In ‘n gemeente het ons mekaar nodig!

Wat beteken dit vir jou om deel van ’n gemeente te wees?  So aan die begin van ’n nuwe kwartaal, as ’n mens na die verskillende kalenders kyk – die skoolkalender, die sport-kalender, die werkskalender, die kuierkalender en dan nog die gemeentekalender dan wonder jy “Waarvoor sien ek kans?”  Hoekom sal ek tyd maak vir die kinders (kleinkinders) se aktiwiteite?  Hoekom moet ons na hierdie werksfunksie toe gaan?  En by dit alles dan nog die gemeente se aktiwiteite?  Wat help ons om te besluit waarvoor maak ons tyd en waarvoor sê ons “nee”?

In ’n buitengewone self-openbarende artikel beskryf Wilhelm Jordaan verlede Vrydag 18 Julie in die Beeld sy eie geloof soos hy dit op die oomblik ervaar.  Hy erken met ’n groot stuk eerlikheid dat geloof op die oomblik vir hom twyfel en pyn inhou.  Die sekerhede van die verlede staan nou vir hom dat hy ouer word, nie meer so vas nie.

Dit wat my van die artikel aan die hart gegryp het, is die woorde waarmee hy afsluit.  Hy skryf: “Tog wil ek onverwoesbaar deel van my kerk en my gemeente wees (eie beklemtoning).  Ek is nie ’n buitestander nie; ek is daar tuis.  En ek wil bly vashou aan die mistiek van die gemeenskap van stukkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God.  Nie as ’n agterdeurtjie na ’n hemelse hiernamaals nie, maar as ’n oortuiging dat Jesus se soort geloof in God en sy liefdesevangelie op jou lewe beslag kan lê en ’n verskil maak.  Nie eendag nie, maar hier en nou.  Dit lê nie in die abstraktheid van bespiegelings oor die oorsprong en aard van God nie, maar in die eenvoud van wat ons belydend sing:  Ubi caritas et amor,?/?ubi caritas, Deus ibi est.  (Waar daar liefde is en deernis, daar is God).”

Vir Wilhelm is die gemeente ’n plek waar hy tuiskom, want hy beleef dat dit juis in die gemeente gaan om “stukkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God”.  Ons het mekaar nodig om God te beleef.  Ons het mekaar nodig om te erken dat ons sukkel en dat ons stukkend is.  Ons het mekaar nodig om te beleef dat die werklikheid van God en die werklikheid van ons eie lewe op ’n vreemde manier inmekaar verweef is.

Stellastraat wil graag ook bekend wees as ’n gemeente waar “stukkende sondaars tuis-kom”.  As jy na die gemeente se kwartaalprogram kyk, hoop ons jy sal heelwat “tuiskom” Picture3geleenthede raaksien.  Laat weet ons gerus hoe jy Stellastraat beleef.  Stuur ’n epos of SMS (na enige van die leraars) of lewer kommentaar op Facebook “stellastraat” of op die webblad (www.stellastraat.co.za).  Hiervan is ek oortuig – ons het mekaar nodig!

-  Tienie Bosman  -

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Beyers Bytjies Toebroodjies

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOns gee weekliks broodjies vir die kleuters by Beyers Bytjies kleuterskool in Danville.  As ons nog ‘n paar vriende/vriendinne kan kry wat 4 brode en smeergoed daarvoor sal koop, kan ons dit regkry om elkeen slegs 1 beurt per jaar te laat kry. DIS NIE EERS NODIG OM DIT TE SMEER NIE!  Bel my asseblief of sms jou nommer na 0845985985 vir meer inligting.  Baie dankie solank. Rachel Combrink.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off

NB: Gemeente-kamp

Klein-KaribaOnthou ons Gemeentekamp by ‘n nuwe Klein-Kariba die naweek van 26 tot 28 September 2014!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off

Ringsitting

Die jaarlikse Ringsitting van die vier gemeentes, Stellastraat, Lynnwood, Andrew Murray en Universiteitsoord, vind vanjaar 4-6 Augustus by laasgenoemde plaas.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off

Verhoudingsverryking

Diensgroep Toerusting het beplan dat Joke Nicol drie verhoudingsessies aanbied op 28 Augustus, 4 en 11 September.  Dit sal hoofsaaklik gaan oor ruimte vir verskille, eie uniekheid en kommunikasie in die verhouding.

Die sessies geskied in ’n klein groep en as gevolg van die groepdinamika wil ons nie meer as 6 pare hê nie, ook nie minder nie.  Pare moet al drie sessies bywoon.

Stel jy belang?  Skakel dan vir Joke by 072 544 6901, so gou as moontlik, maar nie later nie as 22 Augustus.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Toerusting | Comments Off

Biblioteek reik uit met boeke

Stellastraat Gemeentebiblioteek het sy eie uitreikprojek.  Boeke. Daar is orals mense en groepe wat nie so gelukkig soos ons is om boeke tot beskikking te hê nie.  Daarom dat ons besluit het om elke jaar ‘n boeke-uitreikprojek te hou.

Indien jy boeke het wat nie meer gelees word nie, bring dit gerus voor einde Augustus na die kerk.  Enige soort boek, maar veral geestelike boeke en kinderboeke.  Ons maak dan ‘n paar besendings boeke op wat versprei word na instansies waar mense dit baie waardeer en gebruik.

Die gemeente in Buluwayo het ‘n kerkskool begin vir behoeftiges, en veral daar is ‘n groot behoefte aan kinderboeke.  Een versoek: moet asseblief nie rommel of onleesbare boeke bring nie.  Ons ag die lesers en sal nie sulke boeke uitdeel nie.

Boeke kan ook in die kerk se portale in die houers geplaas word.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Biblioteek, Toerusting | Comments Off