Jeuggroepleiers vir 2017

Een keer het ‘n ouer ‘n baie waar opmerking gemaak “Ek kan nie oor die groepleier kla nie want ek is self nie een nie”. Ons weet dat om ‘n groepleier te wees, vra baie. Maar dit is ook so dat die bevrediging van om jongmense te hoor oor die Here praat en vrae vra, is ook groot. Ons wil vir soveel as moontlik lidmate hierdie voorreg bied. Daarom dat ons aansoekvorms beskikbaar stel. Hierop kan jy vir ons aandui by watter jaargroep sou jy graag betrokke wou wees. Die ideaal is dat ons twee of meer groepleiers per jaargroep indeel sodat hulle mekaar kan aflos. Dit beteken dat ons 14 junior groepleiers benodig en 6 senior groepleiers. Wil jy dit nie asseblief ernstig oorweeg om in 2017 by die jeuggroepe betrokke te wees nie? As jy enige vrae het, kontak asseblief vir 10ni (083 627 5086).

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Jeuggroepe, Toerusting | Comments Off on Jeuggroepleiers vir 2017

Wat soek die dominee op die voorblad?

Die afgelope week het ‘n mens laat wonder “Wat het ‘n bier en ‘n demoon in gemeen?” en die antwoord is dan “’n dominee”.  Die rede vir hierdie antwoord is dat twee dominees dit gemaak het om op die voorblad van die Beeld te verskyn.  Die een dominee omdat daar ‘n foto van hom waar hy ‘n bier vashou op die sosiale netwerk verskyn bierhet.  Die ander dominee maak dit omdat hy depressie afmaak as ‘n toestand wat jy beleef as gevolg van die inwerking (uitwerking) van ‘n demoon in jou lewe.

Ek wil my nie uitlaat oor die reg of verkeerd van die joernalistiek om so ‘n prominensie aan hierdie twee sake te verleen nie, maar ek wil graag net noem wat my opgeval het:

 • Dit is vreemd dat ‘n dominee wat bier geniet en ‘n dominee wat mense verkleineer as dieselfde nuuswaardig beskou word. Natuurlik kan daar ‘n saak uitgemaak word oor dominees wat ‘n voorbeeld moet stel.  So watter voorbeeld stel ‘n dominee dan wat ‘n bier by ‘n krieketwedstryd drink waar die Proteas besig is om die Aussies ‘n goeie pakslae te gee?  Sien ‘n mens nie iets van die menslikheid van die dominee nie?  Dit is juis wat die Bybel as God se Woord vir my so aangrypend maak.  Die Bybel draai nie doekies om om die menslikheid van die mens te beskryf nie.  Dink sommer maar net aan die bekende voorbeeld van koning Dawid.  Hierteenoor is die beskrywing van ‘n dominee wat as teoloog hom as ‘n kundige op die terrein van anatomie, fisiologie, psigologie en medisyne beskou.  Sy uitlatings oor die verband tussen demone en depressie maak mense wat reeds seer en dikwels verwerping beleef, net nog meer seer.  Die “fout” wat jy in en van jouself beleef, is as gevolg van die toelaat dat daar Bose in jou is (alias die dominee).  Is dit die voorbeeld van iemand wat met die liefde van die Here met mense werk?
 • Iemand maak op Facebook die volgende bewering “Die dominee in Nylstroom (bierdrinker) bewys ten minste een ding – dit gaan goed met Suid-Afrika as hy die nuus haal”. Is die manier waarop mense reageer (die vir die dominee sowel as die wat teen hom is) nie maar ‘n bewys dat ons die werklike situasie van Suid-Afrika wil ontken nie?  In plaas van om korrupsie aan te spreek, die kompleksiteit van onderwys vanaf die grondslagfase te ondersoek en die swak bestuur van die SAL en die SAUK aan die lig te bring, fokus ons op ‘n dominee wat ook maar net mens is.

TienieIn my nadenke hieroor het ek opnuut net weer ‘n groot stuk liefde en waardering vir die mense van Stellastraat gekry.  Mense wat ons as leraars as mense aanvaar en saam met ons leef as mense.  Mense wat ons eerder in die privaat sal aanspreek as om ons in die publiek te kruisig.  Mense wat die gemeenskap van die heiliges as die saam-wees van gebrokenes beleef.  Baie dankie Stellastraat.

–  Tienie Bosman

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Wat soek die dominee op die voorblad?

Stellastraat WOW – Wings on Wind Sokkie

Ons hwow-vlerkiesou ‘n Stellastraat WoW Sokkie vir jong volwasse gestremdes op Vrydag 4 November 2016  –  18:00, in die binnehof.

Die tema is : verteenwoordig ‘n land wat met jou naam se eerste landeletter begin!  As jy dalk ‘n vlag van een of ander land het, sal ons dit graag vir versiering wil gebruik.

Ons wil vir hulle Lasagne, slaai en nagereg voorsit.  As jy dalk ‘n bak Lasagne wil maak, of enige bydrae wil maak, kontak asseblief vir Sonja – 083 273 3622 / 012 460 8570.

Dit is en bly ‘n ongelooflike voorreg om vir die jong volwasse gestremdes ‘n geleentheid te skep waar hulle een maal ‘n kwartaal voluit die lewe kan geniet.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Stellastraat WOW – Wings on Wind Sokkie

Nuwe orrelis

Maricus le Gramaricus-le-grangenge is aangestel as Stellastraat se nuwe orrelis.  Hoewel hy meesal net in die 08:30 erediens gaan begelei, is hy die gemeente se musiekleier wat oor al die eredienste moet nadink en beplan, en soms ook daar moet help met begeleiding.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Nuwe orrelis

Elke skouer aan die (dankfees)wiel is nodig

 

Toe Waldimar Pelser onlangs in Rapport skryf van die NG Kerk se bydrae in die samelewing het hy die syfer van R1 miljard genoem wat bestee word om mense in nood te help. Die nood is hoog. Die wa is swaar en daar is baie gate in die pad. Maar dit is wat gebeur as baie gemeentes saam skouer aan die wiel sit. Saam kry ons die wa deur die drif. Vir die groter saak van die   koninkryk is dit so belangrik dat  gemeentes kerngesond moet wees. Ook finansieel.

Met groot dandankfees-2016kbaarheid kan ons sê dat daar in Stellastraat geen finansiële krisis is nie. Tog is daar ’n probleem. Die laaste twee jaar hou die groei in inkomste nie tred met inflasie nie. Die aanspraak op ons om ander te help, raak al hoe groter en ons middele word minder. Kom ons gebruik die dankfees op 30 Oktober 2016 om die middele meer te maak, sodat ons meer kan doen. Maak nie saak hoe sterk jou finansiële vermoë is nie, elke skouer sal help.

So dank ons die Here vir ’n lewens-kragtige gemeente wat ’n verskil in die wêreld kan maak.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Administrasie | Comments Off on Elke skouer aan die (dankfees)wiel is nodig

Hoop te midde van onrus

In Lukas 24:18 lees ons: “En die een wie se naam Kléopas was, antwoord en sê vir Hom: Is U  alleen ‘n vreemdeling in Jerusalem en weet U nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie?”

In die lig van hierdie bekende teksvers kan ons enige persoon wat tans nie bewus is van die onrus op Suid-Afrikaanse universiteitskampusse nie, ‘n vreemdeling in Suid-Afrika noem.

Ek werk by Wits en ons universiteit staan in die middel van die onrus.  Ons kry waarskynlik die meeste publisiteit omdat ons naby aan al die TV-stasies in Johannesburg is.  Nuusspanne kan maklik by Wits kom.

Die debat rondom universiteite gaan tans veel verder as die kwessie van klasgeld.  Dit gaan oor toegang vir studente tot universiteite, die dekolonialisering van die kurrikulum, transformasie, bevoorregting en die rol van die regering te midde van dit alles.

Niemand weet regtig wat die regering se standpunt oor onrus by univeristeite is nie.  Waar is ons vreeslose leier, President Jacob G Zuma?

Dit is moeilik om op al hierdie sake kommentaar te lewer; oor party van hierdie onderwerpe verander ek daagliks van mening.  Dit is nie tans maklik om ‘n leiersrol by ‘n universiteit te speel nie.  Ek wil die ou grappie effens aanpas: Niemand wil die krokodil se tandarts of ‘n rektor van ‘n Suid-Afrikaanse universiteit wees nie.

Ek het enkele opmerkings en gewaarwordings.  In die onrus het die media Suid-Afrikaners op die hoogte van die jongste verwikkelings gehou.  Natuurlik het die media hierdie belangrike rol en ek glo aan  mediavryheid.  Ek het egter ‘n onrusbarende gevoel van eensydige verslaggewing gekry.  Ons sien hoe die polisie rubberkoeëls teen studente gebruik.  Dit is onaanvaarbaar.  Ons sien egter nie op TV hoe studente die polisie met klippe bestook nie.

Dit is ook onaanvaarbaar as stakende studente my kollegas in die Skool vir Ekonomiese en Sakewetenskappe in hul kantore dreig.  My kollegas doen hul werk in belang van die studente, maar word in hul kantore bedreig.  Ek moet die kollegas ompraat om weer te kom werk en voort te gaan asof niks gebeur het nie.

Het stakers regtig meer regte as enige ander persoon in Suid-Afrika?

Te midde van chaos het ek ook ‘n sprankie hoop.  So drie weke gelede het ‘n vragmotor wat meubels afgelewer het, ‘n klein siersteenskermmuur naby my kantoorvenster omgestamp.  Te midde van al die chaos het ‘n kontrakteur met drie bouers die muur kom herstel.  Hierdie bouers het hul koppe afgehou en ongestoord gewerk.  Hulle is nie gepla deur betogende studenJannie Rossouw 1te, polisie, rubberkoeëls of TV kameras in die omgewing van die bouwerk nie.

Hierdie voorbeeld gee my hoop: Ongeag wat rondom ons gebeur, moet ons voortgaan om te werk vir ‘n beter toekoms in Suid-Afrika.

–  Jannie Rossouw

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Hoop te midde van onrus