Soos ek dit sien … #Imagine en die plek van verbeelding

ImagineEk is al dikwels gewaarsku oor die gevare van ’n ooraktiewe verbeelding.  Verbeeldingsvlugte is iets waarmee ‘n stemmige jongman hom nie moet besig hou nie.  Dis belangrik om met jou voete plat op die aarde te wees, om realisties te wees.  Jy kan nie met jou kop in die wolke enigiets regkry nie.  Met drome kry jy nie kos op die tafel nie.

Nadat ek die afgelope 3 maande die heeltyd besig was met #Imagine, moet ek bieg, ek’s vir ’n rukkie oor verbeelding-grappies (grappies soos: Ek kan imagine dat jy gaan lekker kamp, hê-hê.  Imagine net hoe baie mense is by Imagine, hê-hê.  ’n #Imagine kamp! Imagine dit, hê-hê).  Maar ek moet ook bieg, ek het opnuut besef hoe belangrik dit vir my is om nog my verbeeldingsvlugte te hê.  Om weer anders na die wêreld te kyk, om vir ’n oomblik verby die harde werklikheid te kyk en te droom oor hoe anders ons wêreld kán lyk.  Om juis toe te laat dat jou voete bietjie die grond verlaat.

Walter Brueggemann skryf in sy boek Prophetic Imagination oor al die Bybelstories waarin mense stroom-op droom, teen die dominante wêreldbeeld in: Moses wat droom van ’n gemeen-skap waarin mense vry is van slawerny, Jesaja wat nuut droom oor hoe sy mense weer by God kan uitkom.  Deur stroom-op te droom kry mense dit reg om weer te droom oor die nuwe dinge wat God in ons wêreld mee besig is.

Dit het ek agtergekom by die naweek se #Imagine jeugfees waar daar 3758 asems was uit 140 verskillende dorpe en stede.  Daar was 478 verskillende kerke en gemeentes verteenwoordig uit verskillende denominasies – daar was Anglikane, Baptiste, CRC, Doxa Deo, Evangelies Gereformeerd, Hervormd, Gereformeerd, NG, Rooms Katoliek, VGK, Ou Apostels, Nuwe Apostels, AGS, en ’n hele string onafhanklike kerke.  Daar was kinders van elke ras en kleur in Suid-Afrika – en vir die hele naweek het jongmense saamgesing en gelag en gebid en gespeel asof die verskillende kerke en die verskillende kleure nie so belangrik is nie.  Dit was verfrissend om nie gedurig ? gestryery te hoor oor hoe mens moet doop of hoeveel ’n tiende nou eintlik is nie.  En jongmense het gedroom oor die verskil wat hulle kan maak waar hulle bly, hulle het nuwe gesigte gesien dat God hulle kan gebruik om nuwe dinge te laat gebeur.  Ek hoop dat ons grootmense, wat al geleer het om meer “realisties” te wees, nie te vinnig is om die drome se vlerke te knip by die huis nie.

fouche fotoDit is ’n wonderlike ervaring om deel te wees van ‘n jongmensbeweging wat onbeskaamd en effens onverantwoordelik droom oor ons land en haar mense en oor die God wat al die pad saam met ons reis.  Dankie vir elke Stellastrater wat saamgewerk het aan hierdie jaar se #Imagine.  Julle het gehelp om ’n klomp jongmense van regoor die land nuut te laat droom oor wat moontlik is in ons tyd.  Van hierdie drome mag dalk net waar word, imagine dit!

 -  Fouché de Wet

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Gemeentefees  

Die fees wat jy nie moet misloop nie, is ons gemeente se jaarlikse potjiefees.  Hierdie jaar is dit 31 Mei.  So al die potjiemakers, broodbakkers, poedingmakers en kuiergaste, teken asseblief solank hierdie datum aan.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off

Hou vas, dié kwartaal is uitdagend!

Die tweede kwartaal is ‘n hobbelrige tyd!  Met al die langnaweke wat opduik is dit moeilik om in ‘n ritme te kom.  Jy weet nie of jy hier of daar is nie!

Ons moet probeer koers hou (gelukkig is die Voortrekkers vandag hier om ons te help!), want daar is soveel verrykkende geleenthede vir ons die volgende twee maande.

Wat ons almal moet onthou is dat ons kerklik in die kwartaal in die na-Pase tyd is.  Ons dink in die tyd aan die opstanding van Christus en die betekenis wat dit vir ons inhou.   Terselftertyd is ons in afwagting op Pinkster, die herdenking van die ontstaan van die Christelike geloof.  Vyftig dae nadat die opstanding plaasgevind het, vind daar buitengewone gebeure in Jerusalem plaas, en Jesus se volgelinge en ondersteuners besef: God is nie weg nie.  Hy is by hulle.  God is Gees.

Onthou die eredienstye van die Sondae wat op langnaweke val, is 09:00.  En dat daar elke Sondagaand 18:00 ‘n Adoramusdiens in die kapel is.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off

‘n Geseënde Pase vir ieder!

In die Christelike tradisie staan die Sondag voor die Paasnaweek bekend as Palmsondag.  Op dié dag herdenk Christene van oor die hele wêreld Jesus se toetrede tot Jerusalem enkele dae voor sy kruisiging.

Volgens die Evangelies, het Jesus op ‘n donkie Jerusalem binnegery en die feestelike skare het hulle klere en palmtakkies voor hom in die pad gelê.  Donkies is in die Oosterse tradisie gesien as diere van vrede, anders as perde wat gesien is as diere van oorlog.  Die Prins van Vrede het aangekom.

In die Grieks-Romeinse kultuur was die palmtak gesien as ‘n simbool van oorwinning, en in die Egiptiese kultuur was dit simbool van ewige lewe.  Die palmtak het later die simbool van Christelike martelare geword en hulle geestelike oorwinning oor die dood.

PalmkruisieNeem gerus jou Palmtakkie en beleef jou deelname aan ‘n ou-ou tradisie wat die triomf van Jesus se lewe vier.  Onthou om die Palmtakkie Vrydag na die Nagmaaldiens saam te neem.  ‘n Geseënde Paasfees vir elkeen toegewens!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off

Paaskonsert – 2 April 2015

Passio

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off

Koeverte word vermis

Uitreikkoevert 2015Die uitreikkoeverte het dalk in ‘n poskantoorstaking verdwaal? Of dalk lê dit nog êrens op ‘n tafel? Onthou asseblief om jou voorneme na te kom en ‘n bydrae te maak vir ons uitreikprojekte vir die jaar.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off