Verbintenisaand : Sondag 9 November 2014

Die afgelope Sondagaand se Verbintenisaand van Stellastraat se 32 Graad 11’s het my gedagtes vér terug geneem. Na 5 Oktober 1997 toe ons ‘n 8-weke oue Alstaedt in Monumentparkgemeente gedoop het. Ek het Sondagmiddag sommer weer die foto-album gaan uithaal, my verwonder aan die pap baba van destyds, wat deesdae so lief daarvoor is om hom tot sy volle ses voet langs my uit te strek. Weer die dooppreek gelees. Prof Flip van der Watt het 17 jaar gelede uit Markus 10 gepreek, vers 16 – Jesus wat sê “laat die kindertjies na my toe kom”. Hy het klem daarop gelê dat Hy kinders nie net aanraak nie, maar dat Hy hulle in Sy arms neem en baie meer doen as wat ons ooit verwag. Hy het verder verwys na Johannes 10 waar Jesus ons verseker dat niemand die kindertjies ooit uit Sy hand sal ruk nie.

Adelhart HulmEn toe ek ons seun Sondagaand daar voor in die kerk sien, met sy hand in die doopfont, op sy gesig die erns van die belofte wat hy aflê, kan lees en hoor hoe hy hom hardop voor die gemeente aan God en Sy kerk verbind, het ek weer diep onder die indruk van God se genade en teenwoordigheid in ons lewens gekom. Die Verbintenisaand was vir my die voltooiing van ‘n sirkel – ‘n heilige oomblik.

Soos die jongmense een na die ander na vore gekom het om te kies vir God en in Fouché se woorde van Sondagaand, soos Rut ‘n keuse maak, ‘n nuwe begin, nuwe moontlikhede ontgin, het ek in my hart gebid dat elkeen van hulle Zahn HulmeGod se Hand elke dag in hulle lewens sal ervaar. Deur goeie dae, maar ook deur die hartseer wat iewers langs die lewenspad wag. Mag hulle deur alles naby aan God bly. Mag Hy elkeen van hulle se harte aanraak en hulle vrede gee. Mag hulle ligdraers wees vir die mense rondom hulle, helder soos die kerse wat hulle aan die einde van die diens daar tussen ons vasgehou het, en God se oë en ore, hande en voete en bowenal sagte hart in hierdie wêreld wees.

- Zahn Hulme

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off

Gesoek: 150 Skooltasse vir die groot skool

Dit is vir ons as gemeente ‘n voorreg om betrokke te wees by ‘n klomp kleuterskole wat volgende jaar kinders na graad R en graad 1 toe stuur – Sunsparrows, Beyers Bytjies, Booysens Beertjies, Mamelodi-Oos en Nellmapius kleuterskole het altesaam 150 kinders wat die groot skool aandurf. Maar dit is nie so maklik om alles reg te hê nie, en daar is ‘n klomp uitgawes wat ouers moet aangaan om ‘n kind reg te kry vir skool. In gemeenskappe waar dit broekskeur gaan, is skoolbenodigdhede dikwels ‘n ongekende luukse.

Terug-skool-toeOns help elke jaar hierdie kleuterskole se kinders met skooltasse en skryfbehoeftes, en ons wil probeer om hierdie jaar 150 skooltassies te pak.  Jy kan ons help deur ‘n  volledig gepakte skooltas te borg vir R350, en om op 30 November na elke erediens die tassies te kom pak in die lushof. Op hierdie stadium het ons net genoeg fondse vir nagenoeg 100 tassies, so ons hoop vir ondersteuning!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Uitreik | Comments Off

Dit is hoe dit is – ons sukkel om te sien

Inherent het die mens nie die vermoë om dit wat nou voor hom gebeur, reg te lees nie. Daarom het ons verhale nodig om dit wat nou is, te verstaan.

Daarom het ons die verhale van die Bybel nodig. Dink maar aan die verhaal van die Barmhartige Samaritaan. Dié verhaal help ons om perspektief te kry op ander mense en op onsself. Dink maar aan die skeppingsverhaal as ‘n oriënteringspunt waar-vandaan ons na die wonder lewe kyk.

Die Steve Hofmeyr-omstredenheid van die afgelope tyd, ontlok baie emosies. Sy persoon en dit wat hy kwyt geraak het, dryf mense na kante. Meeste mense dink dat die uitlatings wat die gewilde sanger oor raskwessies gemaak het, skade gaan doen aan verhoudinge in die Suid-Afrikaanse gemeenskap – wat eerder versoening nodig het!

Vir my voel dit of niemand nou behoorlik kan sien wat voor hom gebeur nie. En dit sluit Steve in. En dit is asof ons nie ‘n verhaal kan vind om ons te help nie!

Die syfers wys dat Suid-Afrika op baie plekke sleg bestuur word. Ou instellings, wat in die verlede goeie reputasies opgebou het, sukkel vandag om staande te bly. Die SAUK, Poskantoor, SAL, Eskom. Vir sommige mense voel dit alles wat opgebou is, gaan tot niet. Dit is doodeenvoudig agteruitgang. Dit veroorsaak in mense die gevoelens van magteloosheid tot woede. Ek voel baie keer so.   En ek dink dit is omdat Steve dit só sien, dSteveat hy sê wat hy sê.

Dan is daar die anderkant. Ons wat groot geword het in die ou wit gemeenskappe, sukkel om van die ander kant te sien. Die meeste inwoners van ons land het maar twintig jaar agter die blad van vryheid. En ongelukkig gaan vryheid nie altyd saam met verantwoordelikheid nie. Dit gaan ook nie gepaard met ‘n tradisie en ‘n lewe waarin kundigheid opgebou is nie. Dit is soos ‘n baie dors mens wat net aanhou sluk aan die water hy gekry het, tot hy verstik.

Die pad wat ons nou loop gaan ons almal vernietig, en dit lyk my die mense in die saal sedert 1994 sukkel om dit te sien. Ons gaan almal verstik. Om beledigende of neerhalende opmerkings teenoor mense te maak omdat jy uit magteloosheid nie weet hoe om die situasie te hanteer nie, getuig ook daarvan dat jy sukkel om te sien. Steve, en ek en baie van ons moet versigtig wees.

Dalk is daar tog ‘n verhaal in die Bybel wat ons almal kan help. Toe Salomo deur twee vroue genader is vir ‘n beslissing oor wie se kind dit eintlik is, het hy die werklikheid vir hulle oopgemaak.Anton As julle gaan aanhou baklei gaan niemand niks hê nie. Steve en ek en ander soos ons, en die bestuurders van die land sedert 2014, ons moet geduldig met mekaar wees en ons moet mekaar help. Die tyd vir aanhou veg en verwyt is verby, anders gaan die aarde rondom ons weer verskroei.

- Anton Pienaar

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off

Kerssangdiens met kerse

Hierdie jaar se Kerssangdiens is 30 NOVEMBER om 18:00. Die tema is die boodskap wat die herders gehoor het “Ere aan God en vrede op aarde”. Met hierdie sangdiens wil ons as gemeente dan aan God eer gee en vrede ons deelmaak. Die gevaar is dat hierdie sangdiens soos ‘n “konsert” beleef word. Anneke doen baie moeite om dit ‘n gemeente sangaand te maak. So gaan ons ‘n hele verskeidenheid van liedere sing wat hopelik al die verskillende style en aanvoelings in die gemeente akkommodeer. Die gemeentekoor en die mannegroep gaan ook sing en selfs ‘n gemeente jongmeisie. Die junior jeuggroepe gaan soos oudergewoonte die Kersverhaal uitbeeld.

KersblakerKersblake 1Om almal by hierdie diens te betrek (nie net deur saam te sing nie) wil ons graag met kerse sing. Ons weet dit is ‘n risiko en daarom vra ons dat elkeen sy/haar eie kers in ‘n kersblaker (sien foto) sal saambring. Die kersblaker word gemaak deur ‘n leë plastiese koeldrankbottel (2 liter werk die beste maar 1 liter werk ook goed) te gebruik. Sny die bottel af daar waar die nek ophou, draai dit om en sit ‘n kers in die propgedeelte. Hierdie “kersmakery” kan ‘n lekker gesinspoging word!

Ons wil graag vir besoekers ook kerse gee. Bring asseblief ekstra leë plastiese bottels kerkkantoor toe.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off

Werkers, werkgewers en werkplekke

Soms is werkgewers en werknemers nader aan mekaar as wat familie aan mekaar is. En soms is die verhoudinge tussen werkgewer en werknemer die gom wat ‘n gemeenskap sy karakter gee.

Sondag 23 November gaan ons die verhouding tussen werker en werknemer in die vergrootglas van die Bybel sit. Wie is ons vir mekaar? Wat sê die Bybel oor ons verhouding, hoe moet ons mekaar sien? Hoe moet ons teenoor mekaar optree?

In ‘n land met baie werkloosheid, is die verhouding tussen werker, werkplek en werk-gewer van kritiese belang. Dit is nie net die plek van ons uitgebreide familie nie, maar dit is die konteks wat ons lewe definieer.

Enige werkgewer is welkom om sy werk-nemers saam na die erediens te nooi. En enige werknemer is welkom om sy werkgewer na die eredien te nooi! Dit is die 10:00 erediens op Sondag 23 November.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off

Jeuggroepe hou piekniek

Volgende Sondag (16 November) is die jeuggroepe se afsluiting. Ons gaan in massa boereworsrolletjies en roomys eet! Die junior jeuggroepe (laerskool en kleuterkerk) kom na die 10:00 diens in die lushof (braai-area) bymekaar.

Na die aanddiens is dit die senior jeug (hoërskool) en die naskoolse jongmense se kuierbeurt. Baie dankie aan al die ouers en jongmense wat help met die braai en die bediening – Mia Lambrechts (Altus is op die fiets), Gideon en Laetitia van der Linde, Leon en Greta van Wyk, Jan en Liezel Marais, Jaco en Carike Breytenbach, Enrico en Jomari Sciocatti, Adriaan van Tonder, Sanelle Jacobs, Herma en Liezel Redelinghuis en Camille Castelyn.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Jeuggroepe, Toerusting | Comments Off