As woorde te min word

Verlede week het ons kennis geneem dat die Oxford-Woordeboek se woord van die jaar nie ‘n woord is nie, maar wel die gewilde digitale emotikon (“emoji”), die piktografiese gesiggie: “the face of tears of joy”.  Dit is die gewilde “smiley” waarmee boodskappe op die selfone dikwels afgesluit word.  Vir party mense is dit sommer maar net ‘n gewoonte om die boodskap met iets af te sluit, maar vir ander is dit ‘n manier om ‘n emosie wat nie met woorde uitgedruk kan word nie, eerder in prentjie formaat uit te druk.

Miskien is die Oxford-Woordeboek tog reg om hierdie emotikon as die woord van die jaar aan te wys.  Ons hoef mos nie altyd woorde te gebruik om te sê hoe ons voel nie of het ons gewoon net te lui geraak om ons emosies te beskryf.  Dit is net so maklik om eerder ‘n ikoon te kies, al sê dit nie presies wat ek voel nie, dit is naby genoeg.

In ‘n baie interessante artikel in die Beeld van 25 November 2015 skryf Wilhelm Jordaan onder die opskrif “Emotikontjies is die begin van geesafstomping”.  In hierdie artikel beweer hy dat ons nie net lui raak om ons ware emosies te kommunikeer nie, ons word emosioneel afgestomp.  Ons is nie bereid om eerlik en diep met ons emosies te worstel nie.  Ons wil eerder op ‘n kits manier ‘n prentjie kies.

Wat vir my interessant was, is watter “smiley” die meeste gebruik was.  Om te lag totdat jy huil!  Dit het my laat wonder of dit nie kenmerkend van ons tyd geword het nie.  Ons lag totdat ons huil.  Aanvanklik dink ons dit is ‘n grap as ons bewus raak van die korrupsie en agteruitgang van dienslewering.  Maar dan begin ons te huil.  Ons huil om te dink hoeveel arm mense kon kos, water, behuising gekry het.  Ons huil om te dink hoe tersiêre opleiding eerder befonds kon word.  Eers lag ons as ons hoor van verhoudings wat skeefloop, maar wanneer ons oor die gevolge nadink begin ons te huil.  Om moeilike situasies te verwerk, vertel ons eers ‘n grappie, maar later erken ons die seer daarvan.  Waarskynlik is dit tog die beste manier om ons tyd te beskryf – lag totdat jy huil.

Miskien Tienieis dit ‘n goeie oefening om te doen – kyk na jou eie boodskappe – watter “smiley” gebruik jy die meeste en hoekom nou juis hierdie een?  Is dit nie dalk tyd dat ons weer diep oor ons eie emosies dink en dit eerder omskryf as om net ‘n prentjie te kies nie?  Of het ons woorde dalk te min geword?

–  Tienie Bosman

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on As woorde te min word

Ons dink aan geliefdes

Herinneringsdiens 2015Aanstaande Sondag tydens die 08:30 erediens gaan ons ‘n paar oomblikke wy aan die persone wat ons die afgelope jaar ontval het.

Tydens die Herinneringsdiens gaan ons die name lees van lidmate en familie wat die afgelope jaar oorlede is.  Wanneer die name gelees word, gaan ons aan naasbestaandes geleentheid gee om vir die persoon wat oorlede is, ‘n kers aan te steek.  Ons wil ook ‘n foto van die persoon wat oorlede is, op die dataskerm vertoon.

Ons wil dankie sê vir hulle lewens.  Ons wil nadink oor dit wat hulle vir ons beteken het.  Ons wil met ons harte naby aan hulle kom.  En ons wil vir die Here dankie sê vir hulle lewens.

Ons het ‘n lys van name van die gedenkdienste wat ons die afgelope jaar in die gemeente gehad het.  Maar ons het kontrole nodig!

Kontak asseblief vir Sonja by die kerkkantoor (012 460 8570) as jy onseker is of die persoon by wie jy betrokke was, se naam daar is.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Ons dink aan geliefdes

‘n Tassie sal die skrapsheid verlig

Elke jaar as almal aan die planne maak is vir die vreugde en pret van die Kersvakansie, is daar ‘n hele klomp mense wat vasgevang is in omstandighede van byna niks-hê nie.

EeTerug-skool-toen van die maniere waarop ons kan help om bietjie verligting te gee, is om die koste van die skoolgoed vir die nuwe jaar te dra.  Die afgelope paar jaar is Stellatraat betrokke by ‘n tassie-projek.  Ons probeer om ‘n hoeveelheid skooltassies, met wat daarin nodig is, saam te stel, en saam met die maatskaplike dienste aan die gesinne te gee wat dit nodig het.

As jy ‘n skooltassie vir iemand wil borg, sal dit ‘n hart(e) baie bly maak.  Die koste per tassie is R400. As jy meer wil weet, kontak gerus vir Fouché (073 234 0156).  Bydraes kan by die kerkkantoor gedoen word, of   andersyds elektronies.  Gebruik as verwysing “Skooltas”.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off on ‘n Tassie sal die skrapsheid verlig

Ek is

Ek is bang om te stap deur die strate van Parys  Om ‘n glasie rooiwyn te drink by Cafe Champs Elysees  Ek wonder oor die afkoms van die vreemdelinge om my  Maar ek is vry om te spot met enige profeet  Al sterf ek lukraak as bomskrapnel deur my sny  Ek is Charlie

Ek verdrink eerder in die middelandse see  OF stap ‘n duisend myl na Europa  Die bom wat my huis verwoes is deur Amerika gegee  Gemik teen ISIS of om die FSA te help teen Assad Met net my sandale en ‘n stel klere geklee  Ek is hopeloos.

My broers en my God roep my  En in my geboorteland kyk mense my aan met haat  Die Koran beloof ‘n ewige paradys  As ek my lewe sal gee in ‘n jihad  Om die olievrate van Texas uit te dryf  Ek is ISIS

Ek is gehoorsaam aan die woord van God

Ek weet wat sonde is en wat is nie

Op homoseksualiteit is daar ‘n streng verbod  Die Bybel is daaroor eksplisiet  Dis maar net ongelukkig hul lot    Ek is daaroor seker

Johann WannenburgEk is die heelal wat geen einde het nie

Ek het almal soos hul is gemaak

Wie sal ‘n krokodil se bek oopmaak, wie?

Ek is die trane wat julle huil vir mekaar  Ek is nie wie julle wil hê ek moet wees nie  Ek is

–  Johann Wannenburg

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Ek is

‘n Tassie sal die skrapsheid verlig

 

Elke jaar asTerug-skool-toe almal aan die planne maak is vir die vreugde en pret van die Kersvakansie, is daar ‘n hele klomp mense wat vasgevang is in omstandighede van byna niks-hê nie.

Een van die maniere waarop ons kan help om bietjie verligting te gee, is om die koste van die skoolgoed vir die nuwe jaar te dra.  Die afgelope paar jaar is Stellatraat betrokke by ‘n tassie-projek.  Ons probeer om ‘n hoeveelheid skooltassies, met wat daarin nodig is, saam te stel, en saam met die maatskaplike dienste aan die gesinne te gee wat dit nodig het.

As jy ‘n skooltassie vir iemand wil borg, sal dit ‘n hart(e) baie bly maak.  Die koste per tassie is R400. As jy meer wil weet, kontak gerus vir Fouché (073 234 0156).  Bydraes kan by die kerkkantoor gedoen word, of andersyds elektronies.  Gebruik as verwysing “Skooltas”.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off on ‘n Tassie sal die skrapsheid verlig

‘Ek stap weg as ‘n ryker mens’

“Every step is an arrival”– Dit is die woorde van Eugene Peterson in sy boek, The Contemplative Pastor, ‘n boek wat vir ons finalejaar teologie studente voorgeskryf is om ons op ons teologiese reise te help.  As ek my ervaring van ‘n drie jaar lange pad wat ek hier by Stellastraat gestap het moet beskryf, dan wil ek graag Peterson se woorde gebruik om hierdie ervaring te bespreek, want verseker was dit nie net ‘n ervaring of iets om te voltooi as deel van my teologiese opleiding nie, maar ‘n wonderlike reis waar nie net my identiteit geskaaf en geskuur is nie, maar ook ‘n reis waar ek baie meer as dit ontdek het.

Elke tree wat ek gegee het was verseker ‘n aankomspunt; ‘n ontmoetingspunt waar ek iets opnuut kon geleer het.  In die teologie leer mens allerlei teorieë.  ‘n Mens lees boeke, voer eksegese uit, lees die tekste met ‘n streng teologies-analitiese bril en vir my opleiding by die teologie fakulteit is ek oneindig dankbaar, maar dit was by, en in, die stories van die mense by Stellastraat waar ek die meeste geleer het, waar ek die meeste ontdek het en waar ek die meeste kon geleef het.

Elke geselsie, elke vergadering, elke erediens, elke lied wat gesing is, elke gebed en elke stukkie beplanning het vir my die geleentheid gebied waar ek nie net mense kon ontmoet en beter leer ken nie, maar dit was ‘n geleentheid waar ek die openbaring van ‘n asemrowende God deur die lewe van Sy kinders kon ervaar en so wil ek graag my ervaring hier by NG Stellastraat opsom; naamlik dat ek deur die lewe van gelowiges iets van God se hart en wese kon ervaar.  Daarvoor wil ek graag elke persoon dank wie my pad oor die afgelope drie jaar gekruis het.  Dit was vir my ‘n absolute voorreg en ‘n eer en hopelik kan ek sê dat ek hier kan wegstap as ‘n ryker mens; nie ryker aan aardse en materiële dinge nie, maar ryker aan die liefde en omgee wat ek van hartsmense en van God ontvang het.

Die kerk is die herinngeringsruimte waar gelowiges onselfsugtig en selfverloënend mekaar opnuut herinner aan die vrede, die hoop, die liefde en die blydskap wat daar is in ons Here Jesus Christus en dat die kerk die draers van daardie vrede, hoop, liefde en blydskap in ‘n wêreld sal wees wat dit broodnodig het.  Dit is my gebed vir Stellastraat en dankie dat ek iets hiervan alreeds hier by die gemeente kon ervaar het.

AdriaanEk en my verloofde, Sanelle Jacobs, het die voorreg ontvang om as ‘n paartjie na Oudtshoorn deur die Here se genade in die Klein Karoo geroep, en uiteindelik beroep, te word.

Soli Deo Gloria!

Groete.  Adriaan van Tonder

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on ‘Ek stap weg as ‘n ryker mens’