Ek is een van die wat kwaad is

Woensdag praat ons oor woede.  Iemand het ‘n boek oor woede geskryf.  Waarom?

My onderrok hang uit as dit oor woede gaan.  Ek is skuldig.  Dalk is my woede ‘n vorm van magteloosheid of moedeloosheid?  As jongmens het die liberale bewegings in Suid-Afrika my aangetrek.  Die politieke sisteem waar ‘n klein minderheid ‘n groot groep mense sonder seggenskap hiet en  gebied het, het my ook verontrus en opstandig gemaak.

Gelukkig het ons daardie juk kon afgooi.  En die belofte van ‘n land waarin mense nie net as gelykes nie, maar waarin geregtigheid die hoogste beginsel sal wees, was so baie van ons se droom.  Maar die huidige politieke regime het dié droom in ‘n nagmerrie verander.

Dit help nie om te sê almal is nie so nie.  Dit help beslis nie vir my nie.  Die mense wat die mag het, is besig om die hele land sistematies vrot te maak.  Hoe gaan die skade aan die onderwyssisteem ooit herstel word?  Ek is kwaad omdat derduisende kinders geen behoorlike opvoeding ontvang nie.  Ek is kwaad omdat onderwysers onder ‘n berg administrasie toegepak word en nie geleentheid kry om dit waarvoor hulle lief is en wat hulle goed kan doen, kan doen nie.

Ek is kwaad omdat twee mense wat al deel van ons huishouding was, en aan wie ons geheg geword het, deur ‘n uiters gebrekkige mediese sisteem gefaal is. Kan dit waar wees dat daar in die apartheid Suid-Afrika meer hart en dissipline in die mediese versorging van armes was?  Hoe kan ek anders as om kwaad te wees daaroor?

Ek is so bly dat my kerk se leierskap onlangs ‘n gesprek met die huidige politieke elite geweier het oor die skande van Nkandla.  Tot dan was dit of die kerk maar stilgebly het.  Verlam deur die skaduwee van die las van apartheid – waaraan ons mildelik deel gehad het.  Maar meer sal moet gebeur om my kwaad vir die kerk weg te neem.  Die nuwe ongeregtigheid wat in ‘n mengsel van korruptheid, onbekwaamheid en arrogansie ons handelsmerk geword het, is net so onaanvaarbaar soos die meerderwaardigheid van apartheid.

As die kerk nou stilbly, dan is hy maar in dieselfde posisie as in die dae van apartheid.  GediensAntontig, hou hom maar liewer (op die oppervlak) uit die politiek uit.  Die kerk moet praat, al moet hy swaarde kruis.  Die ontneming van behoorlike onderwys is ‘n misdaad teen die mensdom.  So ook die steel van armes, die gebrekkige mediese versorging en koestering van despotiese staats-hoofde.

Ek weet hoekom die boek geskryf is.  Ek is nie die enigste een wat woede moet onderdruk nie.    -  Anton Pienaar

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Tannie Jos “tree af”

Een van die merkwaardigste mense onder ons, Tannie Jos Wium, het besluit om halt te roep. Tannie Jos het die afgelope 18 jaar elke week die Vosstraat-Voedselprojek namens Stellastraat ondersteun. Sy was Stellastraat se hande en voete en het ons bydraes (plus die hope wat sy self gemaak het!) elke week na die kosgee-venuesTannie Jos Wium geneem.

Sy het ook met haar hande wat vir niks verkeerd staan nie, met die duisende gebreide blokkies gesorg dat dit aanmekaar gehekel word om as ‘n kniekombersie warm om ‘n bejaarde of gestremde se bene gevou te word.

Intussen het haar seun Danie baie siek geword, en omdat die jare aanstap en haar eie kragte minder word, het sy besluit om “af te tree”. Tannie Jos (86) is ‘n inspirasie, ‘n merkwaardige, merkwaardige mens! Stellastraat se eie Moeder Theresa!

Indien daar iemand is wat kans sien om by Tannie Jos oor te neem, kontak asseblief vir Fouché (073 234 0156).

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off

Ag Here!

Sondagoggend het Adriaan (van Tonder) sy proefdiens en Sondagaand was dit EJ (Leach) se intree-diens by Waverley-Oos.

Albei geleenthede is vir ’n dominee baie belangrik.  Jou proefdiens val in die laaste jaar van jou studies voor jy gelegitimeer word en die intreepreek lewer jy na jou bevestiging in die eerste gemeente.

By ’n proefdiens is jy op jou senuwees omdat die dosent met jou preek in die een hand en ’n rooi pen in die ander hand na jou luister.  Jy het twee klasmaats wat veronderstel is om jou by te staan, maar hulle weet net so min as jy.  En by die intreepreek wil jy nie skandes maak voor jou ma en pa en vriende en nuwe vreemde gemeente nie.

By my eie intree-preek in Randpoort (Randfontein) het ’n tannie my later vertel van haar gebed toe ek die kansel bestyg.  Haar gebed “Ag, Here, hy is so jonk. Help hom asseblief!” was vir die 25 jarige jongman op die kansel heel toepaslik.  Intussen het die 25 aangeskuif na 59, maar haar gebed is steeds relevant.  Goed, die woordjie “jonk” is seker nie meer die regte keuse nie, maar vir die res bly dit geldig.  “Here, help hom tog asseblief.”

Om te preek is nie maklik nie.  Dit is nie ’n toespraak nie en ook nie ’n lesing nie.  Daar word van jou verwag om ’n ou Antieke teks te neem en so daaroor te praat dat mense in 2015 sal sê hulle het iets van God gehoor/ervaar/gesien.

In die kerkbank sit die wyse oom van 80, die jong alleen ma van 35 en die gesin van vyf na die preek en luister en elkeen hoop om iets te hoor wat hulle lewens raak.  Wat ook al die tema, dit sal nie vir almal ewe veel raak nie.  Tog kom mense week na week terug om weer te luister. Meestal na iets wat hulle al gehoor het.

Maar omdat dit oor God gaan, bly die Misterie ons lok.  Predikante se preke is soos die vinger wat na die maan wys.  Die vinger is nie belangrik nie.  Dit is waarna dit wys, wat saakmaak.

DJamesaarom bid ek Sondagoggend soos die tannie destyds in Randpoort.  “Ag, Here, help tog vir Adriaan en EJ.  En die res van ons wat elke Sondag moet preek.  Die mense wil na die maan kyk.”  

-  James Kirkpatrick

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Comrades!

Baie geluk aan ons groot vyf wat die 2015-Comrades aangedurf het:

Tania Shawe, Charl Crous, Renate van Niekerk,  Mitsie van der Westhuizen en Lelanie Cornelius.

En Lelanie was die wenner van die meesterafdeling vir vroue!  Baie geluk Lelanie!

Volgende jaar is dit die jaar van die manne! (?)

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off

Byeenkoms vir senior lidmate op 11 Junie

‘Seisoen’ van die dood

‘n Stelling wat Henri Nouwen (in “Spiritual Transformation”) gemaak het, het lank in my kop gemaal: “Befriend death”.  (Dit is Tienie aan die woord  -  hy lei die gesprek).

Hoe maak jy vriende met dit wat alle verhoudings bedreig? Hoe maak jy vriende met dit waarvoor ons almal op een of ander manier bang is? Dit is toe dat ek die ou uitdrukking van “Onbekend maak onbemind” onthou. Miskien is dood ons vyand omdat ons “doodontwykend” lewe en ons nie oor die dood wil praat nie.

11 Junie 2015 om 10:00 is ons volgende senior lidmaat-byeenkoms en dan sal ek graag saam met julle oor die “Seisoen van dood” wil dink. Ons gaan ook die winter trotseer met Toy se lekker sop en broodjies.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off

Die mooiste mooi Rooikappies …

….. en dieRooikappie vrolikheid wat in hulle was!  Geen wolf of watter bedreiging sou stand kon hou teen hulle charisma nie!  Dit is hoe Stellastraat se 2015-Gemeentefees was.  Dit het gelyk of elkeen wat daar was betower was die vreugde van Rooikappie.

Dankie vir elkeen wat ‘n groot klomp blydskap saamgebring het.

Vir elke bydra, of dit nou deur jou pot was, of die poeding of die brood of jou vriendelikheid teenoor almal – jy het die fees gemaak!  Jy het Stellastraat se karakter help vorm op dié dag.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off