Die verlies van ‘n kosbare komponis

Die bekende Amerikaanse Nuwe-Testamentikus Marcus Borg is Woensdag oorlede.

Ek is onseker hoe groot sy invloed op lidmate was, maar hy is deur baie predikante hoog aangeskryf. Vir party was sy menings oor die historiese Jesus te radikaal, maar tog het baie by hom aanklank gevind. Op Facebook vertel heelwat van hulle hoe baie Borg se insigte oor Jesus en die Nuwe Testament vir hulle beteken het.

In Stellastraat is hy ook al dikwels met instemming aangehaal. “The song has ended, but the melody lingers on.” Die deuntjie oor Borg wat in my kop bly draai is:

 • Sy vermoë om moeilike en komplekse kwessies in eenvou-dige taal te kon verwoord. In dié opsig laat hy my baie dink aan ons eie Ferdinand Deist. Wat Deist vir die Ou Testament gedoen het, het Borg vir die Nuwe Testament gedoen. Teologie is nie vir die eksklusiewe gebruik van ’n paar slim teoloë nie. Die geloofsgemeenskap moet gehelp word om krities na te dink oor wat dit beteken om in God te glo. Borg het ons daarmee gehelp.
 • Sy onderskeid tussen “Faith” en “Belief”. Geloof as “way of life” teenoor geloof as “system of beliefs”. Dit is nie korrekte geloof wat saak maak nie, maar geloof as liefdesverhouding (love affair) met God.
 • Sy verduideliking oor hoe anders Jesus was. Veral die manier waarop Jesus “heiligheid” verstaan en geleef het as “compassion” en nie afsondering nie.
 • Sy helder uitspraak oor die Christendom en ander godsdienste: “You can sing your love songs to Jesus, without telling horrible stories about other religions.”
 • Sy verstaan van die Evangelie se hart van liefde. “Imagine that Christianity is about loving God. Imagine that it’s not about the self and its concerns, about ‘what’s in it for me,’ whether that be a blessed afterlife or prosperity in this life.”
 • Sy erkenning dat hy nie weet nie. Tydens ’n vraesessie vra iemand hom:  “But how do you know that you’re right?” Borg se antwoord was: “I don’t know. I don’t know that I’m right.”

James Teologie is soos musiek. Net die goeie oorleef die tyd. Ek dink ons gaan nog lank na Borg se teologiese komposisies kan luister.

-  James Kirkpatrick

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Kruie kraai koning by die kerk

KruieOns eerste byeenkoms vir senior lidmate gaan gekrui wees! Jammer, nie gekruide taal nie.

Ons gaan ons verdiep in kruie. Die plantjies en hoe om dit te gebruik, gaan gewys word. Regte kruie waarmee ons kos kan geur en gesond kan leef. En onkruid-bossies wat jy nie gering moet skat nie. Ons gaan roosblaarroomys eet en viooltjielikeur proe. Die sterkes onder ons.

Dit gaan so besondere geleent-heid wees dat ons bereid is om sommige nie-senior lidmate ook sal toelaat om die byeenkoms by te woon!

Die kruie-oggend gebeur 12 Februarie 2015, 10:00, in die binnehof. Die aanbieder is Moody Reyneke, wat saam met kruie (en haar kinders) leef, en reeds ‘n boek oor die onderwerp die lig laat sien het.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off

Nagmaal en saamkuier op 1 Februarie

Dit is nou ‘n vaste gebruik dat ons op elke Sondag wanneer daar Nagmaal bedien word, ‘n geleentheid geskep word om saam te eet en te kuier. Vir die wat wil!

Aanstaande Sondag maak ons weer so. Die vure sal 12:00 reg wees vir die wat wil braai. Bring jou gebulte mandjie en kom kuier saam in die lushof! Nagmaal word aanstaande Sondag tydens al vier die eredienste bedien!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens, Onderlinge sorg | Comments Off

Koester jou huwelik – 20 – 22 Maart 2015

huweliksverryingAlle huwelike gaan deur fases en dit het niks met liefde te maak nie! Ons eie mens-wees gaan deur fases en die een wat naaste aan my is, beleef dit dikwels die intenste. In die oggend as ons mekaar groet, is ons op ons beste en vanaand as ons na werk bymekaarkom, is ons op ons slegste.

Daarom wil ons ’n “Bederf-naweek” vir paartjies reël. ’n Naweek om sommer net te ontspan en saam met ander paartjies na te dink oor hoe ons die huwelik kan oppas.

As jy/julle sou belangstel in so ’n naweek, skryf asseblief julle name op by die Inligtings-toonbank of kantak vir Laetitia (082-823-2603) of Joke (072-544-6901).

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Toerusting | Comments Off

Dinsdag skop omgeegroepe af

Vanjaar gaan ons probeer om bietjie struktuur en leiding vir die omgeegroepe in die gemeente te gee.

Niemand word verplig om deel van ‘n omgeegroep te wees nie, maar ieder word sterk aangemoedig. Dit is verrykend om deel van ‘n klein groep te wees wat mekaar gereeld sien, aanmoedig en saam dinge doen. Dit is nie vir almal prakties moontlik nie, maar as jy kan, doen dit!

Een maal per kwartaal kom die groepleiers of iemand van die groep by die kerk bymekaar om saam te besin.

Indien iemand by ‘n omgeegroep wil inskakel, kom hy of sy ook na die byeenkoms. Anton sal die byeenkomste begelei. Die datums van die byeenkomste is op die kalender, maar sal ook in die aankondiginge verskyn.

Die eerste byeenkoms vir leiers van die omgeegroepe en vir almal wat deel van ‘n groep wil word, is Dinsdag 27 Januarie 19:00 in die binnehof.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off

Agt weke kursus om nie te mis nie

“Wanneer is iemand ’n wyse mens?” Ons antwoord maklik “Wysheid kom met die grysheid” waarmee ons eintlik bedoel dat wysheid met ouderdom en ondervinding te make het. En jongmense – kan hulle nie ook soms wys wees nie?

Hierdie kwartaal se Bybel in ons lewe wil agt verskillende fasette van wysheid oordink en daaroor gesels. “Die Evangelie van Thomas” word as gespreksgenoot gebruik, want dikwels laat “buitekerklikes” ons weer ons ou bekende waarhede afstof en konfronteer hulle ons met “wat glo jy nou regtig?”

Ons gaan ook probeer om na elke sessie die “spreuk van die week” te bepaal. Hiermee soek ons na ’n stukkie wysheid vir elke week.

Die reeks is oop vir almal (oud en jonk) en word deur Tienie Sondagaande om 19:00 in die konsistorie aangebied. Die tema word dan ook op ’n Woensdag om 09:00 herhaal.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Bybel in ons lewe, Toerusting | Comments Off