Om jou eie kraak in die kerk in te dans

Daar is baie dinge waaroor jy die kerk kan kritiseer.  As jy begin soek na foutlyne, sal jy die kerk eenvoudig vuurrooi van skaamte kan maak.  Die kerk is soos ‘n gekraakte vaas.

‘n Lys van kerklike tekortkominge wat vanjaar weer duidelik geword het, sluit in: die kerk doen nie genoeg vir kinders nie, die kerk doen nie genoeg vir oumense nie, kerkmense is krities-veroordelend, die kerk sif self as dit by die uitdeel van godsgenade kom, daar is min genade vir oortreders in die kerk, die kerk weet nie van my nie, die kerk stel nie belang in my nie, die kerk is te dogmaties, die kerk is besig om sy kernbesigheid te verwaarloos, die kerk  skakel nie sy nuwe lidmate in nie, die kerk is altyd in konflik, die kerk sit vol huigelaars, die kerk is inkonsekwent, die kerk lieg vir homself en vir die wêreld, die kerk se musiek is outyds, die kerk het ‘n konsert geword. En so kan ons aangaan, elkeen kan nog ‘n kraak in die vaas raaksien.gekraakte-kruik

Maar jy kan ook op ‘n ander manier na die kerk kyk. Verby die krake. Diep in sy bestaan is die kerk Liefde en liefde. Jy kyk en jy sien die liefdesgestalte van die Christus raak. In die kerk. En jy sien voortdurend mense wat op die maat van Christusliefde dans. Die Liefde kan nie bars of breek nie. Die volkomenheid van dié Liefde hou die vaas aanmekaar. Die Liefde verskaf ritme, musiek.

Op ‘n vreemde manier hou almal van ons vas aan die Liefde en die liefde. Dié wat die krake veroorsaak, en die wat slagoffers van die kerk se tekortkominge geword het, keer meer dikwels terug na die Liefde en begin weer en weer om op Sy ritme te dans. Die oumense wat soms voel hulle is vergeet, die jonggetroudes wat instinktief hulle kinders aan die Liefde en liefde wil blootstel, die wat sukkel om te glo, die wat weens hulle “anderste” geslagtelikheid woedend was vir die uitsluiting. Almal van ons keer terug. Ons kan ons vervies vir die krake en die barste, maar nie vir die Liefde nie. En ook nie vir die wat die liefde lewe nie.

Dan loop ons verbAntony die krake, al is hulle soms soos groot soos barste. En binne in die kerk kry ons die Liefde – of Hy mities is of nie – vir mense is Liefde die grootste Begeerte. ‘n Wesenlike Werklikheid waarsonder ons nie kan lewe nie. En liefde vind ons in mense wat hulle lewenshouding ingestem het op die Liefde.  Wanneer jy dit gevind het, dan word jy skaam – want jy besef jy het so gekon-sentreer op die foute van mense, dat jy in die proses die Liefde misgekyk het, en jou eie kraak in die kerk ingedans het.

–  Anton Pienaar

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Om jou eie kraak in die kerk in te dans

En dan sluimer alger

Stellastraat se kerkkantoor sal gesluit wees van 23 Desember 2016 tot 3 Januarie 2017.  Ons is so dankbaar vir die persooneel wat so hard gewerk het deur die jaar!  Hulle is die enjin waarsonder niks in die gemeente kan plaasvind nie.  Mag dit vir hulle ook ‘n  lekker rustyd en gelukkige kersseisoen wees!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Administrasie | Comments Off on En dan sluimer alger

Beveg die bose met gif

Die sosiale media het Maandag (21 November 2016) behoorlik gegons nadat foto’s op Twitter en Facebook verskyn het wat wys hoe lidmate van die Mount Zion General Assembly met DOOM bespuit word.  Pastoor Lethebo Rabalago het glo aan lidmate gesê die DOOM sal enige bose geeste uitdryf wat in hulle is.  Dit is glo ook volgens hom ’n kuur vir kanker en ander siektes soos die MI-virus.  Skepties het mense opmerkings gemaak soos “So iets is net in Afrika moontlik!

Mense se sin vir humor het ook nie agtergebly.  So is daar byvoorbeeld gespot en gesê dat die mense in hierdie gemeente mekaar groet met “DOOMelang” en die pastoor word “DOOMinie” genoem.  Hierdie gemeente se slagspreuk is dan ook “Let Baygons be Baygons”.  Die arme Land Rovers is ook nie gespaar nie.  So word beweer dat elke nuwe Land Rover met ‘n blikkie DOOM toegerus is, want dit voorkom glo olie-lekke!  En so lag ons lekker vir mense se onkunde en bygeloof.  Om te dink jy kan die bose met gif beveg!

Ek het toe sommer maar net gewonder wat ander mense van ons as Christene dink as ons die bose probeer beveg deur “die huis skoon te maak”.  ‘n Ruk gelede was daar ‘n DVD in omloop waarop daar  beweer word dat as jy teenspoed wil voorkom, moet jy alle Japanese voertuie met olyfolie salf.  Jy moet ook alle voorwerpe soos sterretekens of Afrika-artifakte uit jou huis verwyder.  Jy mag ook nie seker banke se kredietkaarte gebruik nie, want dit word met die getal 666 verbind wat die simbool van die dier is volgens Op 13:16-17.  En as jy eers met die getal 666 besig is, is daar byna geen produk wat jy mag gebruik nie, want dit kan met hierdie getal verbind word.  Oor hierdie “bygeloof” van Westerlinge lag en spot ons nie.  Hierdie bygeloof kan selfs gesinne en families skeur.

Miskien onderstreep die DOOMprofeet en mense se vrees vir die bose die een ding naamlik, ons soek altyd die bose in iets of iemand buite onsself.  Ons is nie bereid om verantwoordelikheid te aanvaar vir ons eie boosheid en die seer wat ons aan mense om ons veroorsaak nie.  Wanneer ons dan bid “Verlos ons van die Bose” (Mat 6:13) behoort dit met ‘n stuk erkenning te wees dat die Bose ook in my ‘n stuk boosheid kom losmaak het.

TienieGelukkig is hierdie Sondag 1ste Advent – die kerk se viering van God wat mens geword het en in die mens Christus het God ons kom verlos van die bose.  Mag elkeen van ons hierdie feestyd weer bewus word dat ons nie DOOM, of gif of watter bygeloof nodig het om die bose te beveg nie.  Vir ons vryheid het God mens geword.

–  Tienie Bosman

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Beveg die bose met gif

Baie geluk kollega!

gholfkampioen-2016En toe hou ons daai trofee sommer styf vas!  Stellastraat se 2016 Gholfkampioen is niemand anders dan Tienie nie.  Hy moes die aanslag van 42 ander deelnemers afweer, en het dit met die dunste van nerf reggekry!

Aan die einde van die dag was Tienie, verlede jaar se kampioen Piet Botha, en Karel Minnie gelykop met 40 stableford punte.  Dit is met die uittel-proses wat Tienie aangewys is as vanjaar se wenner.  Baie geluk kollega!

Dankie vir almal wat deelgeneem het en vir ons pryse geborg het – dit was voorwaar ‘n heerlike dag!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Baie geluk kollega!

Terug-skool-toe tasse vir Graad R Filistyne

 

Elskooltassie-2015ke jaar maak ons plan om die voornemende graad 1 kinders van ons kleuterskole te help met tassies en skryfbehoeftes. Ons het hierdie Sondag na al twee die eredienste 160 tassies gepak wat ons in die week by al die kleuterskole gaan aflaai.

Jy kan ons help met hierdie belangrike projek deur ‘n skooltassie te borg vir R400, wat by die kerkantoor of eletronies (EFT) inbetaal kan word.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off on Terug-skool-toe tasse vir Graad R Filistyne

Herinneringsdiens

Ons onthou ons geliefdes

Aan die einde van die jaar dink ons altyd terug aan wat dié tyd opgelewer het.  Elke jaar het sy mooi oomblikke, maar vir baie gesinne is dit ook ‘n tyd van groot verlies.

Heelwat gesinne het vanjaar geliefdes aan die dood afgestaan.  Soms was dit iemand wat reeds gevorderd was in jare, ander gesinne moes die trauma ervaar van jong kinders wat skielik oorlede is.

Hulle wat ons moes afstaan, is nooit uit ons gedagtes uit nie.  Om die waarheid te sê, hulle het so ‘n spesiale plek, dat ons hulle nooit wíl vergeet nie!

Op Sondag 4 Desember, tydens die 08:30 erediens gaan ons vir elkeen van ons dierbares wat in die jaar oorlede is, ‘n kers op steek.  Familie en/of vriende word genooi om aan die plegtigheid deel te neem.  Die lys is in die binnehof.  Skryf jou naam op, maar dit sal goed wees as jy met Sonja (012 460 8570) kan bevestig dat jy by die geleentheid teenwoordig sal wees om ‘n kers op te steek.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Herinneringsdiens