kospakke pak – Saterdag 21 Junie gaan ons die kospakke van 09:00-10:00 hier by Stellastraat pak.  Ons koop ‘n klomp kruideniersware en pak dit in 100 drasakke.

 2   Kom help Sondag by die Mini-Kermis – Sondag 22 Junie hou ons makietie van 09:00-13:00.  Dis ‘n pretoggend met springkastele, worsbraai, pannekoekbak en spookasem maak.  Ons is ongeveer 500 mense daar, en jy kan by verskillende stasies help soos:

 • Kom help by die kleuterstasie met inkleur, verf en kleispeel.
 • As jy ‘n pan en ‘n gasstofie kan reël, kom help pannekoek bak.
 • Ons het hande nodig by die teetuin wat koffie, tee, koeldrank en Slushpuppy kan maak.
 • Daar is baie boereworsrolle wat gebraai moet word.
 • Dis nooit te koud vir roomys nie, en ons soek hande wat nie skrik vir koue nie.
 • Die spookasem en springmielies gaan rol!
 • By die boeresportrondomtalie gebeur daar elke jaar groot dinge.

 Kontak die kerkkantoor (012 460 8570) om jou naam op die naamlys te sit by watter stasie julle wil help.

 Toutrek3   Borg ‘n kospak of twee – as jy op ‘n ander manier wil bydra, kan jy ‘n kospak borg vir R400.  Dit kan by die kerkkantoor of elektronies oorbetaal word met die verwysing: Danville kospak.

Net so terloops, ons het verlede jaar ‘n toutrek-kompetisie tussen Stellastraat en Danville se mense met 0-3 verloor.  Dit was ‘n slagting.  Sorg dat julle pap eet voordat julle saamkom hierdie jaar!

NB:  Om seker te maak dat gesinne by die Uitreik betrokke is, het ons nie Junior Jeug-groepe daardie Sondag nie.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off

Moenie ‘n coach-potato wees nie!

AartappelDie profetes uit die Karoo het gesê om slaaploosheid tee te werk, moet jy ‘n aartappel tussen jou bene vasknyp as jy in die bed klim.  Is daar iemand wat daarvan kan getuig?  Of verstaan ons haar verkeerd?

Op Donderdag 19 Junie 10:00 gaan al die seniors en belangstellendes bymekaar kom om die deugde van die aartappel aan te hoor.  En om die hartsnare te versterk gaan ons aan verskeie aartappelprodukte peusel.

Moenie op daardie dag ‘n coach-potato wees nie. Maak ‘n merk in jou dagboek en kom kuier saam!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off

As ons oor God verskil

Verhoudingsbou-aand  -  Woensdag 11 Junie 2014 om 19:00

 • Die tema is: “Jou God, my God – wat nou?”, waartydens die invloed van my Godservaring op my menswees bespreek gaan word. “God  appears to me … every day … disguised as my life.”  Die vraag is: Sien ek Hom?  OF … Hoe sien ek Hom?  Hoor ek Hom?  OF … Hoe hoor ek hom?  Hoe ervaar en   beleef ek God as my Verlosser, Raadsman en Vader?  Watter invloed het my ervaring van God op my verhouding met my ouers, eggenoot/e, kinders, familie, vriende en kollegas.  As ek die enigste Bybel is wat iemand vandag lees, wat lees hulle?
 • Suzette Fischer – spirituele begeleier en enneagram-spesialis gaan die aand met ons kom praat.
 • Die aand is oop vir enige iemand – van oud-getroudes tot ongetroudes.
 • Dit is ‘n bottel-en-bord-aand, dit wil sê, bring jou eie eet- en drinkgoed.
 • Ons kuier in die binnehof.  (Daar sal babawagters wees.)
 • Kontak Laetitia van der Linde (082-8232603) of Joke Nicol (072-5446901) vir verdere inligting.
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Toerusting | Comments Off

Verhoudingsbou-aand : 11 Junie 2014 om 19:00

VerhoudingsbouDie tema is: “Jou God, my God – wat nou?”, waartydens die invloed van my Godservaring op my menswees bespreek gaan word. “God  appears to me … every day … disguised as my life.”  Die vraag is: Sien ek Hom?  OF … Hoe sien ek Hom?  Hoor ek Hom?  OF … Hoe hoor ek hom?  Hoe ervaar en beleef ek God as my Verlosser, Raadsman en Vader?  Watter invloed het my ervaring van God op my verhouding met my ouers, eggenoot/e, kinders, familie, vriende en kollegas.  As ek die enigste Bybel is wat iemand vandag lees, wat lees hulle?

 • Suzette Fischer – spirituele begeleier en enneagram-spesialis gaan die aand met ons kom praat.
 • Die aand is oop vir enige iemand – van oud-getroudes tot ongetroudes.
 • Dit is ‘n bottel-en-bord-aand, dit wil sê, bring jou eie eet- en drinkgoed.
 • Ons kuier in die binnehof.
 • Kontak Laetitia vd Linde (082-8232603) of Joke Nicol (072-5446901) vir verdere inligting.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Toerusting | Comments Off

Koos van der Merwe se laaste Leonard Cohen

Machteld Postmus Kompleks wil graag DV 4 Julie 2014 ‘n fondsinsamelingsgeleentheid hou met Koos van der Merwe se laaste Leonard Cohen in Afrikaans in Pretoria!  Die optrede gaan in Koos van der Merwedie Brooklyn Teater, Greenlyn Village Sentrum,  h/v Thomas Edison en 13de Straat Menlopark wees, om 7nm.

Kaartjies: R100.00 elk.

Daar sal ‘n kontantkroeg beskikbaar wees.

Kontak die kerkkantoor (012 460 8570) asseblief.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off