Bronberg Aftreeoord

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Bronberg Aftreeoord

Menseregtedag behoort ‘n dag van verootmoediging te wees

Menseregtedag, of regtemensedag soos die skrywer Hennie Aucamp dit genoem het, behoort ‘n godsdienstige vakansiedag te wees.  Hieroor sal baie van my verskil.  Veral as jy die jare onthou wat daar gedurig in die kerk gewaarsku is teen ‘n “social gospel”.

Dit is die tyd waar dit so mooi netjies verduidelik is met die onderskeid tussen vertikale en horisontale verhoudings waarin ons staan.  Vertikaal met God en horisontaal met mense.  Met die klem dan op die eerste.  Dit is wat eintlik saak maak en waarmee die kerk moet besig wees.  Dit het dit ook moontlik gemaak om die een sonder die ander te hê.  Jy kon God liefhê en die verhouding met mense uitskuif na ‘n laer vlak waar die politiek van die dag bepaal het hoe jy dink.

Hierdie onderskeid gaan nie op nie.  Dit is weer ‘n geval van ons wat skei wat God saamgevoeg het.  As die digter van Psalm 51 sy sonde bely sê hy: “Dit is teen U wat ek gesondig het!  En wat is die sonde?  Dat hy ‘n ander man se vrou onregmatig gevat het.  Die oortreding teen ‘n medemens se regte is ‘n oortreding teen God.  Niks horisontaal of vertikaal nie.  Alles het met alles te make.  Menswaardigheid is nie iets wat mense verdien nie. Dit is iets wat God gee aan alle mense.  Alle mense is geskape na God se beeld.  Omdat God dit skenk, “verdien” alle mense om menswaardig behandel te word.  Met Menseregtedag vier ons dit dat ons almal vir God waardevol is.  Dit is ‘n diep godsdienstige oortuiging.

Ons het so ‘n godsdienstige feesdag nodig, want ons sukkel om hierdie Godgegewe menswaardigheid van mense prakties deel van ons lewe te maak.

Rassisme steek om elke hoek en draai sy kop uit.  Hoe mense lyk, word meermale die filter wat ons verhinder om almal as beeld van God te erken.

Vra vir gestremde mense hoe hulle dikwels neerbuigend behandel word.  Hulle sien eers my rolstoel en dan vir my verwoord ‘n gestremde lidmaat dit onlangs.

Ons aanvoeling vir wat seksisme is, is nog erg onderontwikkel.  ‘n Gemeente hou ‘n manne-konferensie met die tema I am a warrior met die foto op die brosjure van ‘n soldaat tot op die tande bewapen. Nou wonder ek waaroor gaan die manne nou weer praat in die afwesigheid van die vroue.  Of moet die vroue op hulle beurt ‘n konferensie hou met stereo-tipes van hulle eie?  Die kerk se verstaan van geslagsgelykheid vra ons dringende aandag.

Die NG Kerk se 2016 besluite oor mense van dieselfde geslag wat in verhouding van liefde en trou leef  is ‘n voorbeeld van hoe gebrekkig ons insig in Godgegewe menswaardigheid is.  Volgens die besluit kan net heteroseksuele mense regtig liefhê.  Wie gaan in die lig van sulke besluite die kerk ernstig neem as die kerk oor menswaardigheid praat?

Dalk moet ons Menseregtedag gebruik om ‘n oomblik na te dink oor wat dit regtig beteken om mens te wees voor God.  Geskape na God se beeld.  Dit word dan miskien ‘n dag van verootmoediging waarin ons bely dat ons min van menswaardigheid verstaan.

–  James Kirkpatrick

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Menseregtedag behoort ‘n dag van verootmoediging te wees

Imagine Jeugsaamtrek – 6 – 8 April 2018

Inskrywings is nog oop vir die Imagine Jeugsaamtrek van 6  –  8 April 2018.   Inskrywingsvorms is by Dewald Muller (084 581 8745, dewald@stellastraat.co.za) beskikbaar.

Daar vertrek ‘n bus vanaf Stellastraat.  Vir meer inligting kontak asseblief vir Dewald of Fouché (073 234 0156).

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Imagine Jeugsaamtrek – 6 – 8 April 2018

Musiek vir die lydenstyd – 29 Maart – Die laaste nag

Die titel van ons program vir die Donderdagaand voor Goeie Vrydag, Die laaste nag, is meer as gepas.  Om ons harte in te stem vir die Nagmaal van Goeie Vrydag gaan ons luister na bekende en mooi musiek wat gekomponeer is vir lydenstyd.

Musikante wat gaan optree is onder andere Marina Spies Botha (sopraan) en Fick Liebenberg (tjello).  Die musiek gaan verweef word met prosa en poësie.  Al wat jy hoef te doen is om te kom sit en jou oë toe te maak en te luister.  Salige skoonheid.  Donderdag 29 Maart 19:00 in die kerk.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Musiek vir die lydenstyd – 29 Maart – Die laaste nag

Die tradisie van die Palmkruis

Palmsondag het ‘n ou geskiedenis.  Waarskynlik sou mens kon sê dat jy dit so vêr as die geskiedenis van die kinders van Israel in die Sinaï-woestyn kan gaan soek.

Vir die Christelike kerk is die intog van Jesus in Jerusalem, enkele dae voor die kruisiging  die oorspronklike verstaansgebeurtenis.  Volgens die evangelies het die mense palmtakke in die hand gehad om die koms van die Messias aan te dui.  En Jesus, die nederige mens, het op ‘n donkie die stad ingekom.

Daarom kry ons elkeen ‘n palmkruisie volgende Sondag.  Ons noem dit Palmsondag.  Die   kombinasie van die Verlosser wat in ons lewe inkom, en sy lewe aan die kruis gee, is alles in die palmkruisie opgeneem.  Die kruisie wat jy gaan ontvang tydens die erediens moet iets wees wat in jou geheue vasgemaak word – en vir die laaste lydensweek op ‘n toegewyde   manier.

Die tradisie word voltooi op Goeie Vrydag wanneer ons die kruisies kerk toe bring.  In plaas daarvan dat ons ‘n geldbydrae in die kollektehouer gaan plaas, gaan ons ons kruisies daarin sit.  En daarmee gaan ons sê dat ons ook ons lewe aan Hom toewy. 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Erediens | Comments Off on Die tradisie van die Palmkruis

Bybel in ons lewe 11 en 14 Maart 2018

Wat is skandelike drifte?

Wat het die apostel Paulus bedoel toe hy geskryf het God gee mense oor aan “skandelike drifte”?  En, “mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulleself die verdiende straf vir hulle perversiteit”.

Wat sit agter die apostel se driftige vermaning in sy brief aan die Romeine?  Is daar iets wat ons nie weet nie, of nie wil weet nie?

Antieke mense het seksualiteit nie verstaan soos moderne mense dit verstaan nie.  Hoe die mens se brein werk en hoe die impulse van die   menslike liggaam verstaan moet word, hoe meer gemaklik word daar oor seksualiteit gepraat.

Sê nou maar Paulus het homoseksualiteit verstaan soos die meerderheid moderne  wetenskaplikes, sou hy nog so veroordelend geskryf het?  Wat het hy van homoseksualiteit geweet?  Wat het in sy wêreld gebeur in terme van seksualiteit?

Die saak oor seksualiteit en homoseksualiteit dreig om kerke en familie baie skade te doen. Ons moet saam daaroor dink en saam daaroor praat.  Of eerder, ons moet na al die standpunte luister en luister en luister … tot ons meer  begrip het vir mekaar.

Die laaste van die kwartaal se Bybel in ons lewe-aanbiedings is ‘n kykie na Paulus en homo-seksualiteit.  Die geleentheid vind Woensdag 14 Maart 09:00 in die konsistorie plaas.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Bybel in ons lewe, Toerusting | Comments Off on Bybel in ons lewe 11 en 14 Maart 2018