Leraars is ook geskenke

Die kerkraad het pas ‘n lang waarderings- en evalueringsproses van die leraars vir 2014 afgehandel. Op 9 Spetember het die Kerkaad terugvoer hieroor van sy Taakgroep vir Diensverhoudinge ontvang. Ons het op hierdie aand ook dank oorgedra en klein geskenkies aan al die ander personeel gegee.

Wat die leraars betref, het die proses die volgende ingesluit:

 • ‘n gesprek met elke leraar afsonderlik oor hulle belewenis van hulle bediening en spesifieke diensterrein wat aan hulle toevertrou is: James wat leiding gee en neem by Administrasie; Anton by Onderlinge Sorg; Tienie by Toerusting; Fouché by Uitreik en Marina by Erediens;
 • ‘n gesprek met elke Diensgroep afsonderlik oor hulle bedieningsterrein en ook hoe hulle die insette van die betrokke leraar ervaar;
 • ‘n waarderings- en evaluerings vraelys wat deur elke kerkraadslid voltooi is;
 • hierdie resultate is weer eers met elke leraar afsonderlik bespreek, daarna met die groep en daarna is terugvoer aan die kerkraad gegee.

Die kerkraad se oortuiging is dat die gemeente bevoorreg is om vyf leraars van hierdie gehalte te hê. Die uitkoms van al die baie gesprekke en vraelyste was baie positief. Ons dominees is gelukkig, het die gemeente lief, waardeer ons. Hulle het elkeen gesê dat dit vir hulle ‘n voorreg is om juis in Stellastraat te werk.

En ons wat namens die gemeente aan die proses deelgeneem het, sê ook so. Ons is ook gelukkig, ons het hulle lief, ons waardeer hulle. Ons is ook bevoorreg dat juis hierdie vyf leraars nou by ons is en ons help op ons weg van dissipelskap.

Hoe dink ‘n mens nou eintlik aan en oor hulle? Daar is so baie wat ons kan noem en wat lidmate waardeer. Sake wat genoem was, is:

 • die harde werk wat in die eredienste ingesit word. Die gehalte van die eredienste is hoog en elke leraar se inset, met eie persoonlikhede, word eg waardeer;
 • hulle insette in die bedieningsterreine wat saam met die Diensgroepe aan hulle toevertrou is;
 • hulle menslikheid en egte omgee vir mekaar en vir ons almal;
 • hulle opregte pogings om ten spyte van die veranderde samelewing erns te maak met pastorale en onderlinge versorging;
 • die gemeente se goeie administrasie en finansiële bestuur (ons rentmeesterskap).

So sou ek nog kan byvoeg. Oorsigtelik: Ons is ‘n gemeente met lidmate aan wie minstens een gawe gegee aan elkeen is (vgl Efes 4:7-16). Ons dink binne hierdie teksverband aan ons leraars as mense met gawes wat as gawes aan ons as mense met gawes gegee is. Hulle help ons om ons gawes in belang van die ontwikkeling van ‘n betroubare missionale gemeente te benut. Hulle help ons om juis dit binne die gemeente, maar veral ook af van ons gemeentekampus op die kampus van ons daaglikse lewe te doen. Ons het vyf geskenke wat drink uit die vars water van ons Gereformeerde teologies/Bybelse erfnis. Hulle lei ons op vir ons diens aan mekaar en in die wêreld.

Picture14James, Anton, Tienie, Fouché en Marina: Ons sê sommer net nog ‘n slag: Baie dankie!

- Malan Nel  Taakgroep Diensverhoudinge

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Dames Tee 2014

Dames Tee 2014Beyers Bytjies in samewerkling met Atterbury Trust bied op 27 September ‘n Lente-tee aan. Die doel met die dag is om aan die dames in die omgewing ‘n spesiale ervaring te gee en sommer net die Lente te vier. Mammas uit die Danville-omgewing gaan as gasvrouens optree en verantwoordelik wees vir ‘n tafel.

Daar is ‘n mode-parade van Beyers Bytjies kleuters en Louis-John tree as gaskunstenaar op.

Graag nooi ons julle uit om die dag saam te geniet. Die kaartjies kos R50 per persoon.

Kontak gerus vir frances@beyersbytjies.co.za of leonie@atterbury.co.za of zahn@atterbury.co.za.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off

Liefdeskonsert

Anneke en MimiWoensdag het Stellastraat luisteryk die hergeboorte van sy orrel met ‘n musiekkonsert gevier. Die Walcker-orrel se pype is verskuif van agter die preekstoel na die platform in die kerruimte.

Anneke Lamont, Stellastraat se orrelis, wat ook die aand se program saamgestel het, het voor die konsert aan Mimi Coertse ‘n bos blomme oorhandig in erkenning vir haar bydrae tot musiek

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off

Ons gaan kraai en braai!

Wanneer laas het jy Sing Seeman Sing of die Suidwes-lied of Pretty Belinda of Timothy of Kaptein Kaptein met oorgawe en vir die lekker daarvan gesing?

Sing is terapie! Selfs liedjies met die simpelste woorde het soms deuntjies wat jou gemoed sommer net so kan optel. Ons gaan sing omdat dit lekker is. Ons gaan sing omdat dit ons vrolik maak!

Indien jy in jou eie oë ‘n esoteriese musiekmaak het, en jy volgens jouself nie met kommin-musiek besig hou nie, moet jy asseblief nie die aand opdaag nie. Want ons weet nie of ons hier en daar kommin gaan wees nie! Ons gaan dit net doen!

En as ons klaar gesing het, gaan ons braai. Vleisbraai. Op Dinsdag 14 Oktober 18:00 gaan ons uitbundig sing en 19:00 gaan ons braai. En dié geleentheid, ‘n Sing-en-Bring-aand gereël deur Diensgroep Onderlinge Sorg, is vir enige-een wat graag daar wil wees!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off

Toer na Israel in 2015

Gedurende die skoolvakansie van September/Oktober 2015 gaan ons weer ‘n Stellastraattoer na Israel en Jordanië onderneem.

Die program is reeds met Stargate International (Tafelberg-toere) vasgemaak. Die idee is om op dieselfde roete as ons vorige toer te gaan.

Persone wat ons vorige toere meegemaak het, kan getuig dat hulle verstaan van die Bybel en die wêreld waarin ons vandag leef, geweldig verbreed het nadat hulle in Israel was.

Ons bemark die toer nou omdat baie mense hulle vakansies lank voor die tyd beplan. Indien jy dalk graag wil saamgaan, sal ons bly wees as jy so aandui. Daar is ‘n lys by die kantoor. Ons gaan probeer om die toergroep nie meer as 32 persone te maak nie.

Die voorlopige program kan op die webwerf verkry word.  Skakel Anton Pienaar 083 458 8712.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off

Waarvan wil jy verlos wees?

Is jy verlos? Wat bedoel jy daarmee? Is jou siel losgemaak van die sondige besmettinge van die aarde en gereed vir die reis na die hemel?

Is dit verkeerd om verlossing so te verstaan? Is dit nie hoe baie Christene dit verstaan nie? Is dit nie wat die sterwe van Christus wesenlik vir die mensdom meegebring het nie? Is dit nie waarom Jesus die Verlosser genoem word nie? Waarvan anders sou Hy ons dan kom verlos het?

Is verlossing nie ook die bevryding van menslike ongeregtigheid nie? Wanneer die ou Israelitiese volk verhale oor hulle verlede vertel, vertel hulle vir hulle kinders dat God hulle verlos het uit slawerny. Kan dit dan so verkeerd wees om vandag te sê dat verlossing ook beteken bevryding van mense wat in onderdrukkende situasies leef?

Minderheidsgroepe wat onderdruk word, vroue wat onderdruk word,   rassegroepe wat onderdruk word. Is bevrydingsteologie nie ook egte verlossingsteologie nie?

Ons praat Woensdag 09:00 oor die begrip verlossing, en die betekenisse wat oor eeue reeds daaraan geheg is.  Die gesprek vind in die konsistorie plaas.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Bybel in ons lewe, Toerusting | Comments Off