Geloftedag – ons moet daaroor nadink

Daar is baie politieke gevoellens wanneer daaroor Geloftedag gepraat word.  “Dis eenvoudig onsensitief teenoor die huidige politieke atmosfeer van die land.  Dit was nie ‘n wonderwerk nie.  My mense kom van die Kaap af.  Kinders weet nie eintlik daarvan nie en stel ook nie daarin belang nie.”

Alles is sekerlik waar, en gegewe al die negatiewe goed oor kolonialisme, imperialisme en apartheid, is Geloftedag ‘n gebeurtenis wat met groot omsigtigheid benader moet word.

Feit van die saak is, Afrikaners kom êrens vandaan.  En in die ontwikkelingsgeskiedenis van Suid-Afrika was daar gebeure wat Afrikaners se bestaan gedefinieer het.  As 1838 anders verloop het, was ons dalk nie hier nie.  Daar is so min geleenthede vir Afri-kaners waar hulle kan dankie-sê vir hulle erfenis.  Vir hulle bestaan.  Ons is so arm aan momente van terugkyk, aan geleenthede waarvan ons kan sê: ons het ook ‘n gebeurtenis van onverdiende genade.

 –  Anton Pienaar

Stellastraat se beurt  –  Geloftediens 2017

Stellastraat is saam met die Hervormde Kerk Pretoria-Oos, asook die Gerefomeerde Kerk Alkantrand reeds jare in ‘n Geloftefees-komitee wat ‘n gesamentlike Geloftefeesdiens aan bied.  Vanjaar sluit  Universiteitsoord ook by ons aan.

Die gebruik is dat ons elke jaar die geriewe van die Hervormde Gemeente in Delystraat gebruik.  Vanjaar is Stellastraat die gasheer, al vind die erediens daar plaas.  Tienie gaan die erediens lei wat op Saterdag 16 Desember 09:00 daar gehou gaan word.  Die geleent-heid is slegs ‘n erediens en die lees van die Gelofte, geen ander toesprake of iets dergeliks nie.

Stellastraat is ook verantwoordelik om tee na afloop van die diens daar te bedien.  Alles is reeds voorberei en die skottelgoedwas is ook gereël.  Ons vra net ses persone wat sal help om die tee te skink op daardie dag.  Indien jy kan help, kontak asseblief die kerk-kantoor of vir Tienie.

MENLOPARKFEESKOMITEE

G E L O F T E F E E S

SATERDAG,  16 DESEMBER 2016

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK

PRETORIA-OOS

Delyweg 100,

Waterkloofpark

Samesang 08h45

Erediens: 09h00

Prediker: Ds Tienie Bosman  –  NG Gemeente Suidoos–Pretoria

Verversings na die diens.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Geloftedag – ons moet daaroor nadink

Neem gerus jou 2018-kalender!

Die 2018-Stellastraatkalender is beskikbaar.  Daar is in die voorportaal sowel as in die binnehof ‘n hele klomp.  Neem gerus vir jou huis een.  (In noodgevalle twee!).  Ons het vanjaar ‘n bietjie kleiner oplaag laat druk om koste te bespaar – sonder om gehalte in te boet!

Al die foto’s wat in die kalender gebruik is, is deur Neels en Louise Jackson geneem.  Ons sê vir hulle baie dankie vir die gebruik daarvan.  Ons het probeer om die foto’s in seisoen te plaas, asook in lyn met dit wat elke maand in die gemeente gebeur.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Neem gerus jou 2018-kalender!

Stellastraat Gholfdag – 22 November 2017 – Dankie vir ons borge!

Dankie vir almal wat borge was vir ons lekker gholfdag!  Die hoofborg was James du Preez van PWC wat gesorg het dat almal wat gespeel het, spoggerige hemde gekry het!

Nicky Bloem, Pretoria Buiteklub, Stella Artois, Petro Mennen, Nancy Blomerus, Medieks (Medics van Albert Visser), Alet Vorster, Riana Karremaker, Dawie de Villiers (Zottie), André Laäs, Kobie Botha, Viljoen du Plessis, Anton Pienaar jnr en Johan Heunis.

Viljoen du Plessis is die nuwe Gholfkampioen 2017  –  baie geluk Viljoen!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Stellastraat Gholfdag – 22 November 2017 – Dankie vir ons borge!

Herinneringsdiens – 3 Desember 2017

Aanstaande Sondag dink ons aan geliefdes wat ons deur die jaar ontval het.

Ons het geleentheid om deel te neem aan ‘n herinneringsgebaar.  Indien jy graag vir iemand ‘n kers wil   opsteek in dié erediens, kontak die kerkkantoor in die week.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Herinneringsdiens – 3 Desember 2017

Uitsaaidiens – 31 Desember

Gisteroggend se 09:00 erediens wat gelei is deur prof Malan Nel was opgeneem en sal op  31 Desember op RSG radio uitgesaai word.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Uitsaaidiens – 31 Desember

Hoe verstaan jy wat jy lees?

Sonder konteks kan ons nie verstaan wat ons lees nie.  Ons het ons eie konteks en ook die konteks van die skrywer nodig om te verstaan wat ons lees.  Ons is al so gewoond aan hierdie hermeneutiese sleutel (sleutel vir verstaan) dat ons intuïtief ons konteks gebruik om te verstaan.  Dink maar net aan Donderdagoggend (16 November) se hoofopskrif op die voorblad van die Beeld “Dis oor Grace”.  Daar is ‘n paar kontekste wat jou help om hierdie opskrif sonder baie inspanning te verstaan.

Binne jou eie konteks en die konteks waarbinne ons onsself aan die suidpunt van Afrika bevind, weet ons dat Robert Mugabe se vrou se naam Grace is.  Verder weet jy ook van die gebeure wat Dinsdag in Harare afgespeel het toe Genl Constantino Chiwenga die militêre bevelvoer-der van die Zimbawiese weermag opdrag gegee het om die staatsbeheerde radiostasie oor te neem.

Die feit dat hierdie opskrif op die voorblad van die koerant geskryf staan, maak dat jy weet dat hierdie opskrif na een of ander nuuswaardige gebeurtenis verwys en nie na ‘n aanhaling uit die Bybel nie.

Kan jy jou indink as jy nie hierdie verskillende kontekste tot jou beskikking gehad het nie?  Tot watter gevolgtrekking sou jy nie dan gekom het nie?  Oor 200 jaar hiervandaan tel iemand ‘n stukkie papier op met die woorde “Dis oor Grace”.  Gelukkig is hierdie persoon ‘n gelowige wat oor ‘n woordeboek beskik.  “Grace” is die Engels vir genade en genade is ‘n eienskap waarmee God beskryf word (vgl Rom 2:4).  Hierdie gelowige persoon gebruik dan hierdie stukkie    papier om te bewys dat God leef en bestaan want 200 jaar gelede is daar alreeds ‘n verwysing na God se genade!

Dit is mos absurd om so met die geskiedenis en God om te gaan.  Is dit?  Is dit nie hoe ons dikwels die Bybel buite die konteks van die skrywer, die ontvangers en die tyd destyds aanhaal om iets oor God te sê vir ons tyd vandag nie?  Dit is wat die verstaan van die lees van die Bybel so ingewikkeld maak. 

Hierdie nadenke laat ‘n mens net al hoe meer besef wat die waarde van ‘n ou Gereformeerde waarheid is naamlik “In die besinning van die meerdere soek ons na die waarheid”.  Ons het mekaar nodig om die waarheid van die Bybel te soek en te verstaan.  Baie dankie dat Stellastraat ‘n geloofsgemeenskap is wat saam soek na die verstaan van die Bybel. 

Waarheid is met ons opweg en nie ons met die waarheid nie.  Kom ons bly soek – ook in ‘n land waar dit lyk of waarheid baie goedkoop geraak het.

 

–  Tienie Bosman

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Hoe verstaan jy wat jy lees?